Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta

Kohteesta Kontuwiki

Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta (engl. Map of Rohan, Gondor, and Mordor) on yksi kolmesta Tarun Sormusten herrasta liitteenä olevista kartoista (ks. myös: Kontu: osa, Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla).

Kartta on julkaistu Sormusten herran suomennoksen liitteinä seuraavasti:

  • Ensimmäinen, kolmiosainen laitos: Kuninkaan paluun (1975) takakannen sisäpuolelle liimatussa karttaliitteessä.
  • Toinen, yksiosainen laitos (1985): irrallisen karttaliitteen kääntöpuolella.
  • Tarkistettu kolmiosainen laitos (2002, sidottu): jokaisen osan takakannen karttaliitteen kääntöpuolella.
  • Tarkistettu kolmiosainen laitos (2007, nidottu): Kuninkaan paluun neljällä viimeisellä aukeamalla neljässä osassa.
  • Tarkistettu yksiosainen laitos (2007): takakannen sisäpuolelle liimatun karttaliitteen kääntöpuolella.
  • Kuvitettu laitos (2023): irrallisen karttaliitteen kääntöpuolella

Kartan nimi

Kartassa itsessään ei ole sen nimeä. Karttaa käsittelevä luku teoksessa The War of the Ring (HoMe VIII) on otsikoitu The Second Map. Christopher Tolkien kirjoittaa myös: "I refer to the map of Rohan, Gondor and Mordor published in The Return of the King as 'the large LR map'. Hammond ja Scull otsikoivat kartan esittelyn (RC, s. lxiii) 'The Map of Rohan, Gondor, and Mordor'. Tolkien itse viittaa kirjeessään 11. huhtikuuta 1953 karttaan seuraavasti: "I think three [maps] are needed: – – 2. Of Gondor." (J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 168 [alkuteos] (kirje 137)), ja huhtikuussa 1956: "a large map" (J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 247 [alkuteos] (kirje 187)). Ainakin vuonna 2021 ilmestyneessä The Lord of the Ringsin kuvitetussa laitoksessa kartan nimi on kuvaluettelossa (s. xii) "Map of Rohan, Gondor, and Mordor". Vuonna 2023 ilmestyneessä kuvitetun laitoksen suomennoksessa puolestaan kartan nimi esiintyy ensimmäisen kerran suomennettuna, niin ikään kuvaluettelossa (s. xii) muodossa "Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta".

Historiaa

Christopher Tolkienin mukaan kartta oli "varmasti isäni työkartta hänen kirjoittaessaan Tarun Sormusten herrasta viidettä kirjaa."

Tolkien piirsi kartan aluksi yhdelle paperiarkille mustalla musteella ja käytti samaa mustetta myös korjauksiin ja lisäyksiin, joten kartan eri kerrostumien erottaminen on vaikeaa näiltä osin. Osa lisäyksistä on tehty punaisella musteella ja loppuvaiheessa on käytetty myös sinistä mustetta, sinistä väriliitua ja lyijykynää.

Kartta on jaettu 2 cm levyisiin ruutuihin, joihin on merkitty koordinaatisto numeroilla ja kirjaimilla.

Kartta ilmestyi painettuna ensimmäisen kerran vuonna 1955 The Return of the King -teoksen liitteenä. Christopher Tolkien oli piirtänyt sen puhtaaksi huhtikuussa 1955. Hänen isänsä kirjoitti myöhemmin kirjeessään H. Cotton Minchinille:

"Muistan miten kävi ilmeiseksi, että 'yleiskartta' ei riittäisi viimeisen kirjan tarpeisiin tai kertoisi tarpeeksi Frodon, rohirrimin ja Aragornin reiteistä, minun oli omistettava monta päivää, joista viimeiset kolme käytännössä ilman ruokaa ja unta, suuren kartan piirtämiseen uuteen mittakaavaan sovitettuna. Hän [=Christopher] työskenteli 24 tuntia (aamu kuudesta aamu kuuteen nukkumatta välillä) saadakseen uudelleen piirtämisen valmiiksi juuri ajoissa. Epäjohdonmukaisuudet ovat minun syytäni. Vasta viime vaiheissa (huolimatta poikani protesteista: hän on yhä sitä mieltä, että kukaan ei osaa ääntää nimeä Cirith oikein, hänen kartassaan se on muodossa Kirith, niin kuin aikaisemmin tekstissäkin) päätin olla 'johdonmukainen' ja kirjoittaa haltiakieliset nimet ja sanat kauttaaltaan ilman k-kirjainta. Muutakin vaihtelua esiintyy varmasti…" (J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 247 [alkuteos] (kirje 187)).

Christopher Tolkien julkaisi myös alkuperäisen "työkartan" The War of the Ring -teoksessa. Koska alkuperäinen kartta on hyvin kulunut ja moneen kertaan korjailtu, sen uudelleen piirtäminen osoittautui vaikeaksi, joten hän päätti jättää siitä pois monia nimiä ja selittää muutokset kommentaarissa.

Nimihakemisto

Tässä nimihakemistossa ovat toivon mukaan kaikki kartan nimet siinä muodossa kuin ne kartassa esiintyvät. Ensisijaisena hakusanana pyritään käyttämään kartan uusinta suomenkielistä versiota, toistaiseksi sidottua TSH:n tarkistettua laitosta; taskukirjalaitoksen kartta on kuitenkin otettava mitä pikimmin vertailtavaksi. Myös mahdolliset muutokset ensimmäisen kolmiosaisen laitoksen ja yksiosaisen laitoksen kartasta huomioidaan ensi tilassa.

Sulkumerkkien sisällä on kerrottu, millaiseen paikkaan nimi viittaa ja missä valtakunnassa (Rohan, Gondor tai Mordor) se sijaitsee. Jos merkintänä on Gondor asteriskin kera, kyseessä on Gondoriin kuulunut alue, joka ei Sormuksen Sodan aikana enää ollut täysin Minas Tirithin hallinnassa. Nimet, jotka on yhdistetty =-merkillä, esiintyvät kartassa yhdenvertaisina, sulkumerkkien sisällä olevat nimet ovat sulkumerkkien sisällä myös kartassa. Lisäksi luettelossa on muutamia ristiviittauksia. Mahdollisia painovirheitä ja eroavaisuuksia muihin karttoihin ja kirjan tekstiin otetaan mukaan sitä mukaa kuin niitä löytyy.

A

Amon Dîn (kokkovaara, Gondor)
Anduin = Suuri virta (joki, Gondor)
Anduinin Suisto = Ethir Anduin (suisto, Gondor)
Anórien (alue, Gondor)

B

Barad-dûr = Musta Torni (linnoitus, Mordor)
Belfalas (alue, Gondor)

C

Cair Andros (saari, Gondor)
Calembel (kaupunki, Gondor)
Calenhad (kokkovaara, Gondor)
Celos (joki, Gondor)
Cirith Ungol (sola, Mordor)

D

Dagorlad (Taistelukenttä) (tasanko, Gondor*)
Dor-en-Ernil (alue, Gondor)
Druadanin metsä (metsä, Gondor; huom. po. Drúadanin, mutta myös alkuteoksen kartassa DRUADAN FOREST)
Dunharg (linnoitus, Rohan)
Durthang (linnoitus, Mordor)

E

Edoras (kaupunki, Rohan)
Eilenach (kokkovaara, Gondor)
Emyn Arnen (kukkula, Gondor)
Emyn Muil (vuoriylänkö, Rohan*, Gondor*)
Entin Kahluu (kahlaamo, Rohan)
Entinoja (joki, Rohan)
Entinojan suisto (suisto, Gondor)
Ephel Dúath (Varjovuoret) (vuoristo, Mordor)[1]
Erech (kivi, Gondor)
Ered Lithui (Tuhkavuoret) (vuoristo, Mordor)
Ered Nimrais (vuoristo, Rohan, Gondor)
Erelas (kokkovaara, Gondor)
Erui (joki, Gondor)
Eruin kahlaamot (kahlaamo, taistelupaikka, Gondor)[2]
Etelä-Ithilien (alue, Gondor)
Ethir Anduin = Anduinin Suisto (suisto, Gondor)
Ethring (kahlaamo, Gondor)

F

Fenmarch, Fenmark (alue, Rohan; nimen Rajaneva muotoja ennen vuoden 2023 laitosta)[3]
Firienin metsä (metsä, Rohan, Gondor)
Folde (alue, Rohan; nimen Mantu muoto ennen vuoen 2023 laitosta)

G

Gilrain (joki, Gondor)
Gondor
Gorgorothin tasanko (tasanko, Mordor)

H

Halifirien (kokkovaara, Gondor)
Haradin tie (tie, Gondor)
Harmaa metsä (metsä, Gondor)
Henneth Annûn (luola, Gondor*)

I

Itämantu (alue, Rohan)
Ithilien, ks. Etelä-Ithilien, Pohjois-Ithilien

K

Kalmansuot (suo, Gondor*)
Kiril (joki, Gondor)

L

Lamedon (alue, Gondor)
Linhir (kaupunki, Gondor)
Litiluhta, katso: Nindalf
Lumivuo (joki, Rohan)
Lännentie, ks. Suuri Lännentie

M

Mantu (alue, Rohan; vuoden 2007 laitoksesta lähtien; aikaisempi suomennos Folde,[4])
Mering (joki, Rohan, Gondor)
Minas Morgul (linnoitus, Mordor)
Minas Tirith (linnoitus, kaupunki, Gondor)
Mindolluinin vuori (vuorenhuippu, Gondor)
Min-Rimmon (kokkovaara, Gondor)
Morannon (portti, Mordor)
Mordor
Morthond (joki, Gondor)
Musta Torni = Barad-dûr (linnoitus, Mordor)

N

Nardol (kokkovaara, Gondor)
Nindalf eli Litiluhta (suo, Gondor)
Nurn (alue, Mordor)

O

Orodruin = Tuomiovuori (vuori, Mordor)
Osgiliath (kaupunki, Gondor)

P

Paasilaakso (sola, Gondor)
Pelargir (kaupunki, Gondor)
Pohjois-Ithilien (alue, Gondor*)
Poros (joki, Gondor)
Porosin ylimenopaikka (kahlaamo, taistelupaikka, Gondor)

R

Rajajoki (nimen Mering, ks. tätä, käännös vuoden 2007 laitoksesta lähtien)
Rajaneva (vuoden 2007 laitoksessa nimen Fenmarch/Fenmark käännöksenä; vuoden 2023 laitoksessa ainoana nimenä)
Raurosin putoukset (putous, Gondor*)
Rautakita (sola, portti, Mordor)
Ringlo (joki, Gondor; huom. po. Ringló, mutta myös alkuteoksen kartassa RINGLO)
Rohan
Rohanin raja (raja, Rohan, Gondor)

S

Serni (joki, Gondor)
Sirith (joki, Gondor)
Suuri Lännentie (tie, Rohan, Gondor)
Suuri virta = Anduin (joki, Gondor)

T

Taistelukenttä, ks. Dagorlad
Tarlangin Niska (ylänkö, Gondor)
Tuhkavuoret, ks. Ered Lithui
Tuomiovuori = Orodruin (vuori, Mordor)

U

Udûn (alue, Mordor)

V

Varjovuoret, ks. Ephel Duath
Väkisarvi (vuorenhuippu, Rohan)

Kartasta puuttuvia alueen paikannimiä

Tarnost (kaupunki tai linnoitus Tarnostin kukkuloiden pohjoispäässä)
Tarnostin kukkulat (kartassa näkyvän Ered Nimraisilta Belfalasiin suuntautuvan kukkulajonon nimi)

Kirjallisuutta

Viitteet

  1. Alkuteoksen kartassa nimen loppuosa on kaikissa laitoksissa muodossa "Duath"; niin myös kaikissa suomennoksen laitoksissa, kunnes vuoden 2023 kuvitetussa laitoksessa se on korjattu muotoon "Dúath".
  2. Tekstissä (TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. *** / *** / 403 / 496 / 1079 / 956): "Eruin ylimenopaikka".
  3. Nimimuoto Fenmark Sormusten herran vuoden 2021 laitoksessa; aiemmissa laitoksissa Fenmarch; vuoden 2023 laitoksessa pelkästään Rajaneva.
  4. Vuoden 2007 laitoksessa nimen Folde alla, vuoden 2023 laitoksessa ainoana nimenä).

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia