Sarn Athrad

Kohteesta Kontuwiki

Sarn Athrad, "Kivikahlaamo", oli kahlaamo Beleriandissa. Nogrodista ja Belegostista tuleva Kääpiötie ylitti Gelionjoen sen kautta.[1]

Finrod ylitti Gelionin Sarn Athradin kautta retkellään, jonka kuluessa hän tapasi ensimmäiset ihmiset Beleriandissa.[2]

Beren voitti Sarn Athradin luona käydyssä taistelussa kääpiöt, jotka olivat hyökänneet Doriathiin ja surmanneet Thingolin.[3]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Sarn Athrad[4] osat ovat:

 • sarn '(pieni) kivi, kivi (materiaalina)'.[5]
 • athrad 'kahlaamo' (vrt. Athrad Angren), verbistä ath-rado 'ylittää, kulkea jnk. yli' (ks. alla: rado)
  • prefiksi ath 'molemmilla puolilla'.[6]
  • verbi rado 'tehdä tietä, löytää tiensä'.[7]

Nimen kehityksestä

Tekstissä "Elvish Journeys on Horseback" (kirjoitettu n. 1970[8]) Tolkien mainitsee kahlaamon ("last Ford over Gelion") ja tekstiin liittämässään viitteessä toteaa, että nimi on kartassa muodossa Sarn Athrad, mutta se pitäisi muuttaa muotoon Harathrad[9] engl. Southern Ford, suom. "Eteläkahlaamo") tai Athrad Daer[10] "vastakohtana paljon käytetylle pohjoiselle kahlaamolle, jossa Virta ei ollut vielä koin vuolas eikä syvä, lähes suoraan itään Eölin talosta".[11]

Katso myös

 • Sarnin kahlaamoBaranduinin ylityspaikka: nimi on "osittainen käännös nimestä Sarn Athrad 'Kivikahlaamo'".[12] Tällä Baranduinin kahlaamolla oli siis sama nimi kuin Gelionin kahlaamolla.

Viitteet

 1. Silm. 10, Sindar, s. 110 / 84 (painovirhe "Sam", vuoden 2018 laitos); Silm. 22, Doriathin tuho, s. 293 / 238 (painovirhe "Sam", vuoden 2018 laitos).
 2. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 173 / 135 (kirjoitusasu: "Sarn Athradin Kahlaamo", vuoden 1979 laitos).
 3. Silm. 22, Doriathin tuho, s. 296 / 240; vrt. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. *** / 272.
 4. Joissakin lähteissä myös Sarnathrad, esim. HoMe V, s. 385.
 5. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 422 / 384 (s.v. sarn); Etymologies s.v. SAR-, HoMe V, s. 385.
 6. Etymologies s.v. AT(AT)-, HoMe V, s. 349.
 7. Etymologies s.v. RAT-, HoMe V, s. 383.
 8. Ks. NoMe 3.IX, Elvish Journeys on Horseback, s. 310.
 9. Prefiksi har- 'etelä-' esiintyy myös muissa paikannimissä. Ks. erit. Harlond (Gondor) : Nimestä.
 10. Tolkien ei anna tälle nimimuodolle käännöstä, mutta daer tarkoittaa 'suurta' (Etymologies, poistettu hakusana DAʒ- 'great' (Vinyar Tengwar 45, 2003, s. 8, vrt. Lond Daer, Lond Daer Enedh), joten nimen voi kääntää "Suuri kahlaamo".
 11. NoMe 3.IX, Elvish Journeys on Horseback, s. 311 (viite §).
 12. KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 607 / 516 (s.v. Sarnin kahlaamo).