Bolgin kahlaamo

Kohteesta Kontuwiki
Bolgin kahlaamo. Kuva © Matěj Čadil.

Bolgin kahlaamo (engl. Budgeford / Budge Ford) oli kylä Konnun Itäneljännyksessä Sillanahon alueella. Kylän kohdalla pohjoisesta tuleva tie kulki Virran poikki kahlaamon kautta vähän ennen yhtymistään Idäntiehen. Bolgerien suku oli sieltä kotoisin, kuten Fredegar Bolgerin esittelyn yhteydessä mainitaan: "Hänen sukunsa oli kotoisin Itäneljännyksestä, Bolgin kahlaamolta Sillanahosta tarkkaan ottaen".[1]

Nimi tunnetaan myös Bolgereiden suvun sukutaulusta Bolgin kahlaamon Bolgerit (Bolgers of Budgeford), joka julkaistiin suomeksi ensimmäistä kertaa Tarun Sormusten herrasta vuoden 2007 yhteisniteessä.[2]

Kylä ja kahlaamo

Tarun Sormusten herrasta englanninkielisen alkuteoksen The Lord of the Rings Konnun kartassa kahlaamon nimi on muodossa Budge Ford, mutta kirjan tekstissä (em. kohta) se on kirjoitettu yhteen: Budgeford – ikään kuin kartassa viitattaisiin nimenomaan kahlaamoon ja tekstissä kylään tai kaupunkiin. Robert Foster tekee tällaisen jaottelun teoksessaan The Complete Guide to Middle-earth.[3]

Huomautus tarinan kehityksestä

Tolkien liitti Budgefordin Tarun Sormusten herrasta käsikirjoitukseen (yllä mainittu sitaatti) vasta aivan sen viimeisessä vaiheessa,[4] mutta nimi oli mukana jo alkuperäisessä Tolkienin piirtämässä Konnun kartassa.[5] Sukutauluissa Bolgerien suvun oli tosin alunperin ajateltu olevan kotoisin Metsähovista.[6]

Nimestä

Tolkien kertoo kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa, että Budge- on "merkitykseltään hämärtynyt elementti, jolla ei ollut [Sormusten herran tapahtuma-aikana] selvää merkitystä", mutta koska nimi liittyy Bolgereihin, sitä "voi pitää elementin bolge, bulge rappeutuneena muotona. Sekä Bolger että Bulger esiintyvät sukuniminä Englannissa. Mkä tahansa niiden todellinen alkuperä onkin, niitä ei käytetä tarinassa osoittamaan, että ne olisivat alun perin olleet lihavuteen, pyöreyteen viittaavia lempinimiä."[7]

Viitteet

  1. TSH I/1.5., Salaliitto paljastuu, s. 161 / 105 / 150 / *** / 120.
  2. TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. / / / / [1139] (sukupuu "Bolgin kahlaamon Bolgerit").
  3. Foster, The Complete Guide to Middle-earth, s. 57, s.v. Budge Ford, Budgeford.
  4. HoMe VII, s. 33.
  5. HoMe VI, s. [etulehti].
  6. HoMe XII, s. 93, 117 [viite 2].
  7. Nomenclature s.v. Budgeford (RC, s. 767).