Kontu: osa

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Kontu - osa)

Kontu: osa (engl. A Part of the Shire) on Konnun keskeiset alueet sisältävän kartan otsikko. Kartan tulisi oikeaoppisesti olla painettuna Tarussa Sormusten herrasta ensimmäisen kirjan alkuun, Prologin ja ensimmäisen luvun alun väliselle sivulle. Suomennoksen ensimmäisessä kolmiosaisessa laitoksessa kartta on kuitenkin Sormuksen ritarien viimeisellä sivulla.[1]

Kartan historiaa

Christopher Tolkien kertoo, että J. R. R. Tolkien teki Konnun kartasta neljä eri versiota. Näiden pohjalta Christopher Tolkien piirsi kaksi karttaa, joista jälkimmäinen on Sormusten herrassa julkaistu. Vuoden 1967 korjattuun laitokseen tehtiin joitakin muutoksia myös karttaan.[2] Suomennoksen kartan pohjana on tämä korjattu versio.

Christopher Tolkien on karttaa piirtäessään myös lisännyt itse joitakin nimiä siihen isänsä suostumuksella. Hänen mukaansa ainakin Nobottle (suom. Peräkylä) on hänen keksintöään samoin kuin ilmeisesti ainakin Needlehole, Rushock Bog ja Scary (suom. Äimänkolo, Luikkasuo ja Kivikko), jotka hän muistaakseen löysi isänsä laajasta Englannin paikannimiä käsittelevien kirjojen kokoelmasta.[3]

Kartan versiot

 • I. Erittäin ylimalkainen kartta Hobittilasta Hautakeroille.[4][2]
 • II. Pienimittakaavainen kartta, joka ulottui lännessä Kaukavaaroille saakka, mutta johon oli merkitty lähinnä teiden ja jokien reitit.[2]
 • III. Suurempaan mittakaavaan tehty kartta Järin Möyremästä Bukinmaan Aitaan; ilman nimiä.[2]
 • IV. Vain lyhyen aikaa muokattu pienimittakaavainen kartta Vihervaaroilta Briihin.[2]
 • V. Christopher Tolkienin vuonna 1943 lähinnä versio III:n pohjalta piirtämä kartta. C. Tolkienin mukaan hänen isänsä teki versio III:n epäilyksettä juuri tämän kartan pohjaksi.[2]
 • VI. Vuonna 1954 teoksessa The Lord of the Rings julkaistu kartta, jonka Christopher Tolkien piirsi vain vähän aikaa ennen kirjan julkaisemista.[2]

Huomautuksia kartan suomennokseen

Ensimmäisessä ja korjatussa suomenkielisessä laitoksessa yksi paikannimi, Metsähovi, erottuu erittäin huonosti, koska sen alla oleva englanninkielinen nimi Woodhall näyttää jääneen poistamatta. Yksiosaisen laitoksen kartassa (joka on muutenkin toisia selkeämpi) nimi erottuu hyvin.[1]

Konnun kartan paikannimihakemisto

Tässä hakemistossa ovat kaikki Konnun kartassa esiintyvät paikannimet. Nimen jälkeen on sulkumerkkien sisällä kerrottu 1) millaisesta paikasta on kysymys; nuoli kertoo sen, että paikka itse on kartan ulkopuolella, mutta sen nimi on kartan reunassa mainittuun ilmansuuntaan osoittavan nuolen kera; 2) minkä neljännyksen tai neljännysten alueella paikka sijaitsee tai onko se Bukinmaassa tai Konnun ulkopuolella. Lopuksi on mainittu alkuperäinen englanninkielinen nimi.

Suomi – englanti

Aidanpää (kylä, Bukinmaa, aikaisempi suomennos "Puuton") engl. Haysend
Aita (aita, Bukinmaa) engl. The Hedge
Allikon takasuo (vanha suomennos, ks. Heljävirran takasuo)
*Baranduin (joki, ItäneljännysRankkivuon haltiakielinen nimi on englanninkielisessä kartassa hakasulkeissa hobittien käyttämän nimen alla; suomennoksesta se puuttuu)
Bolgin kahlaamo (kahlaamo, Itäneljännys) engl. Budge Ford
Brii (→ kylä, Konnun ulkopuolella) engl. Bree
Bukinmaa (alue) engl. Buckland
Bukinpurin lautta (lautta, Itäneljännys, Bukinmaa) engl. Bucklebury Ferry
Eteläneljännys (neljännys) engl. Southfarthing
Halavainen (joki), Konnun ulkopuolella) engl. Withywindle
Heljävirran takasuo (suo, Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Allikon takasuo") engl. Overbourn Marshes
Heljävirta (joki), Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Konnunallikko") engl. River Shirebourn
Hobittila (kylä, Länsineljännys) engl. Hobbiton
Idäntie (tie, Länsineljännys, Itäneljännys) engl. The East Road
Itäneljännys (neljännys) engl. Eastfarthing
Jeil (alue, Itäneljännys) engl. Yale
Järin Möyremä (← kylä, Länsineljännys) engl. Michel Delving
Karhiaispuro (joki), Itäneljännys) engl. Thistle Brook
Kaurala (↑ kylä, Pohjoisneljännys) engl. Oatbarton
Kivikko (kylä, Itäneljännys) engl. Scary
Kolmen neljännyksen kivi (maamerkki, Länsineljännys, Itäneljännys, Eteläneljännys) engl. Three Farthing Stone
Kolonkolo (kylä, Itäneljännys) engl. Deephallow
Konnunallikko (vanha suomennos, ks. Heljävirta)
Korvenperä (metsä, Itäneljännys) engl. Woody End
Krikkolo (kylä, Bukinmaa) engl. Crickhollow
Kukkula (kylä, Länsineljännys) engl. The Hill
Louhikko (kivilouhos, Itäneljännys) engl. Quarry
Luikkasuo (suo, Länsineljännys) engl. Rushock Bog
Länsineljännys (neljännys) engl. Westfarthing
Metsähovi (kylä, Itäneljännys) engl. Woodhall
Mäyrämöyry (tunneliverkosto?, Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Aidanpää") engl. Brockenborings
Neva (alue, Itäneljännys) engl. The Marish
Pajunpohja (kylä, Itäneljännys) engl. Willowbottom
Palokorpi (metsä, Pohjoisneljännys) engl. Bindbole Wood
Paulasaari (saari, Itäneljännys) engl. Girdley Island
Peräkylä (kylä, Länsineljännys) engl. Nobottle
Pinkkala (kylä, Eteläneljännys) engl. Pincup
Pitkänpohja (↓ kylä, Eteläneljännys) engl. Longbottom
Pohjoisneljännys (neljännys) engl. Northfarthing
Purumurjula (vanha suomennos, ks. Mäyrämöyry)
Rankkihovi (kylä, Bukinmaa) engl. Brandy Hall
Rankkivuo (joki), Itäneljännys) engl. River Brandywine
Rankkivuon silta (silta, Itäneljännys) engl. Brandywine Bridge
Runko (kylä, Itäneljännys) engl. Stock
Sammakkosuo (kylä, Itäneljännys) engl. Frogmorton
Sara (kylä, Itäneljännys) engl. Rushy
Sarnin kahlaamo (↓, Konnun ulkopuolella) engl. Sarn Ford
Sillanaho (alue, Itäneljännys) engl. Bridgefields
Tienristi (kylä, Länsineljännys) engl. Waymoot
Tukinrinne (kylä, Länsineljännys) engl. Tookbank
Tukinturku (kylä, Länsineljännys) engl. Tuckborough
Uuspuri (kylä, Bukinmaa) engl. Newbury
Valinkka (↑ kylä, Itäneljännys) engl. Dwaling
Valkovaarat (← vuoristo, Länsineljännys) engl. White Downs
Valkovakola (kylä, Itäneljännys) engl. Whitfurrows
Vanha metsä (metsä, Konnun ulkopuolella) engl. Old Forest
Vihervaarat (vuoristo, Länsineljännys, Eteläneljännys, Itäneljännys) engl. Green Hill Country
Vinkalo (kylä, Bukinmaa) engl. Standelf
Virranlampi (järvi, Länsineljännys) engl. Bywater Pool
Virranvarsi (kylä, Länsineljännys) engl. Bywater
Virta (joki, Länsineljännys, Itäneljännys) engl. The Water
Vähä-Möyremä (← kylä, Länsineljännys) engl. Little Delving
Ylismäki (kylä, Länsineljännys) engl. Overhill
Äimänkolo (kylä, Pohjoisneljännys, aikaisempi suomennos "Äimänsilmä") engl. Needlehole

Englanti – suomi

Baranduin Baranduin (joki, ItäneljännysRankkivuon haltiakielinen nimi on englanninkielisessä kartassa hakasulkeissa hobittien käyttämän nimen alla; suomennoksesta se puuttuu)
Bindbole Wood Palokorpi (metsä, Pohjoisneljännys)
Brandy Hall Rankkihovi (kylä, Bukinmaa)
Brandywine Bridge Rankkivuon silta (silta, Itäneljännys)
River Brandywine Rankkivuo (joki), Itäneljännys)
Bree Brii (→ kylä, Konnun ulkopuolella)
Bridgefields Sillanaho (alue, Itäneljännys)
Brockenborings Mäyrämöyry (tunneliverkosto?, Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Purumurjula")
Buckland Bukinmaa (alue)
Bucklebury Ferry Bukinpurin lautta (lautta, Itäneljännys, Bukinmaa)
Budge Ford Bolgin kahlaamo (kahlaamo, Itäneljännys)
Bywater Virranvarsi (kylä, Länsineljännys)
Bywater Pool Virranlampi (järvi, Länsineljännys)
Crickhollow Krikkolo (kylä, Bukinmaa)
Deephallow Kolonkolo (kylä, Itäneljännys)
Dwaling Valinkka (↑ kylä, Itäneljännys)
The East Road Idäntie (tie, Länsineljännys, Itäneljännys)
Eastfarthing Itäneljännys (neljännys)
Frogmorton Sammakkosuo (kylä, Itäneljännys)
Girdley Island Paulasaari (saari, Itäneljännys)
Green Hill Country Vihervaarat (vuoristo, Länsineljännys, Eteläneljännys, Itäneljännys)
Haysend Aidanpää (kylä, Bukinmaa, aikaisempi suomennos "Puuton")
The Hedge Aita (aita, Bukinmaa)
The Hill Kukkula (kylä, Länsineljännys)
Hobbiton Hobittila (kylä, Länsineljännys)
Little Delving Vähä-Möyremä (← kylä, Länsineljännys)
Longbottom Pitkänpohja (↓ kylä, Eteläneljännys)
The Marish Neva (alue, Itäneljännys)
Michel Delving Järin Möyremä (← kylä, Länsineljännys)
Needlehole Äimänkolo (kylä, Pohjoisneljännys, aikaisempi suomennos "Äimänsilmä")
Newbury Uuspuri (kylä, Bukinmaa)
Nobottle Peräkylä (kylä, Länsineljännys)
Northfarthing Pohjoisneljännys (neljännys)
Oatbarton Kaurala (↑ kylä, Pohjoisneljännys)
Old Forest Vanha metsä (metsä, Konnun ulkopuolella)
Overbourn Marshes Heljävirran takasuo (suo, Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Allikon takasuo")
Overhill Ylismäki (kylä, Länsineljännys)
Pincup Pinkkala (kylä, Eteläneljännys)
Quarry Louhikko (kivilouhos, Itäneljännys)
Rushock Bog Luikkasuo (suo, Länsineljännys)
Rushy Sara (kylä, Itäneljännys)
Sarn Ford Sarnin kahlaamo (↓, Konnun ulkopuolella)
Scary Kivikko (kylä, Itäneljännys)
River Shirebourn Heljävirta (joki), Itäneljännys, aikaisempi suomennos "Konnunallikko")
Southfarthing Eteläneljännys (neljännys)
Standelf Vinkalo (kylä, Bukinmaa)
Stock Runko (kylä, Itäneljännys)
Thistle Brook Karhiaispuro (joki), Itäneljännys)
Three Farthing Stone Kolmen neljännyksen kivi (maamerkki, Länsineljännys, Itäneljännys, Eteläneljännys)
Tookbank, Tukinrinne (kylä, Länsineljännys)
Tuckborough, Tukinturku (kylä, Länsineljännys)
The Water Virta (joki), Länsineljännys, Itäneljännys)
Waymoot, Tienristi (kylä, Länsineljännys)
Westfarthing Länsineljännys (neljännys)
White Downs Valkovaarat (← vuoristo, Länsineljännys)
Whitfurrows Valkovakola (kylä, Itäneljännys)
Willowbottom Pajunpohja (kylä, Itäneljännys)
Withywindle Halavainen (joki), Konnun ulkopuolella)
Woodhall Metsähovi (kylä, Itäneljännys)
Woody End Korvenperä (metsä, Itäneljännys)
Yale Jeil (alue, Itäneljännys)

Kartasta puuttuvat paikannimet

Tähän työn alla olevaan luetteloon ollaan kokoamassa sellaista kontulaista paikannimistöä, joka ei syystä tai toisesta esiinny kartalla. Esimerkiksi pienet tiet, kuten Repunreuna, eivät karttaan mahdu, ja osa paikoista sijaitsee kartan kattaman alueen ulkopuolella. Vaikka kartalle onkin piirretty muutamia nuolia osoittamaan suuntia kartan ulkopuolisiin kohteisiin (kuten Järin Möyremään ja Kauralaan), on ilmeisestä että niin on voitu kattaa vain murto-osa nimistön kokonaismäärästä, joka kartan ulkopuolisilla alueilla on epäilemättä runsaudessaan verrannollinen kartan alueeseen.

Kontuwikissä käytetyt epäviralliset suomennokset eli suomenkieliset nimet, jotka eivät esiinny painetuissa Tolkienin teosten suomennoksissa, on merkitty asteriskilla ( * ).

Suomi - englanti

Alistorniainen (kylä, Länsikaira) engl. Undertowers
Bukinmaan portti (portti, Bukinmaa) engl. Buckland Gate
Gamvila (kylä, Eteläneljännys?) engl. Gamwich
Hobittilan tie (tie, Länsineljännys) engl. Hobbiton road
Kaukavaarat (vuoristo, Länsineljännys) engl. Far Downs
Korkia-aita (aita, Bukinmaa, aikaisempi suomennos "Pitkät puut") engl. High Hay (sama kuin Aita, The Hedge)
Kukkulan tie (tie, Länsineljännys) engl. Hill Road
Länsikaira (alue) engl. Westmarch
Magotin kuja (tie, Itäneljännys) engl. Maggot's Lane
* Mesipuro (puro, eteläneljännys?) engl. Honeybourne
Paasila (kylä, Pohjoisneljännys, aikaisempi suomennos "Paasipirtti") engl. Hardbottle
Paasipirtti (vanha suomennos; ks. Paasila)
Papuvainio (maatila, Itäneljännys) engl. Bamfurlong
Pitkät puut (vanha suomennos; ks. Korkia-aita)
Pohjannummet (alue, Pohjoisneljännys) engl. North Moors
* Pohjanvirta (joki, Pohjoisneljännys) engl. Norbourn
Repunreuna (tie, Länsineljännys) engl. Bagshot Row
Rossikenttä (kylä, Eteläneljännys?) engl. Tighfield
Rungon tie (tie, Länsineljännys-Eteläneljännys-Itäneljännys) engl. Stock Road
Suuralho (kylä, Pohjoisneljännys?), engl. Long Cleeve
Tornikukkulat (alue, Länsikaira), engl. Tower Hills
Uusi reuna (tie, Länsineljännys) engl. New Row
Valkkaivo (kylä, Länsineljännys [Tukinmaa]), engl. Whitwell
Viherkentät (alue ja taistelupaikka, Pohjoisneljännys) engl. Greenfields
Viherkumpu (paikka, Länsineljännys tai Länsikaira, Kaukavaarat, aikaisempi suomennos "Viherluoto") engl. Greenholm
Viherluoto (vanha suomennos; ks. Viherkumpu)
Virranlaakso (laakso, Länsineljännys) engl. Water-valley
Virranvarren tie (tie, Länsineljännys) engl. Bywater Road

Englanti - suomi

Bagshot Row Repunreuna (tie), Länsineljännys
Bamfurlong Papuvainio (maatila), Itäneljännys
Buckland Gate Bukinmaan portti (portti), Bukinmaa
Bywater Road Virranvarren tie (tie), Länsineljännys
Far Downs Kaukavaarat (vuoristo, Länsineljännys)
Gamwich Gamvila (kylä, Länsineljännys?)
Greenfields Viherkentät (alue ja taistelupaikka, Pohjoisneljännys)
Greenholm Viherkumpu (paikka, Länsineljännys, Kaukavaarat, aikaisempi suomennos "Viherluoto")
Hardbottle Paasila (kylä, Pohjoisneljännys, aikaisempi suomennos "Paasipirtti")
High Hay Korkia-aita (aita, Bukinmaa, aikaisempi suomennos "Pitkät puut") (sama kuin Aita, The Hedge)
Hill Road Kukkulan tie (tie, Länsineljännys)
Hobbiton Road Hobittilan tie (tie, Länsineljännys)
Honeybourne *Mesipuro (puro, eteläneljännys?)
Long Cleeve Suuralho (kylä, Pohjoisneljännys?)
Maggot's Lane Magotin kuja (tie, Itäneljännys)
New Row Uusi reuna (tie, Länsineljännys)
Norbourn * Pohjanvirta (joki, Pohjoisneljännys)
North Moors Pohjannummet (alue, Pohjoisneljännys)
Stock Road Rungon tie (tie, Länsineljännys-Eteläneljännys-Itäneljännys)
Tighfield Rossikenttä (kylä, Länsineljännys?)
Tower Hills Tornikukkulat (alue, Länsikaira)
Undertowers Alistorniainen (kylä, Länsikaira)
Water-valley Virranlaakso (laakso, Länsineljännys)
Westmarch Länsikaira (alue)
Whitwell Valkkaivo (kylä, Länsineljännys [Tukinmaa])

Julkaisemattomassa vuoden 1943 kartassa olevia paikannimiä

Esitellessään Konnun kartan vaiheita Hammond ja Scull mainitsevat Christopher Tolkienin vuonna 1943 piirtämän, toistaiseksi julkaisemattoman kartan paikannimiä, joita ei esiinny painetussa kartassa. On mahdollista, että ainakin osa näistä nimistä on Christopher Tolkienin keksimiä – kuitenkin hänen isänsä hyväksymiä.[3]

Kylien epäviralliset suomennokset ja muita ehdotuksia näille, todennäköisesti pääasiassa eteläneljännyksessä sijaitseville kylille, löytyvät asiaa käsittelevästä keskusteluryhmän viestiketjusta. Monissa koko Kontua kuvaavissa kartoissa esiintyvät kylien niminä myös "Sarn Ford" - Sarni ja "Sackville" - Säkinheimo, mutta näiden olemassaolosta alkuperäisessä Chr. Tolkienin tekemässä kartassa ei ole varmuutta.

Kartassa oli ilmeisesti enemmänkin tuntemattomia nimiä, sillä Hammond ja Scull sanovat näiden nimien olleen siinä "among others" – muiden muassa. Näistä nimistä tiettävästi vain Long Cleeve mainitaan muualla: Peregrin Tukin puoliso oli Suuralhon Timantti, Diamond of Long Cleeve.[5]

Tom Bombadilin seikkailut -runokirjassa esiintyvät paikannimet

Haaru engl. Mithe
Haarun portaat (laituri) engl. Mithe Steps
Halavaisen pato engl. Withy-weir
Luikosaari (saari) engl. Elvet-isle
Rinvalli (valkama) engl. Grindwall
Tappura (kylä) engl. Breredon (Briar Hill)
Windle-reach (suomennoksessa "kuohuva juva", ei paikannimeä)

Viitteet

 1. 1,0 1,1 TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32 / 22.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 HoMe VI, s. 106-108.
 3. 3,0 3,1 RC, s. lvi.
 4. HoMe VI, s. [etulehti].
 5. Katso myös keskustelu Vihreässä Lohikäärmeessä: Ardan paikannimistä (Vihreä Lohikäärme, 13.11.2013, referaatti vuonna 2006 käydystä keskustelusta).

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia