Eämbar

Kohteesta Kontuwiki

Eämbar oli laiva, jonka Aldarion rakensi asunnokseen, koska hän ei halunnut asua maissa Armenelosissa. Hän purjehti sillä Númenorin satamasta toiseen, mutta useimmiten se oli ankkuroituna Tol Uinenin edustalle.[1]

Eämbarilla oli Laivamiesten killan kiltasali ja siellä säilytettiin númenorilaisten suurten merimatkojen lokikirjoja.[2] Myöhemmin Tar-Meneldur antoi sulkea Eämbarin kiltasalin, kun Aldarion oli lähtenyt merimatkalle vastoin isänsä tahtoa.[3]

Kun oli kulunut sata vuotta Laivamiesten killan perustamisesta, Aldarion pyysi Erendistä (jota hän tuolloin tavoitteli kihlatukseen) purjehtimaan kanssaan Eämbarilla saaren ympäri juhlimassa killan merkkivuotta.[4] Tuolloin Erendis suostui pyyntöön, mutta myöhemmin, kun he olivat naimisissa ja Erendis oli synnyttänyt tyttärensä Ancalimën, hän kieltäytyi enää astumasta laivaan (eikä muutenkaan pitänyt siitä, että Aldarion vietti aikaansa siellä ja laivamiestensä parissa).[5]

Kun Aldarionin ja Erendisin välit olivat menneet peruuttamattomasti poikki, Aldarion alkoi asua kokonaan Eämbarilla.[6]

Eämbarin myöhemmistä vaiheista on viittaus J. R. R. Tolkienin papereissa: "Kuninkaat takavarikoivat laivamiesten kiltatalon..." (joka saattoi yhä sijaita Eämbarilla[7]) – mutta tämän takavarikoinnin ajankohdasta ei ole tietoa.[8]

Nimestä

Christopher Tolkienin mukaan nimi merkitsee "epäilyksettä" Merikotia;[9]

Viitteet

  1. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 241 / ***. Eämbar rakennettiin samoihin aikoihin kun Aldarion perusti Laivamiesten killan, mikä tapahtui vuonna 750 ta. (KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 292 / ***).
  2. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 241 / ***.
  3. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 247 / ***.
  4. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 249 / ***.
  5. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 260 / ***.
  6. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 276 / ***.
  7. Tässä suomennoksen sanamuoto on "takavarikoinnin ajankohdasta ei ole tietoa", mutta Unfinished Tales, s. 214 [viite 8]: "it is not said when this confiscation of Eämbar took place". Tämä on kuitenkin Christopher Tolkienin tulkinta, joten emme saa tietää varmasti, tarkoittiko J. R. R. Tolkien, että Kiltasali oli yhä Eämbarilla silloin kun se takavarikoitiin.
  8. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 294 [viite 8] / ***.
  9. Unfinished Tales, Index s.v. Eämbar, s. 430: the name doubtless means 'Sea-dwelling' ; vrt. suomennos, KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 578 s.v. Eämbar / ***: "nimen merkitys lienee 'merikoti'.