Maailman piirit

Kohteesta Kontuwiki

Maailman piirit[1] (engl. Circles of the World) on käsite, jota käytetään ilmeisesti lähinnä Ardan synonyymina, kun puhutaan asioista jotka ovat sen ulkopuolella tai joutuvat sen ulkopuolelle. Vaikka "piirien" (engl. circles) voi ajatella viittaavan Maailman muurien sisäänsä sulkemiin Ardan eri kerroksiin (sisimpänä Ambar eli Maa ja sen ympärillä taivaan kerrokset maan pinnasta katsoen järjestykessä Vista, Ilmen ja Ekkaia eli Vaiya), esimerkiksi Ambarkantassa, jossa näitä kerroksia kuvaillaan, ei mainita kertaakaan "maailman piirejä" tai nimitetä yksittäisiä kerroksia "piireiksi". Käsite viittaakin ensisijaisesti siihen, että joku tai jokin on kokonaisuutena ajateltujen maailman piirien sisällä tai niiden ulkopuolella tai siirtyy ulkopuolelle.

Eru maailman piirien ulkopuolella

Eru Ilúvatarin ajateltiin asuvan Maailman piirien ulkopuolella, kuten käy ilmi Maedhrosin kysymyksestä veljelleen: "Mutta miten voi äänemme kantaa Maailman piirien taakse Ilúvatarin korviin?"[2]

Ihmisten kohtalo: siirtyminen kuoleman jälkeen maailman piirien ulkopuolelle

Kun ihmiset kuolivat, heidän henkensä – toisin kuin haltioiden – jättivät maailman,[3] kuten käy ilmi valarin lähettiläiden sanoista númenorilaisille: "Mutta uskomme todeksi että kotinne ei ole täällä, eikä myöskään Amanin maassa eikä missään Maailman piirien sisäpuolella".[4]

Puhuessaan vangitsijansa Morgothin kanssa Húrin sanoi tälle: "Sinä et ole ihmisten valtias etkä tule olemaan vaikka kaikki Arda ja Menel [taivas] joutuisivat sinun valtasi alle. Maa[ilma]n piirien tuolle puolen et voi ajaa takaa niitä jotka sinut kieltävät".[5] Húrin viittaa tässä Ihmisen lahjaan, mutta Morgoth vastasi hänelle ja valehteli ja sanoi: "Minä en aja heitä takaa Maa[ilma]n piirien tuolle puolen. – – Sillä Maa[ilma]n piirien tuolla puolen ei ole mitään."[5]

Kirjaimellisesti ajatellen Morgoth puhui totta, sillä ainakin joidenkin tekstien mukaan Maailman muurien takana oli Tyhjyys tai Ajaton tyhjyys, mutta ihmisten kohtalosta ja heidän henkiensä matkan päämäärää Morgoth ei tuntenut, sillä ainoastaan Ilúvatar tiesi minne ihmisten fëar päätyivät Maailman piirien taakse kuljettuaan. Ihmisten kohtalosta (tai oikeammin ihmisen lahjasta) puhui myös Aragorn kuolinvuoteellaan puolisolleen Arwenille:

"En minä sinua lohduta; sillä ei ole lohtua tähän tuskaan maa[ilma]n piirien sisällä."[6]
"Katso! emme ole ikuisiksi ajoiksi sidotut [maailman piireihin], ja sen tuolla puolen on enemmän kuin muisto. Hyvästi!"[7]

Vuoden 1951 lopulla Milton Waldmanille kirjoittamassaan kirjeessä Tolkien käsittelee samaa aihetta ja toteaa: "Ihmisten Kohtalo (tai Lahja) on kuolevaisuus, vapaus maailman piireistä."[8]

Valinor ja haltiat maailman piirien ulkopuolella

Valarin maa Aman sijaitsi Ardassa, Maailman muurien sisäpuolella, kunnes númenorilaiset lähtivät Ar-Pharazônin johdolla "sotaan Kuolemattomia vastaan riistääkseen heiltä ikuisen elämän Maailman piirien sisällä".[9] Mutta kun valar luopuivat maailman hallitsemisesta, Ilúvatar siirsi Kuolemattomat maat maailman piirien ulkopuolelle Maailman muuttumisessa.[10] Tämän jälkeenkin, kun "Siunattu valtakunta oli siirretty pois "[m]aailman [p]iir[e]istä",[11] jotkut saattoivat kulkea Suoraa tietä pitkin maailman piirien ulkopuolelle Valinoriin tai sieltä maailmaan.[12] Amrothin laivasta kerrotaan, että hänen hypättyään mereen "epäilemättä se läpäisi [m]aa[ilma]n [p]iirit ja saapui viimein Eressëaan".[13]

Samaan aiheeseen viitataan myös Tarun Sormusten herrasta liitteissä:

...ja Kuolemattomat maat vedettiin ikuisiksi ajoiksi pois [maailman piireistä].[14]
Heidän [haltioiden] valtansa on aikaa kadonnut ja nyt he elävät [maailman piirien] ulkopuolella eivätkä enää palaa.[15]

Kääpiöiden kohtalo?

Tolkien viittaa myös kääpiöiden henkien mahdolliseen siirtymiseen maailman piirien ulkopuolelle lähettämättä jääneessä luonnoksessa kirjeeksi Rhona Bearelle vuonna 1958: "Mitä taas tulee kohtaloon, jonka Ilúvatar on määrännyt Aulën lapsille [m]aailman piiri[e]n tuolla puolen, niin haltiat ja ihmiset eivät tiedä siitä mitään, ja jos kääpiöt tietävät, he eivät kerro."[16] (Silmarillionissa kerrotaan vain yleisestä uskomuksesta, jonka mukaan kääpiöt palaavat maahan kuoltuaan, ja kääpiöiden omasta käsityksestä, että heitä varten on erilliset salit Mandosin saleissa, jonne haltioiden henget palaavat ruumiin kuoltua.)[17]

Joitakin eroavaisuuksia käsikirjoitusten ja painetun Silmarillionin välillä

Aiemmin lainatuissa valarin lähettiläiden sanoissa "Mutta uskomme todeksi että kotinne ei ole täällä, eikä myöskään Amanin maassa eikä missään [m]aa[ilma]n [p]iirien sisäpuolella".[4] maailman piirejä koskeva kohta on käsikirjoituksessa muodossa within the girdle of the Earth ("maan vyön sisällä") mutta toimittaessaan Silmarillionia Christopher Tolkien muutti ne muotoon within the Circles of the World.[18]

Toisensuuntainen muutos esiintyy Akallabêthin lauseessa "Mutta Amanin maa ja eldarin Eressëa otettiin pois ja siirrettiin ikuisiksi ajoiksi ihmisten ulottuvilta".[19] Käsikirjoituksessa luki "...were taken away and removed from the circles of the world beyond the reach of Men for ever", mutta Christopher Tolkien jätti sanat from the circles of the world pois painetusta Silmarillionista.[20]

Samassa kappaleessa olevan lauseen "Ja Maan päällä ei enää ole paikkaa jossa eläisi muisto ajasta jolloin ei pahaa vielä ollut"[19] käsikirjoituksen sanamuodon And there is not now within the circles of the world any place abiding where the memory of a time without evil is preserved Christopher Tolkien muutti muotoon And there is not now upon Earth any place abiding where the memory of a time without evil is preserved.[20]

Ilúvatarin näkyä koskevassa Ainulindalën lauseessa "sillä tarina oli vajaa ja ajan pyörät pyörivät yhä kun näky otettiin heiltä [valarilta] pois" tekstin C- ja D-käsikirjoituksssa lause on muodossa for the history was incomplete and the circles not full-wrought when the vision was taken away..., kun taas C*-käsikirjoituksessa sanan circles (joka viitannee "maailman piireihin", ehkä ainoastaan tämän kerran konkreettisesti) tilalla ovat sanat circles of time, jotka Christopher Tolkien otti painettuun Silmarillioniin.[21]

Viitteet

 1. Nimen suomennos vaihtelee Silmarillionin vuoden 1979 laitoksessa ja Keskeneräisten tarujen kirjassa:
  1) Maailman Piirit (Silm. 24, Eärendilin matka ja Vihan sota, s. 318 / , J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 187 (kirje 131))
  2) Maailman Piiri (KTK 4.II, Istari, s. 540 / ***)
  3) Maan Piirit (Silm., Akallabêth, s. 331 / ; KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 94 / *** = HLT 3, Húrin ja Morgoth, s. 65 ["Maan piirit"]; KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 332 / ***; TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 453 / *** / *** / 524 / 1098 ["maan piirit" kaikissa laitoksissa])
  4) maan piiri (TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 423 / *** / *** / 480 / 1069, TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 453 / *** / *** / 525 / 1098)
  5) Maanpiiri (Silm., Akallabêth, s. 347 / ; TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. 535 / *** / *** / 637 / 1176 ["maanpiiri"])
 2. Silm. 24, Eärendilin matka ja Vihan sota, s. 318 / 260.
 3. Ks. esim. Silm. 19, Beren ja Lúthien, s. 232-234 / 186; Silm. 12, Ihmiset, s. 127 / 96-97.
 4. 4,0 4,1 Silm., Akallabêth, s. 331 / 273.
 5. 5,0 5,1 KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 94 / *** = HLT 3, Húrin ja Morgoth, s. 65.
 6. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 453 / *** / *** / 524 / 1098.
 7. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 453 / *** / *** / 525 / 1098 (suom. "maan piiriin").
 8. J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 187 (kirje 131) = Silm., J. R. R. Tolkienin kirjeestä, s. / xix. Ks. myös HoMe X, s. 355.
 9. Silm., Akallabêth, s. 347 / 284, 286.
 10. Silm., Akallabêth, s. 348 / 286.
 11. KTK 4.II, Istari, s. 540 / ***.
 12. Ks. esim. Silm., Akallabêth, s. 352 / 291.
 13. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 332 / ***.
 14. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 423 / *** / *** / 480 / 1069 (suom. "maan piiristä").
 15. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. 535 / *** / *** / 637 / 1176 (suom. "maanpiirin").
 16. J. R. R. Tolkien, Kirjeet, kirje 212; ks. myös HoMe XI, s. 213.
 17. Silm. 2, Aulë ja Yavanna, s. 49 / 32.
 18. HoMe XII, s. 150.
 19. 19,0 19,1 Silm., Akallabêth, s. 348 / 286.
 20. 20,0 20,1 HoMe XII, s. 157.
 21. HoMe X, s. 13, 40.