Hakemisto (KTK)

Kohteesta Kontuwiki

Keskeneräisten tarujen kirjan Hakemisto[1] (engl. Index) on teoksen toimittajan Christopher Tolkienin laatima ja sisältää hänen mukaansa "paitsi tekstissä mys viitteissä ja liitteissä esiintyvät nimet, koskapa paljon alkuperäismateriaalia sisältyy myös jälkimmäisiin". Osa hakusanoista on varustettu asteriskilla ( * ) sen merkiksi, että kyseinen nimi ei esiinny Tolkienin aikaisemmin (ennen vuotta 1980) julkaistuissa teoksissa.[2]

Korjattavaa ja täydennettävää vuoden 1986 laitokseen

Keskeneräiten tarujen kirjasta puuttuvien hakusanojen edessä on merkki ( # ).

Korjaus- ja täydennysehdotuksissa on ensin KTK:n sanaston teksti niin kuin se on painettu mutta isot alkukirjaimet korjattuna uuden oikeinkirjoituksen mukaan [huom. toistaiseksi epäsäännöllisesti] >>>-merkin jälkeen ehdotus korjatuksi ja/tai täydennetyksi tekstiksi. Muut huomautukset ovat hakasulkeiden sisällä.

A

Adorn

Rautkymin sivujoki, Rohanin länsiraja >>> Rautkymin sivujoki; muodosti tämän kanssa Rohanin länsirajan.

*Adrahil (1)

Gondorilainen sotapäällikkö >>> Gondorin joukkojen komentaja.

Aghan

Drûgin nimi >>> Drûgin (drúadanin) nimi.

Aglarond

Ks. Glǣmscrafu >>> [KTK:n sanastosta (ks. s. 586) puuttuu tämä hakusana, mutta nimi Glǣmscrafu ei myöskään esiinny suomennoksen tekstissä (ks. artikkelia Glǣmscrafu).]

Aldor

Rohanin kuningas >>> Rohanin kolmas kuningas.

Aman

Kuolemattomat maat >>> Ks. Kuolemattomat Maat.

Amon Anwar

Käännös 'Kunnioituksen Kukkula' >>> Käännetty Kunnioituksen Kukkula sekä osittain: Anwarin Kukkula [s. 418, 421, 423] tai pelkästään Anwar [s. 418].

Amon Ethir

Suuri vallitus >>> Suuri kumpu - [englannin earthwork lienee parempi kääntää kummuksi, koska Amon Ethiriä kerrotaan käytetyn lähinnä tähystyspaikkana (ks. KTK 161; sitäpaitsi se sijaitsi puolen peninkulman päässä Narogista, joten siitä ei olisi ollut hyötyä Felagundin Ovien puolustamiseen]
Käännös 'Vakoojien [v]aara' - [Näin siis sanastossa, mutta tekstissä (s. 161, 162) alkuteoksen Spyhill on käännetty Tähystysvaaraksi (mikä saattaisi olla itse asiassa parempi käännös). Vakoojien [v]aara esiintyy sanastossa myös omana hakusananaan (s. 615: pelkkä viittaus hakusanaan Amon Ethir). Myös Silmarillionissa Spyhill käännetään Vakoojien vaaraksi (s. 274, s. 391 [s.v. Amon Ethir])].

Amon Lanc

Eteläpuolella >>> eteläosassa.

Amon Rûdh

Rivijako Sharb-/hund >>> Shar-/bhund.

Anardil

Alkuteoksessa hakusana on aakkostettu väärin hakusanan Anárion (2) jälkeen, po. hakusanan Anar jälkeen.
Tar-Aldarinin >>> Tar-Aldarionin.
hellyttelymuoto >>> hellittelymuoto.

*Andróg

lainsuojattomien joukon johtaja >>> lainsuojattomien joukon (gaurwaith) johtaja.

Andúniën Elatan

Hakusanaksi sopisi paremmin Elatan, Andúniën tai Elatan Andúniëlainen.

Anglachel

Belegin miekka >>> Belegin miekka. Ks. Gurthang.

Annatar

'Lahjojen antaja' >>> 'Lahjojen herra' [näin myös tekstissä, s. 348; samoin Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. 357 / 297, Silm., Hakemisto, s. 392 / 331 (s.v. Annatar).]

Anor-kivi

Lisää toinen hakusana: Anorin kivi [s. 552, 560]. Nimimuodosta, ks. myös alla kommenttia hakusanaan Elendilin Kivi.

(#)apukuningas

Puuttuva hakusana. Selitys: Rohanissa [s. 504]. [UT 369, ks. myös s. 470 s.v. Underking.]

Arandur

Arandur >>> arandur. [kyseessä on virka eikä nimi, joten mieluummin pienellä alkukirjaimella. Näin myös tekstissä (s. 426 [viite 25]), mutta myöhemmin isolla alkukirjaimella (s. 433 [viite 53]).]

Aratan

Kurjenmiekkakentällä >>> Kurjenmiekkakentillä.

Ar-Gimilzôr

qyenyankielinen >>> quenyankielinen.

Arminas

Annonin-Gelydhin >>> Annon-in-Gelydhin.

Arnor

Nùmenorilaisten Pohjoinen Valtakunta >>> númenorilaisten pohjoinen valtakunta. [Alkuteoksessa (UT 420) northern kingdom, huom. myös aksentti: ù >>> ú.]

Aros

Alkuteoksessa The southern river of Doriath: suomennos "Doriathin eteläinen rajajoki" on tarkempi.

*Arroch

Húrinin hevonen Dor-lóminissa >>> Dorlóminilaisen / Dor-lóminin Húrinin hevonen.

Ar-Sakalthôr

Númenorin kahdeskymmenesseitsemäs hallitsija >>> Númenorin kahdeskymmenestoinen hallitsija.

Arthedain

joiksi Arnor oli jakautunut >>> joiksi Arnor jakautui. [Peruuttamaton jakautuminen tapahtui 800-luvulla KA.]

*Arthórien

Doriathin itäpuolella >>> Doriathin itäosassa.

(#)*Aseseppien kilta

Engl. Guild of Weaponsmiths. Hakusana puuttuu suomennoksesta, koska siihen ei liity mitään muuta selitystä kuin maininta "Númenorissa" - alkut. "(in Númenor)" - ja sivunumero (s. 234 [UT 170]). Suomennoksen kirjoitusasun voisi myös muuttaa: Aseseppien Kilta.

atani

(sindariksi edain) >>> (sindariksi edain, ks. tätä).

Aulën lapset

Pilkku pois hakusanan ja selityksen välistä.

avari

Lisää loppuun: Ks. metsienhaltiat. [Tämä hakusana (engl. Wild Elves) puuttuu suomennoksesta. Metsienhaltiat manitaan sivulla 142.]

Azaghâl

Belegostin kääpiöiden päällikkö >>> Belegostin kääpiöiden hallitsija. [Näin Silmarillionin hakemistossa, engl. Lord of the Dwarwes of Belegost.]

B

Balarin Saari

Círdan ja Galadriel >>> Círdan ja Gil-galad.

Barad-dûr

Lisää: Barad-dûrin herra Sauron.

Bar Erib

Myös alkuteoksessa Bar Erib hakemistossa, mutta Bar-erib tekstissä (s. 210).

Beren (1)

Paluunsa jälkeen hän sai nimet... >>> Angbandista paluunsa jälkeen hän sai nimet...

Bereth

Christopher Tolkien on myöhemmin todennut (HoMe XI, s. 232) nimen Bereth olevan väärin, sen sijaan oikea nimi on Beleth.

Brandir

Liikanimeltä Rampa >>> Túrin nimitti häntä Kampurajalaksi. [Tekstissä s. 195 (pieni alkukirjain), 197 (iso alkukirjain)].

Bruinen

Gwathlón toinen haara, >>> Gwathlón toinen haara (toinen oli Mitheithel),

Bukinmaan lautta

Bukinmaan lautta >>> Bukinpurin lautta. [Huom. kirjoitusasu tekstissä: "--- Lautta" (s. 470); "--- lautta" (s. 489).]

C

Calenhad

had palautuu muotoon sad 'paikka, ala' >>> had on johdettu - ottaen huomioon yhdyssanoissa tavanomainen mutaatio - sanasta sad 'paikka, ala[?]'. [Alkuteksti: had being derived, with the usual mutation in combinations, from sad 'place, spot'.]

Caradhrasin Sola

joka sijaitsi Caradhrasin - - - alla >>> joka sijaitsi yhden Morian vuorista, Caradhrasin - - - alla.

Cardolan

Kolmannen Ajan kolmannella vuosisadalla >>> Kolmannen Ajan yhdeksännellä vuosisadalla.
Rankkivuo >>> Baranduin.

Celebrantin [k]enttä

Parth Celebrant,... >>> Osittainen käännös nimestä Parth Celebrant (ks. tätä),...

Celos

Sulkumerkkien sisällä oleva selitys jatkuu vielä: "quenyassa esiintyy muodossa kelussë 'tulvavesi', 'kalliolähteestä nopeasti putoava vesi'."

Cirion

Celebrantin Kentän taistelun - joko muutettava tässä taistelun >>> Taistelun tai omassa hakusanassaan Taistelu >>> taistelu.

Ciryon

Kurjenmiekkakentällä >>> Kurjenmiekkakentillä.

D

Dagor Bragollach

Rivijako: Bragolla-//ch >>> Bragol-//lach.
Beleriandin sotien >>> Beleriandin Sotien.

(#)*Dagor Dagorath

Puuttuva hakusana, johon ei kuitenkaan liity selityksiä, vain viittaukset sivuille 540-541, 549 [viite 8].

Dagorlad

Haltian ja Ihmisten Viimein Liitto >>> Haltiain ja Ihmisten Viimeinen Liitto.

Dírhavel

Christopher Tolkien on myöhemmin todennut nimiasun vääräksi. Ks. artikkelia Dírhaval.

Dol Amroth

Adrahil >>> Adrahil (2)

Dol Guldur

Synkmetsän koillisosassa >>> Synkmetsän lounaisosassa.

Dor-Cúarthol

Amon Rudhilta >>> Amon Rûdhilta.

Dor-lómin

Suomennoksesta puuttuvat seuraavat selityksellä varustetut alkuteoksen alahakusanat:
Dor-lóminin valtias Húrin, Túrin
Dor-lóminin valtiatar Morwen.

Dor-lóminin Lohikäärmekypäri

Muista nimityksistä: Pohjoisen Lohikäärmepää on tekstissä (s. 105) pienellä alkukirjaimella: pohjoisen Lohikäärmepää - ja olisiko paremmin "Lohikäärmeenpää"?
Hadorin Kypärä >>> Hadorin Kypäri - näin tekstissä s. 104 (kahdesti), 105, mutta 'Hadorin Kypärä' s. 202 [viite 4]. Nimen viimeinen esiintymä s. 209: "Isieni kypärän otan vastaan" on alkutekstissä The Helm of my fathers I take (UT 152), joten tässä voisi muuttaa: Isieni kypärän >>> Isieni Kypärin.

(#) Dorthonion

Puuttuva hakusana, jonka selitys:
'Mäntyjen maa', suuri metsäinen ylänkö Beleriandin pohjoisrajoilla, myöhemmin Taur-nu-Fuin.

Drúadanin metsä

Tässä hakusanassa käy hyvin ilmi, miten sivunumeroiden poisjättäminen ei sovi hakemistoon. Selityksen lopussa on viittaus "Ks. Tawar-in-Drúedain", mutta hakusanan Tawar-in-Drúedain ainoa selitys on Drúadanin metsä (kursivoituna viittaus hakusanaan). Alkuteoksen selitys ei toki ole juuri sen pidempi (Drúadan Forest, q. v. [UT 467]), mutta siihen liittyy sivunumero (KTK 433), jota ilman hakusanan Drúadanin metsä viittaus hakusanaan Tawar-in-Drúedain on täysin turha.

*drúath

Puuttuu ristiviittaus: "ks. róg, ." - [huom. hakusana Róg >>> róg (KTK 606)].

*drúedain

Ered Nimraisin villi-ihmisten sindarinkielinen nimi >>> Ered Nimraisin (ja Brethilin metsän ensimmäisellä ajalla) villi-ihmisten sindarinkielinen nimi.
Púkel-miehet >>> Ks. myös Púkel-miehet.

*Drúwaith Iaur

Myös: vanha Púkel-erämaa >>> Vanha Púkel-erämaa. - [Toinen käännös, Vanha Púkel-maa (engl. Old Púkel-land), puuttuu; katso tätä artikkelia koskien kirjoitusasuun liittyviä epäselvyyksiä].

dúnedain

Lännen edain >>> 'Lännen edain' - [kyseessä on käännös nimestä dúnedain, ei selitys].

Dunharg

sinne vievää kiemurtelevaa tietä koristivat Púkel-miehiksi kutsutut patsaat. >>> sinne vievän kiemurtelevan tien jokaisessa mutkassa seisoi Púkel-miehiksi kutsuttuja patsaita.

Durin I

Vanhin kääpiöiden seitsemästä isästä >>> Vanhin Kääpiöiden Seitsemästä Isästä.

E

'se on' tai 'olkoon', oli sana... >>> Haltiakielen 'se on' tai 'olkoon', oli sana...

*Eämbar

(Nimen merkitys lienee 'merikoti') >>> (Nimen merkitys on epäilyksettä 'merikoti') – [engl. ...doubtlessly means...].

(#) Eärendilin kivi

Puuttuva hakusana, selitys: "katso Elessar (1)". – [Eärendilin kivi olisi mainittava myös hakusanassa Eärendil, jossa selitys: "Elessar" ja viittaus sivuille 343-344.]

Eärendur (2)

Lindóriën veli, Tar-Palantirin isoäiti >>> Tar-Palantirin isoäidin Lindóriën veli.

Eärnil II

Gondorin kahdeskymmenestoinen kuningas >>> Gondorin kolmaskymmenestoinen kuningas.

Ecthelion (1)

Lähteen ruhtinas >>> Lähteiden Ruhtinas – [engl. Lord of the Fountains; Kadonneitten tarujen kirjan tarinassa The Fall of Gondolin Ecthelion on joko 'Ecthelion of the Fountain' tai 'Lord of the Fountain', mutta Christopher Tolkien huomauttaa erikseen KTK:n kirjoitusasusta (HoMe II, s. 211 [alaviite]): "Myöhemmässä Tuorissa [= KTK:ssa julkaistu kertomus] (UT 50 = KTK 72, 73) hän on 'Lähteiden Ruhtinas' [engl. Lord of the Fountains] monikossa (käsikirjoituksen lukutapa on varma)."]

Eglarest

Eteläinen Falasin satama >>> Eteläisin Falasin Satamista.

Eithel Sirion

Selityksen loppuosa puuttuu: "käytetään myös viittaamassa noldorin linnoitukseen (Barad Eithel) tuossa paikassa."

(#) Elatan

Ks. yllä Andúniën Elatan.

*Eldanna

nimi johtuu siitä että Eressëa sijaitsi sillä puolen Númenoria >>> nimi johtuu siitä että se avautui kohti Eressëaa. – [selitys ehkä paremmin näin, koska nimen suffiksi -n(n)a merkitsee nimenomaan 'kohti jotakin'.]

eldar

Puuttuu maininta: "monissa [muissa kohdissa] pelkkä nimitys haltiat tarkoittaa eldaria."

Elendilin Kivi

Tekstissä (s. 564 [viite 16]) suomennettu Elendil-kivi, engl. The Elendil Stone. Tämä ehkä parempi suomennos, vrt. rinnakkaismuodot Anor-stone, Stone of Anor sekä suomennokset Anor-kivi, Ithil-kivi; toisaalta Orthanc-stone on suomennettu sekä "Orthancin kivi" (s. 552, 558) että "Orthanc-kivi" (s. 551-554, 559, 560, 566 [viite 28]; mutta vrt. myös Stone of Orthanc (UT 407 = KTK 556).

Elendilmir

Valkoinen kivi >>> Valkoinen jalokivi. – [engl. white gem].

Elendur

kaatui Kurjenmiekkakentällä >>> kaatui Kurjenmiekkakentillä.

*Elenna·nórë

'Maa jonka nimi on Tähtiä Kohti', täydellisempi... >>> 'Maa jonka nimi on Tähtiä Kohti', Númenor, täydellisempi...

Elentirmo

'Tähtien Tähyilijä' >>> 'Tähtientähyäjä' – [näin tekstissä (s. 292 [viite 1]), engl. Star-watcher. Tekstissä esiintyvä käännös on ehkä suositeltavampi.]

Elessar (1)

Suuri vihreä kivi >>> Suuri vihreä jalokivi. – [engl. jewel].
Sekä tämän että seuraavan hakusanan Elessar (2) [= Aragorn] selityksen lopussa mainitaan Haltiakivi. Merkityksessä 'jalokivi' se esiintyy s. 350 [viite 21], Aragornin nimenä s. 349-350 [viite 19].

Elostirion

...jota kutsuttiin Elendilin Kiveksi >>> ...jota kutsuttiin Elendil-kiveksi. – [Ks. yllä Elendilin Kivi.]

Elrondin neuvonpito

Elrondin neuvonpito >>> Elrondin Neuvonpito. - [Neuvonpito isolla alkukirjaimella: s. 378-379, 387 [viite 23], 392, 481, 482 [viitteet 4 ja 5], 483 [viite 8], 484 [viite 22]; pienellä alkukirjaimella: s. 538, 548 [viite 9], 563 [viite 6], 580 s.v. Elrond ja tässä. Elrondin Neuvonpito lienee kuitenkin suositeltava muoto, sillä niin myös TSH I/2.2., Elrondin neuvonpito, s. *** / *** / 319 / *** / *** / *** (sekä luvun nimessä että tekstissä).]

(#) Entin Kahluu / Entinmatala

Puuttuva hakusana (engl. Entwade), selitys "Entinojan ylittävä kahlaamo". Suomennoksen tekstissä (s. 462) Entin Kahluu on ilmeisesti sekoitettu Entinojan englanninkieliseen nimeen Entwash, koska over the Entwade (UT 338) on suomennettu "yli Entinojan". Kahlaamon nimi on TSH:n Gondorin ja lähiseutujen kartan (Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta) yläreunassa muodossa Entin Kahluu, TSH:n tekstissä puolestaan kerran Entinmatala (TSH II/3.2.,s. *** / *** / 38), nimen toisessa esiintymässä Entwade on muutettu Entinojaksi: return with the horses over the Entwade to Meduseld, suom. "palatkaa hevosten kanssa Entinojan yli Meduseldiin" (TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. *** / *** / 43 / *** / *** / ***).

Enttimetsä

Enttimetsä: s. 432 [viite 46], 508 (huom. painovirhe 'Entimetsän'). Tarussa Sormusten Herrasta Entwood on suomennettu kerran Entsaloksi (TSH II/3.8., Tie Rautapihaan, s. *** / 481 / 191 / *** / *** / ***), kahdesti Entmetsäksi (TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. *** / *** / 41 / *** / *** / ***; TSH III/6.6., Jäähyväisiä, s. *** / *** / 314 / *** / *** / ***).

Eorl Nuori

bachothin >>> balchothin
käskynhaltialta >>> käskynhaltijalta
Selityksistä on jätetty pois Eorlin lukuisat arvonimet: Lord of the Éothéod "éothéodin päällikkö" (s. 405, 413) = "éothéodin valtias" (s. 418); Lord of the Riders "Ratsastajien Valtias" (s. 412); Lord of the Rohirrim "rohirrimin päällikkö" (s. 422); King of Calenardhon "Calenardhonin kuningas" (s. 418); King of the Mark of the Riders "Ratsastajien Markin kuningas" (s. 418). Lisäksi Eorlia kutsutaan (puuttuu UT:n hakemistosta) nimellä King of the Éothéod "éothéodin kuningas" (UT, s. 305, KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 417 / ***).

Éowyn

Pelennorin kentällä >>> Pelennorin peltojen taistelussa

*epessë

jonka haltia saattoi saada omien alkuperäisten nimiensä lisäksi (essi) >>> jonka eldariin kuuluva saattoi saada "annettujen nimiensä" (essi) lisäksi (s. 365)

Erded Lómin

Erded >>> Ered [hakusana on myös siirrettävä oikeaan paikkaan Ered Lithuin ja Ered Luinin väliin].

Ered Wethrin

(Ardgalenia) >>> (Ard-galenia)
ja erotti >>> ja etelässä erotti.

Erelas

la(s) 'lehti' >>> las(s) 'lehti'.

*Erendis

Länsimaan [v]altiatar - huom. tekstissä (s. 246) "Länsimaiden valtiatar".
Tar-Elestrinë >>> Tar-Elestirnë

Erun pyhättö

Tekstissä (s. 304) Erun Pyhättö; selitys "Meneltarma" on virheellinen, sillä Pyhättö ei ole sama kuin koko vuori, vaan se oli Meneltarmalla (alkutekstissä on the Meneltarma [UT 436 s.v. Eru]).

Eryn Galen

Metsä >>> Suuri metsä.

Eryn Lasgalen

"Vihreiden Lehtien Metsä" - [Tekstissä s. 384 [viite 14]. Nimi on TSH:ssa (III, Liite B, s. *** / *** / 468) muodossa Viherlehtien metsä.]

(#) Erämaa

Puuttuva hakusana, selitys: Rohanissa käytetty nimitys Aukon länsipuolisista maista. [tekstissä s. 507, ks. UT 370, 472 s.v. *Wild Lands; toisaalta termin voisi ehkä suomentaa toisin kuin the Wild 'Erämaa' (eli Rhovanion).]

Esikuningas

Selitykseen lisättävä: "Morgothin itselleen vaatima nimitys, s. 93."

Estelmo

Kurjenmiekkakentän murhenäytelmän >>> Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmän.

F

Fili

Thorin Tammikilven sukulainen >>> sisarenpoika - [tekstissä nephew on käännetty (s. 457) virheellisesti "veljenpojaksi", sillä Fili oli Thorinin sisaren Dísin poika. Huomattakoon vielä, että myös alkutekstissä (UT 335, 438 [s.v. Fili] nimi kirjoitetaan ilman aksenttia kuten Hobitissa; TSH:n liitteissä nimi on muodossa Fíli].

Finduilas (1)

örkit surmasivat hänet Teiglinin Ylityspaikalla ja hautasivat hänet Haudh-en-Ellethiin. >>> örkit surmasivat hänet Teiglinin Ylityspaikalla. Hänet haudattiin Haudh-en-Ellethiin. - [örkit eivät suinkaan haudanneet Finduilasia, vaan Brethilin ihmiset (s. 153)].

Fingon

Noldorin Korkea Kuningas isänsä jälkeen >>> Noldorin Korkea Kuningas Beleriandissa isänsä jälkeen.

*Firienholt

Firienin metsän toinen nimi >>> Firienin metsän toinen, samaa merkitsevä nimi.

Firienin metsä

kasvoi Ered Nimraisilla Mering-joen lähteillä >>> kasvoi Ered Nimraisilla Mering-joen ympärillä - [joen lähteet olivat toki ylempänä vuoristossa, alkutekstissä about the Mering Stream (UT 439)].

Fornost

Annúminasin jälkeen >>> Annúminasin hylkäämisen jälkeen.

Fréaláf

alkutekstissä (UT 439) on virheellinen muoto Fréalaf, joka esiintyy myös LoTR:n laitoksissa aina vuoden 2005 kovakantiseen laitokseen saakka. Virhe on korjattu vasta vuoden 2005 nidottuun laitokseen (RC, s. 643). Tarun Sormusten Herrasta tarkistetussa laitoksessa (III 434) nimi on oikein.

G

Gil-galad

Ihmisten ja Haltian Viimeistä Liittoa >>> Ihmisten ja Haltiain Viimeistä Liittoa.

Glǣmscrafu

Suomennoksen tekstistä on jätetty kokonaan pois alaviite (UT 371 po. KTK 508) jossa tämä muinaisenglantilainen nimi esiintyy.

Gwaith-i-Mírdain

Tekstissä (s. 324, 326) nimi kirjoitetaan pienillä alkukirjaimilla: gwaith-i-mírdain, mutta myös Silmarillionissa käytetään isoja alkukirjaimia (s. 356, 407).

Gwathló

Galanduinin >>> Glanduinin.

Gwathlón Taistelu

Hakusanan edestä puuttuu asteriski (ks. UT 422 s.v. *Battle of the Gwathló)
Tekstissä (s. 328) pieni alkukirjain: Gwathlón taistelu.

H

Hador

Lisänimi Kultatukka [tekstissä (s. 80) Kultapää, mutta myös Húrinin lasten tarinassa (s. 31) Kultatukka.]

Haleth

Neiti Haleth [engl. Lady Haleth, olisiko parempi suomentaa "Valtiatar Haleth"?]

Halimath

Konnunkalenterin neljäs kuukausi >>> Konnun kalenterin yhdeksäs kuukausi.

Haudh-en-Elleth

Suomennoksesta on jätetty pois (ennen sanaa Käännös) tämä teksti (UT 444): (On epäselvää, mikä on sanan Elleth, käännettynä 'Haltianeito' ja aina tässä kirjoitusasussa, suhde sanaan Eledh elda joka esiintyy Morwenin nimessä Eledhwen).

Haudh-en-Ndengin

Surmamäki myös Silmarillionin hakemistossa (s. 408 s.v. Haudh-en-Ndengin), mutta tekstissä (Silm. 247) Surmanmäki.
kuolleitten haltian >>> kuolleitten haltiain.

Hautakerot

...joille edainin esi-isien kerrotaan Ensiajalla pystyttäneen hautakumpuja >>> [lisää tähän (ks. UT 445):] ennen kuin he siirtyivät Beleriandiin.

Helmin syvänne

...Kolmannen ajan Pitkän Talven aikana. >>> [engl. Long Winter on Sormusten herrassa suomennettu Ikitalveksi (Liite A kolmasti, Liite B, annaali 2758-59 ka.) ja kerran Tuimaksi talveksi (Prologi 1). Keskeneräisten tarujen kirjassa Pitkä Talvi myös s. 450, 510, 604 [s.v. Pitkä Talvi].

*Hendrech

*Hendrech >>> *Henderch.

Hírilorn

Doriathin suuri kolmihaarainen pyökki >>> Doriathin suuri kolmirunkoinen pyökki. - [engl. with three trunks; vrt. Silm. 214: "Tuon valtavan pyökin nimi oli Hírilorn, ja sillä oli kolme runkoa jotka olivat yhtä paksut, sileäkuoriset ja erinomaisen korkeat; eivätkä ne haarautuneet ennen kuin vasta hyvin korkealla."].

Hobitit

Pikkuväki, puolituiset, perian. >>> Kutsutaan [myös] nimellä pikkuväki (s. 477, 478, 480). Katso myös: puolituiset, perian.

Holman Viherpeukalo

Holman Viherpeukalo >>> Kololainen Viherpeukalo. - [sanastossa engl. nimi Holman on jäänyt suomentamatta, mutta tekstissä (s. 438, 443) se on oikein: Kololainen].

Húrin (1)

Dor-lóminin herra >>> Dor-lóminin valtias.

*Hyrastorni

*Hyrastorni >>> *Hyarastorni. - [siirrettävä myös aakkosjärjestyksessä oíkealle paikalleen hakusanan Húrin (2) jälkeen].

I

Ihmisten kuninkaat

Númenorilaiset >>> númenorilaiset.

*Irimon

*Irimon >>> *Írimon.

Irmo

...hänen asuinpaikkansa mukaan. >>> ...hänen Valinorissa sijaitsevan asuinpaikkansa mukaan.

Ithilien

aikoinaan Isildurin maata >>> varhaisimpina aikoina Isildurin maata.

itäläiset (1)

jossa he sortivat Hadorin kansaa >>> jossa he sortivat Hadorin kansan jäännöksiä.

Itämantu

Suomennoksesta on jätetty pois engl. nimen Eastfold loppuosan fold selitys: (elementti fold on peräisin muinaisenglannnin sanasta folde 'maa, maaperä, seutu, alue', myös nimessä The Folde [suom. Mantu (aiemmin Mantu)].

*Itäraivio

Ks. Metsän Kapeikot >>> Ks. Metsän Kapeikot. - [myös sana Metsän kursivoitava].

Ivrin

joista Narog saa alkunsa >>> joista Narog sai alkunsa. - [engl. where the river Narog rose - mennyt aikamuoto on uponneesta Beleriandista puhuttaessa paras].

J

Joutsenjoki

Ks. Nin-in-Eilph >>> Ks. Nîn-in-Eilph. - [ i > î ].

K

(#)Kivet

Puuttuva hakusana, ks. UT 465 s.v. Stones, The. Selitys: Ks. palantíri.

(#)Korkea kieli

Puuttuva hakusana, ks. UT 445 s.v. High Speech. Selitys: Ks. Quenya.

(#)Kotkat

Puuttuva hakusana, ks. UT 430 s.v. Eagles. Selitys: Crissaegrimin kotkat. Númenorin kotkat, ks. Manwën todistajat. Viittaa myös Gwaihiriin joka pelasti Gandalfin Orthancista.

Kuninkaitten kirja

Kuninkaitten [k]irja (engl. Book of the Kings) mainitaan sivuilla 423 [viite 2] (= UT 310) ja 549 [viite 7] (= UT 402), jossa se on kuitenkin suomennettu Kuninkaitten [k]ääröksi.

(#)Kärmekieli

Puuttuva hakusana, selitys: Ks. Gríma.

(#)Käskynhaltijain Kirja

Alkuteoksen hakusanassa (Book of the Stewards, UT 424) viitataan vain artikkeliin Stewards of Gondor (UT 465), jossa puolestaan mainitaan vain sivunumeroita sekä viitataan hakusanaan Arandur. Huomattakoon kuitenkin, että tekstissä (s. 423 [viite 2]) The Book of Stewards on suomennettu virheellisesti yksikössä Käskynhaltijan Kirjaksi.

Kääpiötie (1)

Sarn Arthadissa >>> Sarn Athradissa. - Hakusana siirrettävä hakusanan Kätketty Kuningas jälkeen.

Kääpiötie (2)

Lisättävä: Ks. Tiet. - Hakusana siirrettävä hakusanan Kätketty Kuningas jälkeen.

L

Laakso

vuorenalaisen kuningaskunnan >>> Vuorenalaisen Kuningaskunnan.

*Laivamiesten kilta

Tar-Aldarinin >>> Tar-Aldarionin.

Laurelindorinan

Laurelindorinan >>> Laurelindórinan [aksentti puuttuu myös alkuteoksesta, UT 449].

Lebennin

Girlain >>> Gilrain.
Gondorin uskollinen läänitys >>> yksi Gondorin "uskollisista läänityksistä" [engl. one of the 'faithful fiefs' of Gondor - lainausmerkit säilytettävä, koska ilmeisesti kyseessä on useampiin läänityksiin liittyvä sanonta tai nimitys].

Lhûn

Lisättävä: usein mukautetussa kirjoitusasussa Luni.

Lórienin Naith

Lórienin Kolmio >>> Lórienin Kolmio tai Kiila (engl. The 'Triangle' or 'Gore' of Lórien, UT 455), ks. s. 385 n. 16 (UT 282 n. 16)

(#) Luni

Suomennoksesta puuttuva hakusana, ks. UT 451 s.v. Lune. Selitys: nimen Lhûn muoto (engl. spelling of Lhûn).

(#) Lunin Lahti

Suomennoksesta puuttuva hakusana, ks. UT 443 s.v. Gulf of Lhûn. Selitys: Ks. Lhûn.

Länsimaan valtiatar

Tekstissä (s. 246) monikossa: "Länsimaiden [v]altiatar" (engl. Lady of the Westlands), mutta Númenorin Westlands (Andustar) on suomennettu yksikössä: Länsimaa.

Länsimantu

Alue Rohanissa Ämyrilinnan takaisten huippujen ja Edorasin välissä. >>> Alue Rohanissa, rinteet ja kentät Kolmisarven (Ämyrilinnan takaiset huiput) ja Edorasin välissä. Länsimannun kutsunta 502.

(#) Läntiset maat

Suomennoksesta puuttuva hakusana, ks. UT 471 s.v. Westlands (ii). Selitys: Keski-Maasta käytettynä hyvin yleisluontoinen ilmaus, joka viittaa suunnilleen Anduinin länsipuolisiin maihin. 273 [Läntiset Maat], 328, 451, 533, 536.

M

(#)Maailman piirit

Suomennoksesta puuttuva hakusana, ks. UT 426 s.v. Circles of the World. Ei selitystä, vain sivunumerot, mutta huom. vaihteleva käännös: 94 [Maan piirit], 332 [Maan Piirit], 540 [Maailman piiri].

Mahtisormukset

Haltian Kolme Sormusta >>> haltiain Kolme sormusta.
Lisää: Sormuksen Viejä.

Mandos

Paikka Valinorissa >>> Paikka Amanissa.

Matalat

Aduinin >>> Anduinin.

Meneldil

Anárionin Gondorin kolmannen kuninkaan poika >>> Anárionin poika ja Gondorin kolmas kuningas.

Meren miehet

Engl. Men of the Sea, suom. Meren miehet s. 234, mutta merenihmiset s. 361.

Mering-joki

Tavutus: Glanh-//ír >>> Glan-/hír.

(#) *Metsienhaltiat

Puuttuva hakusana, selitys: Mîmin pimentohaltioista (avarista) käyttämä nimitys. [tekstissä s. 142, ks. UT 103, 472 s.v. Wild Elves.]

Metsänihmiset, metsänmiehet

Ks. artikkelia Metsänihmiset.

Min-Rimmon

Suom. myös haltiakielisen nimen käännöksen ('Rimmonin huippu', engl. Peak of Rimmon) jälkeen sulkumerkkien sisällä oleva selitys group of crags (UT 598): "ryhmä jyrkkärinteisiä kallioita".

*Mithrellas

Númenorin Imrazôr >>> Imrazôr Númenorilainen [engl. Imrazôr the Númenórean, "Númenorilainen" on Imrazôrin lisänimi, hän eli 1000-luvun ka. lopulla Dol Amrothissa, eikä toki ollut kotoisin Númenorista.]

Mithrim

vuoret jotka erottavat >>> vuoret jotka erottivat.

Morannon

Mordorin pääsisäänkäynti. >>> Mordorin (pohjoinen) pääsisäänkäynti.
Käännös Musta portti, Morannonin vahtitornit, ks. Hammastornit. >>> Käännös Musta Portti. Toinen nimi: Mordorin Portit (s. 384 [viite 14], 399). Morannonin Vahtitornit (s. 400, 425 [viite 15]), ks. Hammastornit.

Mormegil

Käännös Mustamiekka. >>> Käännös Mustamiekka (myös Musta Miekka).

Morwen (1)

Ks. Eledhwen. >>> Ks. Eledhwen, Dor-lóminin valtiatar (hakusana Dor-lómin).

Mustainmaa

Lisää loppuun: Siellä asuivat mustainmaalaiset.

Mustainmaalainen

kierosilmäinen eteläinen Briin majatalossa. >>> "kierosilmäinen etelänmies" Briin majatalossa. [huom. tekstissä (s. 475, 484) kirjoitusasu "mustainmaalainen" pienellä alkukirjaimella]

mustainmaalaiset

vanhan ihmisten heimon jälkeläisiä jotka olivat asettuneet asumaan Ered Nimraisin laaksoihin; >>> Ered Nimraisin laaksoissa aikoinaan asuneen vanhan ihmisten heimon jäännöksiä [engl. remnants]

Musta Johtaja

Musta Johtaja >>> Musta Päällikkö (s. 476, 482 [viite 1] kirjoitusasu Musta päällikkö, 484 [viite 20]). [engl. Black Captain, "Musta Johtaja" ei esiinny tekstissä]

Musta kuningas

Musta kuningas >>> Musta Kuningas

N

nandor

Cuivéneniltä >>> Cuiviéneniltä
Ossiariandissa >>> Ossiriandissa
Sumuvuorten taakse jääneet >>> Sumuvuorten itäpuolelle jääneet

Nanduirionin Taistelu

Nanduirionin Taistelu >>> Nanduhirionin Taistelu

Nan Laur

Ks. Lórien. >>> Ks. Lórien (2).

Nan-tathren

Sirioniin' >>> Sirioniin.

Narguelië

Narguelië >>> Narquelië [siirrettävä hakusanan Narog jälkeen]
kymmenennen kuukauden nimi >>> kymmenennen kuukauden quenyankielinen nimi

Narog

loppuun lisättävä Narogin valtias [engl. Lord of Narog, s. 210 (UT 153), UT:n hakemistossa myös people of Narog (UT 116), suom. "Narogin [kaikki] asukkaat", s. 160]

Narya

Haltian Kolmesta Sormuksesta >>> haltiain Kolmesta sormuksesta

Nen Girith

Dimrostin >>> Dimrostin

Nenuial

Evendimin kukkuloiden >>> Hämyvaarojen

Nenya

Haltian Kolmesta Sormuksesta >>> haltiain Kolmesta sormuksesta

Nimrodel (1)

Ered Nimrasille >>> Ered Nimraisille

Níniel

'Itkuneito' Nimi jonka... >>> 'Itkuneito', nimi jonka...
Nienorille >>> Nienorille

*Nísimaldar

Númenorissa >>> Númenorin länsiosassa

Noegyth nibin

Ks. Nibin-noeg. >>> Ks. Nibin-noeg.

*Núathin Metsä

Metsä Narogin yläjuoksulla. >>> Metsä Narogin yläjuoksun länsipuolella. [engl. Woods extending westwards from the upper waters of the river Narog (UT 458)]

*Númendil

Andúniën seitsemäs ruhtinas. >>> Andúniën seitsemästoista ruhtinas.

númenorilaiset

Meren Miehet [engl. Men of the Sea, suom. tekstissä "Meren miehet" (s. 234) ja merenihmiset (s. 361)]

O

*Orleg

jonka örkit surmasivat matkalla Nargothrondiin. >>> jonka örkit surmasivat Nargothrondin tiellä / Nargothrondiin johtavalla tiellä [engl. on the road to Nargothrond (UT 459). Túrin ja Orleg olivat ylittämässä Nargothrondiin johtavaa tietä, kun örkit hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja surmasivat Orlegin. He eivät olleet menossa Nargothrondiin (KTK 127).]

Orodruin

'Liekehtivä Vuori' jonka alla... >>> 'Liekehtivä Vuori' Mordorissa, jonka alla...

Orthanc

Rautkymin Kehässä >>> Rautapihan Kehässä [tässä engl. Circle of Isengard, ks. s. 463 (UT 340); myös Ring of Isengard (s. 506, UT 371).]

Osgiliath

Muinaisen Gondorin kaupunki >>> Muinaisen Gondorin tärkein kaupunki [engl. the chief city of ancient Gondor (UT 459)]

Otavankalteen Kahlaamo

maininta luvussa "Taistelut Rautkymin Kahlaamolla", alaviitteessä 4 >>> maininta luvussa "Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä", alaviitteessä 4 [alaviite 4 s. 381.]

P

Parth Celebrant

'Celebrantin niitty (haka)' >>> 'Hopeajuovan niitty (haka)' [engl. Field (grassland) of Silverlode]

Pelargir

Anduinin suulla >>> Anduinin suistossa [engl. delta]

Pitkä Talvi

Näin myös tekstissä (s. 450, 510), viittaamassa vuosien 2758-2759 ka. talveen, mutta alkutekstin Long Winter on suomennettu Tarussa Sormusten Herrasta sekä Ikitalveksi että (prologissa) Tuimaksi talveksi; viimeksi mainittu on selvästi harhaanjohtava, sillä Tuimaksi talveksi on suomennettu myös Fell Winter, joka voi tarkoittaa sekä vuosien 2911-2912 ka. ankaraa talvea (TSH) että vuoden 495 ea. talvea Nargothrondin kukistumisen jälkeen (Silmarillion, KTK, HLT), ks. Tuima talvi (ensimmäinen aika).

(#)Pohjoisen tähti, Pohjois-Valtakunnan tähti

Puuttuva hakusana, ks. UT 465 s.v. Star of Elendil, Star of the North (Kingdom). Selitys: Ks. Elendilmir.

Púkel-miehet

Lisää: Ks. Vanha Púkel-maa.

(#)*Pylväs

Puuttuva hakusana: Ks. Meneltarma. [mainitaan s. 257 (UT 188)]

Q

Quenya

lännen korkea kieli >>> Lännen Korkea Kieli [näin tekstissä, s. 78 [viite 26] = Silm. 159 (mutta ks. hakemisto s. 421 s.v. quenya: lännen suuri kieli)].

R

*ranga

hiukan toista metriä. >>> hiukan alle metrin.

Ratsastajat (1)

éotheod >>> éothéod

Rautapihan Kehä

Pitkä pyöreä muuri jonka keskellä Orthanc kohosi. >>> Suuri kehämuuri, jonka sisään jäävän tasangon keskellä oli Orthanc.

Rautkymin Kahlaamo

Lisää: Ks. myös: Taistelut Rautkymin kahlaamolla. – Huom. Fords of Isen on suomennettu Tarussa Sormusten herrasta monikollisena "Rautkymin kahlaamot". Keskeneräisten tarujen kirjassa kirjoitusasu on "Rautkymin Kahlaamo" kaikkialla, paitsi "Rautkymin Kahlaamot" sanastossa s. 583 s.v. Ethraid Engrin.

Rhovanion

Erämaat Sumuvuorten itäpuolella. >>> Erämaa, suuri alue Sumuvuorten itäpuolella.

(#)*Rochon Methestel

Puuttuva hakusana, ks. UT 462 s.v. Rochon Methestel. Selitys: 'Viimeisen toivon ratsastaja', Borondir Udalraphista kertovan laulun nimi. [s. 426-427, viite 27]

Róg

Róg >>> róg [pieni alkukirjain kuten on monikkomuodossa rogin]

Rohan

ruohoiset tasangot jotka alun perin olivat olleet osa Gondoria >>> suuri ruohotasanko, joka alun perin muodosti Gondorin pohjoisosan

Rohanin aukko

Rohanin aukko >>> Rohanin aukko, Aukko [engl. Gap of Rohan, the Gap]
...Sumuvuorten ja Valkoisten Vuorten välissä >>> Sumuvuorten ääripään ja Valkoisten Vuorten pohjoiseen työntyvän ulokkeen välissä [engl. between the last end of the Misty Mountains and the north-thrust spur of the White Mountains]

S

salohaltiat

...eivät koskaan ylittäneet Sumuvuoria, vaan jäivät Anduinin Laaksoon ja Suuren Vihermetsän länsipuolelle. >>> ...eivät koskaan kulkeneet Sumuvuorten länsipuolelle, vaan jäivät Anduinin Laaksoon ja Suureen Vihermetsään.

Sarn Gebir

Anduinin putousten ... putousten alkukohdassa >>> Anduinin koskien ... koskien alkukohdassa [engl. rapids]

Satamat (1)

Círdanin Satamat >>> kuten tekstissä (s. 49), Círdanin satamat
Falasin Satamat >>> kuten tekstissä (s. 339), Falasin satamat
Beleriandin Läntiset Satamat >>> kuten tekstissä (s. 338-339) "Beleriandin läntiset satamat", huom. myös alkutekstissä (UT 247) west havens of Beleriand, vaikka hakemistossa (UT 445 s.v. Havens, The (i)) onkin West Havens of Beleriand]

Satamat (2)

Etelän Satamat >>> Etelän satamat [tekstissä (s. 31,34) "etelän satamat", alkutekstissä puolestaan havens of (in) the South (UT 18, 21), vaikka hakemistossa (UT 445 s.v. Havens, The (ii)) onkin Havens of (in) the South]

seregon

'Kivenveri', tekstissä (s. 203, viite 14) "kiven veri".

Silmarilit

Lisää: Ks. Kivien sota.

Sindar

...sindar)iin. >>> ...sindariin).

(#) Sormuksen sota

Puuttuva hakusana, selitys: Ks. Mahtisormukset.

Suurhaltiat

Alkutekstissä (UT 445 s.v. High Elves) on myös viittaus Called the High Folk of the West 29 [= KTK 45]. Kohta jossa tämä nimitys esiintyy Tuorin puheessa ("...a mortal man alone, among so many and so valiant of the High Folk of the Wes"t) on suomennettu: "...sillä olen vain yksi kuolevainen ihminen monien Lännen ylhäisten ja uljaiden keskellä", mutta olisi ehkä syytä säilyttää kansaan, suurhaltioihin viittaava nimitys: "...sillä olen vain yksi kuolevainen niin monien ja uljaiden Lännen Korkean Kansan jäsenten keskellä" (vrt. High Speech of the West, suom. "lännen korkea kieli").

Suuri matka

Eldarin pitkä matka... >>> Eldarin matka... [alkutekstissä ei ole adjektiivia]

Suuri rutto

Alkutekstissä (UT 442 s.v. Great Plague) mainitaan myös toinen nimitys, Dark Plague (UT 404), joka on tekstissä (KTK 552) suomennettu kuitenkin "suureksi rutoksi" eikä "Mustaksi rutoksi".

Synkmetsä

Eryd Galen >>> Eryn Galen.

(#)Synkmetsän Vuoret

Puuttuva hakusana (ks. UT 455 s.v. Mountains of Mirkwood), jonka selitys: Ks. Emyn Duir, Emyn-nu-Fuin.

(#)*Syvänne

Puuttuva hakusana (ks. UT 428 s.v. *Deeping, The), jonka selitys: Ilmeisesti sama kuin Syvänteensola [engl. Deeping-coomb]. Ks. KTK 489.

Syvänteenjoki

Tässä hakusanassa viitataan alkuteoksessa (UT 428 s.v. Deeping-stream) sivulle UT 365 ja tarkemmin sanottuna loppuviitteeseen 6, joka on jätetty suomennoksesta kokonaan pois (ks. KTK 498 - viitenumero on sanan Deeping, suom. Syvänne, kohdalla, vrt. edellinen hakusana), ilmeisesti siksi, että se käsittelee englanninkielisen nimen kirjoitusasua. Näin ollen nimi Syvänteenjoki ei esiinny lainkaan kirjan tekstissä.

T

(#)Taistelukenttä

Puuttuva hakusana (ks. UT 422 s.v. Battle Plain), jonka selitys: Ks. Dagorlad.

(#)Taka-Harad

Puuttuva hakusana (ks. UT 437 s.v. Far Harad), jonka selitys: Ks. Harad.

Tarannon

Lisää: Ks. Falastur.

Tar-Meneldur

Tar Aldarionin >>> Tar-Aldarionin.

*Tarmasundar

'Pylvään juuret' [Tekstissä (s. 229) Pylvään Juuret.]

Tar-Minastir

...yhdentoista hallitsija >>> ...yhdestoista hallitsija

Tar-Telemmaitë

('Hopeakäsi') [Tekstissä (s. 387) 'hopeakätinen' (engl. 'Silver-handed' UT 466 ja 'silver-handed' UT 284).]

Tasankojen Taistelu

Hakusanan eteen lisättävä asteriski: *Tasankojen Taistelu (ks. UT 422 s.v. *Battle of the Plains).

Teiglinin Ylityspaikka

Lisättävä hakusanaan: Teiglinin Ylityspaikka, Ylityspaikka (engl. Crossings of Teiglin, the Crossings UT 467).

teleri

...Haltian Kolmesta Sukukunnasta >>> ...eldarin kolmesta sukukunnasta (engl. The Three Kindreds of the Eldar; huom. myös "Haltian", po. "Haltiain").
Alquelondën >>> Alqualondën.

Telperion

Qyenyaksi >>> Quenyaksi.

Tharbad

hävitettiin ja autioitui Sormuksen Sodassa >>> raunioitunut ja autio Sormuksen Sodan aikaan.

Théodwyn

Éomerin ja Éowynin isä >>> Éomerin ja Éowynin äiti.

Tiet

Lännentien muihin nimityksiin lisättävä Kuninkaallisen Tien (tekstissä pienillä alkukirjaimilla, s. 505, 506) jälkeen (Rohanin) ratsutie (s. 489, engl. horseroad [UT 462 s.v. roads]).
Ithilinein halki... >>> Ithilienin halki...

Tol Falas

Ethir Anduiniin >>> Ethir Anduinin.

Tuima talvi

Alkutekstin Fell Winter on suomennettu myös "paha talvi" (s. 40, 44; vrt. UT 25, 28), "ankara talvi" (s. 55; vrt. UT 36). "Tuima talvi" s. 56, 62, 75, 155; vrt. UT 38, 42, 52, 112.

tulokkaat

Ks. itäläiset, >>> Ks. itäläiset (1),

Tumhalad

Lisää: Tumhaladin taistelu (s. 213, 214).

Túrinin kirves

Túrinin kirves >>> Tuorin kirves.

V

(#) Vaarat

Puuttuva hakusana, selitys: Viittaa Konnun Länsineljännyksen Valkovaaroihin [s. 438]. [Huom. UT:n hakemistossa (UT 429) hakusana: Downs, The Referring to the White Downs in the Westfarthing of the Shire. 323. - Mutta suomennoksessa (KTK 438) The Downs on erehdyksessä suomennettu Kaukavaaroiksi ("Hienompaa miestä saa hakea Kaukavaarojen [po. Vaarojen] ja Joen välillä."). Joki tarkoittaa tässä luonnollisesti Rankkivuota. Tuohon aikaan Valkovaarat olivat vielä Konnun läntisin osa - Kaukavaarat liitettiin Kontuun vasta Neljännellä ajalla (ks. myös Länsikaira) - joten sanonta from the Downs to the River tarkoittaa "Valkovaaroilta Rankkivuolle".]

Valandil (2)

Arnorin kuningas >>> Arnorin kolmas kuningas [UT 470 s.v. Valandil (2): third King of Arnor.]

Valar

Mahtavat [tekstissä (s. 87 = UT 62) the Powers on suomennettu 'Mahdit'.]

Valkea Valtiatar (2)

Emeriën Valkoinen Valtiatar >>> Emeriën Valkea valtiatar [näin myös tekstissä (s. 265) ja s.v. Erendis (s. 582).]

Vanha Kahlaamo

Lisättävä loppuuun: Ks. Otavankalteen Kahlaamo.

Vanhalinna

Vanhalinna >>> *Vanhalinna [asteriski puuttuu]

(#)Vanha Púkel-maa, Vanha Púkel-erämaa

Puuttuva hakusana, selitys: Ks. Drúwaith Iaur [ks. myös yllä kommenttia hakusanaan Drúwaith Iaur]

Varjovesi

Selityksen loppuosa on jätetty suomentamatta, koska se liittyy joen englanninkieliseen nimeen Greylin: (nimen loppuosan elementin täytyy olla muinaisenglannin hlynn 'virta', jonka kirjaimellinen merkitys oli luultavasti 'metelöivä'). – Vuoden 2021 laitoksessa joen nimi on suomennettu Harmaakuohuksi.

(#)Velhot

Puuttuva hakusana, selitys: Ks. Istari, Heren Istarion, Velhojen Veljeskunta. [tosin hakusana Velhojen Veljeskunta on olemassa; siinä viitataan hakusanaan Heren Istarion. Sen voisi yhdistää hakusanaan Velhot.]

Viisaat

Loppuun lisättävä: Ks. Valkoinen neuvosto.

Vilya

Yksi Haltian Kolmesta Sormuksesta >>> Yksi haltiain Kolmesta sormuksesta.

Viitteet

  1. KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 567-[618] / 475-526. – Vuoden 1986 laitoksessa otsikkona on Sanasto, ilmeisesti siksi, että alkuteoksen sivunumeroviitteet on siitä jätetty pois.
  2. KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 567 / 475.

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia