Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä (engl. Appendix: Elements in Quenya and Sindarin names) on Silmarillionin liite,[1] jossa Christopher Tolkien esittelee isänsä kirjoitusten pohjalta haltiakielisten nimien etymologiaa.

Tekstin lähteet

Silmarillionin ilmestymisen jälkeen suuria osia J. R. R. Tolkienin haltiakieliä koskevista kirjoituksista on julkaistu. Edouard Kloczkon mukaan[2] ainoat liitteen tiedot, joille ei voida vielä osoittaa tarkkaa lähdettä, ovat muodot Sindacollo ja Melyanna. Pitää arvio paikkansa tai ei, nykyisten verkkolähteiden pohjalta useiden muidenkin muotojen alkuperä näyttää jäävän epäselväksi. Hiswelókën sanakirja[3] ei mainitse muuta lähdettä ainakaan pitkävokaaliselle muodolle hîth. Quettaparma Quenyallossa[4] Silmarillionin liite on ainoa lähde nimien Sindacollo ja Melyanna lisäksi ainakin sanoille serkë, rúnya (pitkävokaalisena) ja hlókë (muodossa (h)lókë hakusanan lok- kohdalla).

Etymologioiden ohella tärkeä yksittäinen lähde liitteen selityksille on The Shibboleth of Fëanor.[5] Esseetä Quendi and Eldar[6] on nähtävästi käytetty hakusanan êl, elen selityksessä (joskin sanojen kirjoitusasuja on muuteltu erikoisilla tavoilla), mutta muun muassa tässä lähteessä esiintyvät valarin omaan kieleen perustuvat nimenselitykset on sivuutettu.

Korjauksia

Seuraavassa on kommentoitu sekä alkuperäisen liitteen todennäköisiä asiavirheitä että suomennoksen ensimmäisen laitoksen painovirheitä ja puutteita. Käännöstä[7] on verrattu The Silmarillionin toiseen laitokseen.[8] Painovirheiksi on laskettu kaikki kohdat, joissa nämä tekstit eroavat toisistaan. Käytetty englanninkielinen teksti ei kuitenkaan ole täysin identtinen The Silmarillionin ensimmäisen laitoksen kanssa, josta suomennos on tehty.

Lyhyet korjaukset on merkitty kolmella nuolenkärjellä (alkuperäinen >>> korjaus). Tähdellä on merkitty kirjaimia, joiden tarkemerkki on sotkeutunut tai jotka ovat muuten lukukelvottomia.

Toistaiseksi kommentteja ei ole verrattu Silmarillionin kuvitetun laitoksen (2018) tekstiin.

A

aelin

Muoto aelin on melko varmasti monikko yksiköstä ael. Etymologiesissa vastaava sana oli oel, mon. oelin (HoME V, s. 349 s.v. AY-). Myöhäisen noldorin diftongia oe vastaa sindarissa ae [1]. Myös Tolkienin käännökset nimelle Aelin-uial (Etymologiesissa Oelinuial) ovat monikkomuotoisia: Twilight Meres, Twilit Meres (ks. esim. The War of the Jewelsin hakemisto).

alar

alar >>> aglar.

alda

Nimen Aldudenië (sekä käännöksessä että alkuperäisessä) pitäisi luultavasti olla Aldudénië kuten hakemistossa ja sivulla 90.
Lothlorienissa >>> Lothlórienissa.

amarth

Umarth >>> Úmarth.

anca

Anca on quenyaa (sana esiintyy kirjainten quenyankielisten nimien joukossa Tarun Sormusten Herrasta Liite E:ssä) eikä sisälly sindarinkieliseen nimeen Ancalagon. Sindariksi nimen tunnistaa helpoiten vokaalienvälisestä g:stä, joka ei ole mahdollinen quenyassa. Konsonantti g esiintyy ainoastaan yhtymässä ng [ŋg], kuten Tolkien mainitsee erikseen Liite E:ssä selittäessään quenyan oikeinkirjoitusta tengwarilla. Nimi on Etymologiesissa kirjoitettu Anc-alagon ja käännetty ’pureva myrsky’ (Biting-Storm). Noldorin sanalle anc annetaan samassa yhteydessä käännös ’leuka, hammasrivi’. (HoME V, s. 348 s.v. ÁLAK-, 374 s.v. NAK-)

an(d)

Anafalas >>> Anfalas.

andúnë

Adûnakhor >>> Adûnakhôr.

ar(a)-

N*menorin >>> Númenorin.

B

bar

”huoneelle, s.o. kuninkaan huoneelle, uskollinen”: ehkä -dil olisi mieluummin suomennettava ’omistautunut’ tms. (alkuteksti devoted), koska pääte merkitsee (ks. s. 438) nimenomaan ’kiintymystä, epäitsekästä rakkautta’.

beleg

Käännös ’vahva’, alkutekstissä mighty; ehkä paremmin: ’mahtava’, joka sopii myös nimiin Belegaer, Belegost ’mahtava (suuri) meri, mahtava (suuri/vahva) linna’.

brethil

Avernienin >>> Arvernienin.

C

calen (galen)

Pinnath Gelin (’vihreät huiput’) Gondorissa”: alkutekstissä (sekä LoTR:n indeksissä, mutta pienin alkukirjaimin) Green Ridges, joka olisi ehkä parempi suomentaa ’vihreät harjanteet’, vrt. J. R. R. Tolkienin käännös Green Hills LoTR:ssa, suom. Vihervuoret.
Tol-Galen >>> Tol Galen.

cam

”erityisesti antava tai vastaanottava kämmen”: alkuteksti puhuu vastaanottamisesta tai pitelemisestä (”specifically of the hand held cupped in the attitude of receiving or holding”).

carak-

jonka esiintyy >>> joka esiintyy.

caran

Carnim*rië >>> Carnimírië.

coron

”jälkimmäinen sana merkinnee ’ikikesä’”: alkuteksti esittää tiedon varmana.

c*

c* >>> .

curu

Curun*r >>> Curunír.

D

dagor

Dagnir – – on myös johdettu tästä sanasta”: pikemminkin ”tästä kannasta”, sillä tässä viitataan kantaan ndak- eikä sanaan dagor.

del

Deld*wath >>> Deldúwath.

d*n

d*n >>> dîn, Dor D*nen >>> Dor Dínen, Rath D*nen >>> Rath Dínen.

dôr

valinorë >>> valinórë.

lóme >>> lómë.

E

edhel

PeredhilPuolhaltia’”: alkuperäisen liitteen käännös ’Half-elven’ on ehkä monitulkintainen, mutta sindarinkielinen sana on selvästi monikko ’Puolhaltiat’ (ks. hakusana Puolhaltia Silmarillionin hakemistossa).

F

Faug-

Faug- >>> faug-.

G

gl*n

gl*n >>> glîn.

gond

gonhirrim >>> gonnhirrim.

groth (grod)

”mutta se lienee muuttunut”: alkuteksti esittää tiedon varmana.

H

[haudh]

Tämä hakusana puuttuu käännöksestä. Alkuperäisessä liitteessä sen teksti kuuluu: ”haudh    ’kumpu’ nimissä Haudh-en-Arwen, Haudh-en-Elleth jne.”

heru

gonhirrim >>> gonnhirrim (lisäksi sanan perästä puuttuu pilkku), h*ril >>> híril, H*rilorn >>> Hírilorn.

híni

Eruh*ni >>> Eruhíni, H*rin (pisteen näköinen jälki u-kirjaimen päällä) >>> Húrin.

h*th

h*th >>> hîth, H*silóme >>> Hísilómë, h*sië >>> hísië.

I

iâth

*ita’ >>> ’aita’.

ilúve

ilúve >>> ilúvë.

K

kal- (gal-)

rig >>> rig-.

kir-

cirya >>> círya, Cirdan >>> Círdan. Alkutekstin círya on kuitenkin yllättävä, ja Fauskanger (Quettaparma Quenyallo s.v. cirya) tulkitseekin sen virheeksi. Fauskangerin mukaan Christopher Tolkien olisi tämän hakusanan tekstissä kirjoittanut myös nimen Ciryon väärin Círyon, mutta tässä vertailussa käytetyssä painoksessa nimi on muodossa Ciryon.

L

lad

Ephel D*athilla >>> Ephel Dúathilla.

lin (2)

lin (2) >>> lin- (2).

lóm

Pilkku väärässä kohdassa: ”Lammoth Lanthir, Lamath” po. ”Lammoth, Lanthir Lamath”.

M

mereth

Nimas Tirithin >>> Minas Tirithin.

minas

Numenorin >>> Númenorin.

N

naug

”Samaa kantaa lienee toinen sindarin sana”: alkuteksti esittää tiedon varmana.

Q

quen- (quet-)

Seuraavat kommentit koskevat tekstin sisältöä:
”Sindarinkielisissä muodoissa korvaa p (tai b) qu:n”: kantakielen kw:stä on tullut teleriläisissä kielissä p, kun taas quenyassa se on säilynyt ainakin suunnilleen ennallaan (kirjoitetaan qu). Sindarissa p on tietyissä ympäristöissä muuttunut edelleen joksikin toiseksi konsonantiksi: vokaalin jäljessä b:ksi ja esim. likvidakonsonantin jäljessä f:ksi (KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 364). Sanan alussa quenyan qu:ta vastaa kuitenkin säännöllisesti sindarin p. Kun sindarin sanaa käytetään lauseessa, alkukonsonantti voi toki konsonanttimutaation vaikutuksesta vaihtua.
”kuuntele kieleni sanoja” (alkup. listen to the words of my tongue): toisaalla Christopher Tolkien ilmoittaa tämän kohdan käännökseksi ”listen to the word [beth] of my tongue” (HoME VI, s. 463 [viite 14]), mikä vastaa tarkemmin sindarinkielistä tekstiä, koska peth (tässä muodossa beth) on yksikkö.
”jossa beth ’sana’ vastaa quenyan sanaa quetta”: kyseinen sindarin sana on siis peth (HoME XII, s. 395). Ilmeisesti yleisesti hyväksytty tulkinta lauseesta lasto beth lammen on, että siinä pehmeä mutaatio peth > beth ilmaisee lauseen objektin [2].
Loput kommentit koskevat suomennosta:
pedo ’puhua’ Morian länsiportin kaiverruksessa” (alkup. speak): kuten länsiportin tekstistä ilmenee, pedo on käskymuoto ’puhu’, *’sano’.
”[muoto pedo] vastaa quenyan kantaa quet-”: ”kanta” on käännös sanasta stem, mikä pitää ehkä tässä tapauksessa ymmärtää ’(verbin) vartaloksi’, sillä quenyan verbin ’puhua’ vartalo on juuri quet- (viitteet: ks. Quettaparma Quenyallo s.v. quet-).

R

rom-

Alkuperäisessä liitteessä teksti jatkuu käännetyn osuuden jälkeen: ”vrt. nimeen Béma, joka oli tämän valan nimi muinaisenglanniksi käännetyssä Rohanin kielessä Tarun Sormusten Herrasta liitteessä A (II); muinaisenglannin bēme ’torvi’.”

rómen

Talath Rhûnen >>> Talath Rhúnen, Amrûn >>> amrûn.

rond

Ost >>> ost.

rûth

Aranrûth >>> Aranrúth.

S

sîr

Häpypuron Laakso >>> Hämypuron Laakso.
S on vaihtunut h:ksi sanan sisässä seuraavissa sanoissa: – – Ethir Anduin, Anduinin suisto (palautuu muotoon et-sîr)”: Hiswelókën sanakirjan ääntämisohjeen mukaan th tarkoittaa tässä sanassa tavalliseen tapaan frikatiivia (kuten engl. thin) eikä t:n ja h:n yhdistelmää.

T

taur

Taur-im Duinath >>> Taur-im-Duinath.

thoron

Soronúme >>> Soronúmë.

Tin-

Tin- >>> tin-, tindóme >>> tindómë.

tum

”Morian syvästä laaksosta Morannonin ja Rautkymin suun välissä”: Udûn on tietenkin Mordorin laakso, ja sen toisessä päässä on Rautakita. Alkutekstissä ”the deep dale in Mordor between the Morannon and the Isenmouthe”.
Tumlahad >>> Tumhalad.

U

ur-

”kuumuus, kuuma”: kirjaimellisemmin ”kuumuus, olla kuuma” (heat, be hot).
”sindarin aur, johon liitettiin eteen or- viikonpäivien nimissä”: oikea käännös olisi esimerkiksi ”sindarin aur, joka muodossa Or- esiintyy etuliitteenä viikonpäivien nimissä”. Viikonpäivien sindarinkieliset nimet Orgilion, Oranor jne. esiintyvät Tarun Sormusten Herrasta liitteessä D.
Urulóki >>> Urolóki, mutta tässä tapauksessa englanninkielisessä tekstissä on ilmeisesti virhe. Muotoa Urolóki ei tunneta muualta.

W

wing

Vingilot >>> Vingelot, mutta tekstissä ja hakemistossa alkuteos käyttää muotoa Vingilot.

Viitteet

  1. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430-442 / 373-386.
  2. Lambengolmor 938, lokakuu 2006.
  3. Edition 1.8-Beta (Iteration 3), Lexicon 0.9949.
  4. Wordlist last updated August 8th, 2006.
  5. HoME XII, s. 331-366.
  6. HoME XI, s. 357-424.
  7. 14. painos, ISBN 952-459-106-5.
  8. HarperCollins Publishers 1999, ISBN 0-261-10273-7.

Aiheesta muualla