Lindórië

Kohteesta Kontuwiki
Lindórië ja Inzilbêth. Kuva © jubah.

Lindórië oli númenorilainen ihminen, viidennentoista Andúniën ruhtinaan Eärendurin sisar. Lindóriën tytär Inzilbêth oli Ar-Gimilzôrin vaimo ja Tar-Palantirin äiti.[1]

Nimestä

Quenyankielisen nimen Lindórië merkitys on hieman epäselvä. Nimen alkuosa lind- lienee peräisin sanasta lindë 'laulu'.[2] Helge Fauskanger pitää mahdollisena, että nimen merkitys on "kauneudessa nouseva" (engl. She that arises in beauty) ja vertaa sitä nimeen Melkor 'mahdissa nouseva'.[3]

Viitteet

  1. KTK 2.III, Elrosin perilliset, s. 304–305.
  2. Ks. esim. Paul Strack, Eldamo, s.v. Lindórië.
  3. Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo, s.v. Lindórië. Vrt. Melkor < Mbelekōre 'mahti/mahtava-nouseva' (engl. Might(y)-arising), jossa loppuosan elementti -óre tarkoittaa 'nousevaa' (J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 115), juuresta OR/ORO/RŌ 'nousta, kohota' (J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 171, ks. myös J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 63).