Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä (engl. Appendix: Elements in Quenya and Sindarin names) on Silmarillionin liite,[1] jossa Christopher Tolkien esittelee isänsä kirjoitusten pohjalta haltiakielisten nimien etymologiaa.

Tekstin lähteet

Silmarillionin ilmestymisen jälkeen suuria osia J. R. R. Tolkienin quenyaa ja sindaria koskevista kirjoituksista on julkaistu. Édouard Kloczko arvioi vuonna 2006,[2] että ainoat liitteen tiedot, joille ei tuolloin voitu vielä osoittaa tarkkaa lähdettä, olivat muodot Sindacollo ja Melyanna.

Monet liitteen selityksistä perustuvat oletettavasti Tolkienin 1930-luvulla kirjoittamiin "Etymologioihin".[3] Muihin keskeisiin lähteisiin voidaan laskea ainakin myöhäinen essee The Shibboleth of Fëanor.[4]

Huomautuksia liitteen sisältöön

A

aelin

"aelin 'järvi, lampi'": muoto aelin on melko varmasti monikko yksiköstä ael. "Etymologioissa", joissa esiintyy sindarin kielen sijaan sen edeltäjä noldor, vastaava sana oli oel, mon. oelin.[5] Myöhäisen noldorin diftongia oe vastaa sindarissa ae.[6] Myös Tolkienin käännökset nimelle Aelin-uial ("Etymologioissa" Oelinuial) ovat monikkomuotoisia: Twilight Meres, Twilit Meres.[7]

anca

"anca 'leuat' nimessä Ancalagon": sana anca on quenyaa[8] eikä siten sisälly nimeen Ancalagon, joka on kaikesta päätellen sindaria. Sindariksi nimen tunnistaa vokaalienvälisestä g:stä, joka ei ole mahdollinen quenyassa. Konsonantti g esiintyy ainoastaan yhtymässä ng [ŋg], kuten Tolkien mainitsee erikseen Liite E:ssä selittäessään quenyan oikeinkirjoitusta tengwarilla.[9] "Etymologioissa" tämä (tuolloin noldorinkielinen) nimi on kirjoitettu Anc-alagon ja käännetty 'pureva myrsky' (engl. Biting-Storm). Noldorin sanalle anc annetaan samassa yhteydessä käännös 'leuka, hammasrivi'.[10]

Q

quen- (quet-)

"kuuntele kieleni sanoja": J. R. R. Tolkien ilmoittaa omassa analyysissään (Words, Phrases and Passages) kirjaimellisemman käännöksen "kuuntele kieleni sanaa".[11]
"jossa beth 'sana' vastaa quenyan sanaa quetta": Tolkien kommentoi muotoa beth seuraavasti: "sind. beth, muoto, jonka peth 'sana' saa konsonanttimutaation tuloksena (ollessaan verbiä välittömästi seuraava objekti)".[12]

S

sîr

"S on vaihtunut h:ksi sanan sisässä seuraavissa sanoissa: – – Ethir Anduin, Anduinin suisto (palautuu muotoon et-sîr)": harrastajat ovat tulkinneet sindarin sanan ethir siten, että th tarkoittaa tavalliseen tapaan frikatiivia [θ] (kuten engl. thin) eikä t:n ja h:n yhdistelmää.[13]

Huomautuksia suomennokseen (vuoden 1979 laitos)

Seuraavassa on verrattu suomennoksen ensimmäistä laitosta[14] The Silmarillionin toiseen laitokseen.[15] Painovirheiksi on laskettu kaikki kohdat, joissa nämä tekstit eroavat toisistaan. Käytetty englanninkielinen teksti ei kuitenkaan ole täysin identtinen The Silmarillionin ensimmäisen laitoksen kanssa, josta suomennos on tehty.

Lyhyet korjaukset on merkitty kolmella nuolenkärjellä (alkuperäinen >>> korjaus). Tähdellä on merkitty kirjaimia, joiden tarkemerkki on sotkeutunut tai jotka ovat muuten lukukelvottomia.

Toistaiseksi kommentteja ei ole verrattu Silmarillionin kuvitetun laitoksen (2018) tekstiin.

A

alar

alar >>> aglar.

alda

Nimen Aldudenië (sekä käännöksessä että alkuperäisessä) pitäisi luultavasti olla Aldudénië kuten hakemistossa ja sivulla 90.
Lothlorienissa >>> Lothlórienissa.

amarth

Umarth >>> Úmarth.

an(d)

Anafalas >>> Anfalas.

andúnë

Adûnakhor >>> Adûnakhôr.

ar(a)-

N*menorin >>> Númenorin.

B

bar

"huoneelle, s.o. kuninkaan huoneelle, uskollinen": ehkä -dil olisi mieluummin suomennettava 'omistautunut' tms. (alkuteksti devoted), koska pääte merkitsee (ks. s. 438) nimenomaan 'kiintymystä, epäitsekästä rakkautta'.

beleg

Käännös 'vahva', alkutekstissä mighty; ehkä paremmin: 'mahtava', joka sopii myös nimiin Belegaer, Belegost 'mahtava (suuri) meri, mahtava (suuri/vahva) linna'.

brethil

Avernienin >>> Arvernienin.

C

calen (galen)

"Pinnath Gelin ('vihreät huiput') Gondorissa": alkutekstissä (sekä LoTR:n indeksissä, mutta pienin alkukirjaimin) Green Ridges, joka olisi ehkä parempi suomentaa 'vihreät harjanteet', vrt. J. R. R. Tolkienin käännös Green Hills LoTR:ssa, suom. Vihervuoret.
Tol-Galen >>> Tol Galen.

cam

"erityisesti antava tai vastaanottava kämmen": alkuteksti puhuu vastaanottamisesta tai pitelemisestä ("specifically of the hand held cupped in the attitude of receiving or holding").

carak-

jonka esiintyy >>> joka esiintyy.

caran

Carnim*rië >>> Carnimírië.

coron

"jälkimmäinen sana merkinnee 'ikikesä'": alkuteksti esittää tiedon varmana.

c*

c* >>> .

curu

Curun*r >>> Curunír.

D

dagor

"Dagnir – – on myös johdettu tästä sanasta": pikemminkin "tästä kannasta", sillä tässä viitataan kantaan ndak- eikä sanaan dagor.

del

Deld*wath >>> Deldúwath.

d*n

d*n >>> dîn, Dor D*nen >>> Dor Dínen, Rath D*nen >>> Rath Dínen.

dôr

valinorë >>> valinórë.

lóme >>> lómë.

E

edhel

"Peredhil 'Puolhaltia'": alkuperäisen liitteen käännös 'Half-elven' on ehkä monitulkintainen, mutta sindarinkielinen sana on selvästi monikko 'Puolhaltiat' (ks. hakusana Puolhaltia Silmarillionin hakemistossa).

F

Faug-

Faug- >>> faug-.

G

gl*n

gl*n >>> glîn.

gond

gonhirrim >>> gonnhirrim.

groth (grod)

"mutta se lienee muuttunut": alkuteksti esittää tiedon varmana.

H

[haudh]

Tämä hakusana puuttuu käännöksestä. Alkuperäisessä liitteessä sen teksti kuuluu: "haudh    'kumpu' nimissä Haudh-en-Arwen, Haudh-en-Elleth jne."

heru

gonhirrim >>> gonnhirrim (lisäksi sanan perästä puuttuu pilkku), h*ril >>> híril, H*rilorn >>> Hírilorn.

híni

Eruh*ni >>> Eruhíni, H*rin (pisteen näköinen jälki u-kirjaimen päällä) >>> Húrin.

h*th

h*th >>> hîth, H*silóme >>> Hísilómë, h*sië >>> hísië.

I

iâth

*ita' >>> 'aita'.

ilúve

ilúve >>> ilúvë.

K

kal- (gal-)

rig >>> rig-.

kir-

cirya >>> círya, Cirdan >>> Círdan. Alkutekstin círya on kuitenkin yllättävä, ja Fauskanger (Quettaparma Quenyallo s.v. cirya) tulkitseekin sen virheeksi. Fauskangerin mukaan Christopher Tolkien olisi tämän hakusanan tekstissä kirjoittanut myös nimen Ciryon väärin Círyon, mutta tässä vertailussa käytetyssä painoksessa nimi on muodossa Ciryon.

L

lad

Ephel D*athilla >>> Ephel Dúathilla.

lin (2)

lin (2) >>> lin- (2).

lóm

Pilkku väärässä kohdassa: "Lammoth Lanthir, Lamath" po. "Lammoth, Lanthir Lamath".

M

mereth

Nimas Tirithin >>> Minas Tirithin.

minas

Numenorin >>> Númenorin.

N

naug

"Samaa kantaa lienee toinen sindarin sana": alkuteksti esittää tiedon varmana.

Q

quen- (quet-)

"pedo 'puhua' Morian länsiportin kaiverruksessa" (alkup. speak): kuten länsiportin tekstistä ilmenee, pedo on käskymuoto 'puhu', *'sano'.
"[muoto pedo] vastaa quenyan kantaa quet-": "kanta" on käännös sanasta stem, mikä pitää ehkä tässä tapauksessa ymmärtää '(verbin) vartaloksi', sillä quenyan verbin 'puhua' vartalo on juuri quet- (viitteet: ks. Quettaparma Quenyallo s.v. quet-).

R

rom-

Alkuperäisessä liitteessä teksti jatkuu käännetyn osuuden jälkeen: "vrt. nimeen Béma, joka oli tämän valan nimi muinaisenglanniksi käännetyssä Rohanin kielessä Tarun Sormusten herrasta liitteessä A (II); muinaisenglannin bēme 'torvi'."

rómen

Talath Rhûnen >>> Talath Rhúnen, Amrûn >>> amrûn.

rond

Ost >>> ost.

rûth

Aranrûth >>> Aranrúth.

S

sîr

Häpypuron Laakso >>> Hämypuron Laakso.

T

taur

Taur-im Duinath >>> Taur-im-Duinath.

thoron

Soronúme >>> Soronúmë.

Tin-

Tin- >>> tin-, tindóme >>> tindómë.

tum

"Morian syvästä laaksosta Morannonin ja Rautkymin suun välissä": Udûn on tietenkin Mordorin laakso, ja sen toisessä päässä on Rautakita. Alkutekstissä "the deep dale in Mordor between the Morannon and the Isenmouthe".
Tumlahad >>> Tumhalad.

U

ur-

"kuumuus, kuuma": kirjaimellisemmin "kuumuus, olla kuuma" (heat, be hot).
"sindarin aur, johon liitettiin eteen or- viikonpäivien nimissä": oikea käännös olisi esimerkiksi "sindarin aur, joka muodossa Or- esiintyy etuliitteenä viikonpäivien nimissä". Viikonpäivien sindarinkieliset nimet Orgilion, Oranor jne. esiintyvät Tarun Sormusten herrasta liitteessä D.
Urulóki >>> Urolóki, mutta tässä tapauksessa englanninkielisessä tekstissä on ilmeisesti virhe. Muotoa Urolóki ei tunneta muualta.

W

wing

Vingilot >>> Vingelot, mutta tekstissä ja hakemistossa alkuteos käyttää muotoa Vingilot.

Viitteet

 1. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430-442 / 373-386.
 2. About Sindacollo/Sindicollo [viesti #938] (E. Kloczko, Lambengolmor-lista 28.10.2006; luettu 21.4.2019).
 3. Vertaa esimerkiksi seuraavia muotoja:
  alak- 'rushing' (liite s.v. alqua),
  ÁLAK- 'rushing' (HoME V, s. 348);
  carak-, "carca 'fang', of which the Sindarin form carch occurs in Carcharoth" (liite s.v. carak-),
  KARAK-, karka 'tooth', "carch tooth, fang (Carcharoth)" (HoME V, s. 362);
  et-kelē 'issue of water, spring' (liite s.v. kel-),
  *et-kelē 'spring, issue of water' (HoME V, s. 363).
 4. Vertaa esimerkiksi selityksiä nimille Turgon ja Fingon (liite s.v. káno; HoME XII, s. 345) sekä Galadriel (liite s.v. kal- (gal-); HoME XII, s. 347).
 5. HoME V, s. 349 s.v. AY-.
 6. AE OR OE? Tolkien's Hard Choice (Helge K. Fauskanger, Ardalambion; luettu 22.4.2019).
 7. Ks. The War of the Jewels, hakemisto s.v. Twilight meres.
 8. Anca on erään fëanorilaisen kirjaimen quenyankielinen nimi (TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 498 / *** / ***).
 9. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 496 / *** / ***.
 10. HoME V, s. 348 s.v. ÁLAK-, 374 s.v. NAK-.
 11. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 45 (engl. "listen to the word of my tongue").
 12. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 46 (engl. "S beth, mutated (as object immediately after verb) for peth, word").
 13. Hiswelókën sanakirjan ääntämisohje: [ˈɛθir] (ethir I (Hiswelókë's Sindarin dictionary Edition 1.9.1, Lexicon 0.9952; luettu 22.4.2019)). Eldamon etymologia noldorin sanalle ethir: "[etsiri] > [eθθiri] > [eθθir] > [eθir]" (N. ethir (Eldamo v0.7.2 — generated April 5, 2019; luettu 22.4.2019)).
 14. 14. painos, ISBN 952-459-106-5.
 15. HarperCollins Publishers 1999, ISBN 0-261-10273-7.

Aiheesta muualla