Kuninkaitten kirja

Kohteesta Kontuwiki

Kuninkaitten kirja[1] (engl. the Book of the Kings) on yksi niistä Gondorin kronikoista, joita The Lord of the Rings -teoksen ensimmäisen laitoksen Liitteen A alussa mainittiin Frodo Reppulin ja Peregrin Tukin saaneen tutkia kuningas Elessarin luvalla Gondorissa. Korjatusta laitoksesta, joka on myös suomennoksen pohjana, tämä maininta poistettiin.[2]

Kuninkaitten kirja mainitaan vielä kuningatar Berúthielin tarinassa, joka on säilynyt J. R. R. Tolkienin käsikirjoituksessa; Christopher Tolkien referoi käsikirjoituksen sisältöä[3] ja mainitsee sen lopussa sanottavan, että "hänen [= Berúthielin] nimensä otettiin pois Kuninkaitten kirjasta".[4]

Gondorin kuninkaitten käärö?

Asiakirja, johon merkittiin Númenorin kuninkaiden nimet, tunnettiin nimellä Kuninkaitten käärö (engl. Scroll of Kings), mutta se kuului toiseen aikaan ja valtakuntaan. Siitä huolimatta myös Gondorin historiaan liittyvässä annaalissa The Heirs of Elendil[5] Elendilin perillisten (Pohjois-Valtakunnan hallitsijoiden) luettelo alkaa sanoilla: Here follows the roll of the Kings of the Northern Line...[6] samoin kuin käskynhaltijoiden luettelo[7] alkaa sanoilla Here follows the roll of the Stewards of Gondor...,[8] mikä saattaa viitata siihen, että nämä hallitsijoiden kronikat olivat ainakin alun perin kirjakääröjä eivätkä koodekseja – ellei sana roll tässä tarkoita pelkästään luetteloa.

Viitteet

  1. Muita kirjoitusasuja Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 1986 laitoksessa: "Kuninkaitten Kirja" (KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 423 / ); "Kuninkaitten kirja" (KTK, Sanasto (1986), s. 593 / (s.v. Kuninkaitten kirja); kerran myös "Kuninkaitten Käärö" (KTK 4.II, Istari, s. 549 / , viite 7).
  2. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 423 / 355 (viite 2); HoMe XII, s. 25, 191, 253. Muita hobittien tutkimia asiakirjoja olivat Käskynhaltijain Kirja sekä Akallabêth.
  3. KTK 4.II, Istari, s. 548-549 / 459 (viite 7).
  4. KTK 4.II, Istari, s. 549 / 459 (viite 7). Vuoden 1986 laitoksessa the Book of the Kings on suomennettu Kuninkaitten Kääröksi.
  5. HoMe XII, s. 188-224.
  6. HoMe XII, s. 192.
  7. Käskynhaltijain kirja, vrt. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 423 / 355 (viite 2); vuoden 1986 laitoksessa virheellisesti "Käskynhaltijan kirja".
  8. HoMe XII, s. 202.