Lhûn

Kohteesta Kontuwiki

Lhûn on Luninjoen sindarinkielinen nimi, josta Luni(njoki) on yhteiskielinen väännös.[1]

Nimestä

Tolkien antaa haltiakieliselle nimelle Lhûn käännöksen Blue River 'Sininen joki'[2] eräässä noin vuodelta 1940 peräisin olevassa muistiinpanossaan. Nimen oli tuolloin tarkoitus olla peräisin noldorinkielisestä sanasta lhûn 'sininen'[3] ja viitata Sinivuoriin.[4]

Kun Taru Sormusten herrasta julkaistiin, joen nimi oli kartassa edelleen Lhûn, mutta merkitys 'sininen' ei ollut enää mahdollinen. Teoksen julkaisuun mennessä noldor oli saanut uuden nimen sindar ja kokenut monia muutoksia, eikä 'sinistä' tarkoittava sana ollut enää lhûn vaan luin.[5] Tarun Sormusten herrasta liitteessä F II "Käännöksestä" sekä kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa Tolkien toteaa, että westronin Luni on väännös haltiakielisestä nimestä Lhûn.[6] Nimen etymologiaa hän ei näissä kirjoituksissaan mainitse. Kääntäjien ohjeissa (Nomenclature of The Lord of the Rings) esiintyvän lyhyen huomautuksen taustalla on kuitenkin useita luonnoksia, joissa Tolkien koettaa löytää sanalle lhûn etymologian, joka ei liity sanaan 'sininen'.[7] Sana olisi näiden selityksen mukaan voinut olla sukua elementille hlô () nimissä Ringló, Onodló, Gwathló ja olla peräisin esimerkiksi adjektiivista *slounā 'täynnä vettä, tulviva'.[8]

Myöhemmissä kirjoituksissa Tolkien aikoi ensin antaa joelle sindarinkielisen nimen Sîr Luin 'sininen joki', mutta nähtävästi muisti sitten nimen Lhûn olevan jo painetussa kartassa, ja palasi jälleen kysymykseen sen merkityksestä.[9] Tekstin Variation D/L in Common Eldarin (noin 1968) lopullisessa versiossa hän kirjoittaa, että Lhûn on joko erityisesti tätä jokea varten keksitty nimi, joka ei ole yhteydessä mihinkään aiempaan haltiakieliseen juureen, tai alkujaan laina vanhemmasta kääpiökielisestä nimestä (sulûn tai salôn < SLN 'pudota, laskeutua nopeasti').[10] Loppujen lopuksi nimen etymologian luominen jäi keskeneräiseksi.

Viitteet

  1. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / 513 / *** / 1173.
  2. HoME VII, s. 124.
  3. Etymologies s.v. LUG2- (HoME V, s. 370).
  4. The Problem of Lhûn, Vinyar Tengwar 48, 2005, sivu 26.
  5. Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 26; David Salo: TolkLang-listan viesti 17.71 (huhtikuu 1996).
  6. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1173, Nomenclature s.v. Lune (RC, s. 773), ks. myös Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 27.
  7. Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 27-28; julkaistu myös: J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 136-137.
  8. Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 28.
  9. Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 28-29.
  10. Vinyar Tengwar 48, 2005, s. 24; ks. myös Helge K. Fauskanger, Kääpiökielen sanaluettelo s.v. salôn.