Rautkymi

Kohteesta Kontuwiki

Rautkymi (engl. Isen) eli (sindariksi) Angren tai Sîr Angren[1] oli joki joka virtasi Sumuvuorilta Nan Curunírin (Rautapihan) läpi etelään ja Rohanin aukon kautta länteen laskeakseen Suureen Mereen. Rautkymillä oli sivujoki Adorn, joka virtasi Ered Nimraisilta. Rautkymi toimi myös Rohanin länsirajana Adornin yhtymäkohdasta pohjoiseen, Rautapihan ulkomuurille saakka.[2]

Nimestä

Rautkymi (Isen) on käännetty sindarinkielisestä nimestä Angren, joka on substantiivista ang 'rauta' johdettu adjektiivi. Sen merkitys on 'rautainen, raudasta valmistettu'.[3] Pidemmässä nimimuodossa esiintyvä sîr puolestaan tarkoitaa 'jokea'.[4]

Sindarinkielinen nimi Angren ei esiinny Tarussa Sormusten herrasta, mutta Keskeneräisten tarujen kirjassa sitä käytetään usein.[5]

Nimi Angren esiintyy myös Rautapihan sindarinkielisessä nimessä Angrenost sekä Rautkymin kahlaamojen nimessä Athrad Angren.

Viitteet

  1. Pitkä nimimuoto Sîr Angren mainitaan vain kahdesti: Christopher Tolkienin kommentissa (KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 294 [viite 6]) sekä kerran tekstissä: KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 362. Vrt. myös KTK, Sanasto, s. 608 s.v. Sîr Angren.
  2. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 417.
  3. Etymologies s.v. ANGĀ- (HoME V, s. 348).
  4. Etymologies s.v. SIR- (HoME V, s. 385).
  5. Muiden viitteissä mainittujen esiintymien lisäksi ks. myös KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 359 ja erit. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 432 [viite 46].