Rochon Methestel

Kohteesta Kontuwiki

Rochon Methestel, "Viimeisen toivon ratsastaja" (engl. Rider of the Last Hope), on laulu joka kertoo Borondir Udalraphin (Borondir "Jalustimettoman") ratsastuksesta käskynhaltija Cirionin luota viemään avunpyyntöä éothéodin valtiaalle Eorlille vuonna 2510 ka.[1]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen alkuosa rochon tarkoittaa käännöksen perusteella 'ratsastajaa',[2] loppuosa methestel 'viimeistä toivoa'. Sana estel 'toivo' tunnetaan esimerkiksi Aragornin nimenä Estel : Nimestä,[3] joten alkuosan elementti meth on merkitykseltään 'viimeinen' (muoto methen 'viimeinen' tunnetaan).[4]

Viitteet

  1. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 406 / 341; KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 426-427 / 358 (viite 27); KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 606 / 515 (s.v. Rochon Methestel; vuoden 1986 laitoksessa virheellisesti "Richon Methestel").
  2. Vrt. roch 'hevonen': Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 439 / 384 (s.v. roch); Etymologies s.v. ROK- (HoMe V, s. 384). Muotoa rochon ei tunneta muualta; sen sijaan tunnetaan 'ratsastajaa' tarkoittava sana rochben (HoMe XI, s. 376).
  3. Ks. artikkeli Estel. – Vrt. myös Gil-Estel 'Toivon tähti'.
  4. "Etymologioissa" (s.v. MET- (HoMe V, s. 373) mainitaan noldorinkielinen adjektiivi methen 'viimeinen'. Substantivoitu muoto methed 'loppu' näyttää esiintyvän nimessä Methed-en-Glad, "Metsän raja" (engl. End of the Wood). Toisaalta Sumuvuorten eteläisimmän huipun nimi Methedras 'Viimeinen vuori' (engl. Last Mountain) saattaa sisältää joko adjektiivin methen tai substantiivin methed. Ks. David Salo, A Gateway to Sindarin, s. 384; Paul Strack, Eldamo s.v. Methedras (luettu 8.8.2020).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia