Mordor

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mordor oli Sauronin hallitsema maa Varjovuorten itäpuolella. Muita nimityksiä: Musta Maa, Nimetön maa, Varjon maa.

Mordorin alue

Mordorin rajoina ovat korkeat vuoristot kaikissa muissa ilmansuunnissa paitsi idässä. Pohjoisessa Ered Lithuin (Tuhkavuorten) vuorijono ulottuu Rhûnin järven eteläpuolelta suoraan idästä länteen Kalmansoille saakka. Siitä haarautuu etelään kolme vuorijonoa, joista pisin on itäisin. Siitä virtaa Núrnen-järveen kaksi nimetöntä jokea. Keskimmäinen haara on lyhyin, ja läntisimmän haaran kärjessä kohoaa Barad-dûr, Sauronin asuinpaikakseen rakentama Musta Torni. Länsipäässään Ered Lithui jakautuu kahtia ja yhdessä Ephel Dúathin pohjoiskärkien kanssa se muodostaa Udûnin laakson. Udûnin pohjoissivulla on Mordorin pääsisäänkäynti, Morannon eli Musta Portti, josta kuljetaan varsinaiseen Mordoriin Udûnin läpi ja sen eteläsivulla olevan solan, Rautakidan kautta.

Lännessä Mordorin rajana on Varjovuorten eli Ephel Dúathin pohjoisesta etelään kulkeva osuus. Tämän korkean vuoriston keskelle jää sen pohjoisosassa syvä laakso, jonka itäpuolella kohoaa Morgai, Mordorin sisempi aita. Hieman Ephel Dúathin keskikohdan pohjoispuolella on korkea sola, Cirith Ungol, jonka länsipäätä vartioi Isildurin rakentama linnoitus. Sen nimi oli Minas Ithil 'Nousevan kuun Torni', kunnes sormusaaveet valloittivat sen ja se sai nimekseen Minas Morgul 'Mustan noituuden torni'. Laaksosta (Imlad Morgul) virtaa Anduiniin myrkyllinen Morgulduin-joki.

Ephel Dúathin keskivaiheilta pistää Mordoriin vuoriharjanne, joka kulkee kohti Ered Lithuin itäisintä haaraa, mutta madaltuu tasangoksi ennen kuin kohtaa sen. Näiden haarojen pohjoispuolista aluetta, Mordorin luoteiskulmaa, kutsutaan Gorgorothin Tasangoksi. Sen keskellä kohoaa yksinäinen Orodruin-vuori eli Tuomiovuori.

Mordorin lounaiskärjessä Ephel Dúath kääntyy kulkemaan lännestä itään. Itäpäässään se kaartuu loivasti koilliseen. Ephel Dúathin lounaiskulman ja sen eteläsivun pohjoisrinteilta virtaa kaksi nimetöntä jokea suureen Núrnen-järveen, joka hallitsee Mordorin etelä- ja itäosaa, Nurnia. Nurn on ainoa alue Mordorissa, joka ei ollut Sauronin hallitessa täysin kuollutta maata. Siellä olivat suuret pellot ja laitumet, joilla raatavat orjat tuottivat Mordoria asuttaneiden örkkien ja muiden Sauronin olentojen tarpeisiin viljaa ja karjaa.

Mordorin itäraja on avointa tasankoa, joka ilman mitään luonnollista rajaa liittyy Rhûniin.


Mordorin naapurit

Mordorin naapureina ovat pohjoisessa Rhovanion, idässä Rhûn, lännessä Gondoriin kuuluva Ithilien, lounaassa Etelä-Gondor, etelässä Etu-Harad ja kaakossa Khand.


Mordor Sauronin valtakuntana Toisella Ajalla

//rakenteilla//


Vartioitu Mordor Kolmannen Ajan alkupuoliskolla

//rakenteilla//


Mordor Sauronin valtakuntana Kolmannella Ajalla

//rakenteilla//


Mordor Sauronin tuhoutumisen jälkeen

//rakenteilla//


Nimestä

Sindarinkielinen nimi Mordor tarkoittaa nähtävästi suunnilleen samaa kuin sen rinnalla käytetyt englanninkieliset nimet Dark Land, Black Land jne. (suomennoksista ks. Musta Maa). Varsinaisia käännöksiä mainitaan seuraavissa kirjoituksissa:

  • 'musta maa' [Black Land] kirjeessä vuodelta 1954 (Letters 178 [kirje 144])
  • 'pimeyden maa' tai 'pimeä maa' ['Land of Darkness' or 'Dark Land'] n. 1959–1960 kirjoitetussa Quendi and Eldarissa (HoME XI, 370).

Nimen rakenteelle esitetään vaihtelevia selityksiä:

  • Kokoelmassa enimmäkseen Silmarillionin nimiin liittyviä muistiinpanoja, joiden viimeinen sivu on päivätty 1957, selitetään nimen Arnor etymologiaa ja mainitaan vertailukohtana nimi "Mordor, morn-ndor" (PE 17 s. 118).
  • Maininta 60-luvulla kirjoitetuissa muistiinpanoissa antaa ymmärtää, että sanassa bardor 'kotimaa' ja nimessä Mordor ei nähdä konsonanttimutaatiota, koska jälkiosa on -ndor ("bardor – – From bar-ndor, hence absence of mutation as in Mordor") (PE 17 s. 164).
  • Kirjeessä vuodelta 1972 Mordor = morn 'musta' + dor (Letters 427 [kirje 347]).

On ehdotettu, että inspiraatio tähän nimeen olisi tullut sanasta murder tai sen edeltäjästä muinaisenglannissa: katso Kirje 297.