Luikkasuo

Kohteesta Kontuwiki

Luikkasuo (engl. Rushock Bog) oli suoalue Konnun Länsineljännyksessä Äimänkolon kylän eteläpuolella. Se oli muodostunut pohjoisesta etelää kohti virtaavaan Virtaan, joka Luikkasuon eteläpäästä jatkoi kulkuaan kohti etelää ja Hobittilaa mutta kääntyi itään pian suon jälkeen.[1]

Nimestä

Suomennetussa nimessä esiintyvät luikat ovat matalakasvuisia Eleocharis-suvun sarakasveja, jotka aiemmin on luokiteltu kaislojen joukkoon.[2] Alkuteoksessa käytetty Rushock on aito englantilainen kylännimi. Se juontuu Tolkienin mukaan sanasta rush 'kaisla' mahdollisesti yhtyneenä sanaan hassock 'karkea ruoho, ruohomätäs'.[3]

Nimen kehityksestä

Christopher Tolkienin mukaan Rushock Bog on yksi niistä Konnun paikannimistä, jotka hän on keksinyt piirtäessään vuonna 1943 Konnun karttaa isänsä pyynnöstä. Isä-Tolkien hyväksyi myös tämän nimen vuonna 1954 Tarun Sormusten herrasta alkuteoksen ensimmäisessä painoksessa ilmestyneeseen karttaan.[4]

Viitteet

  1. TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32. – Tarun sormusten herrasta (myös alkuteoksen) painetussa kartassa Virta näyttää katkeavan pian Luikkasuon jälkeen, mutta Christopher Tolkienin piirtämässä alkuperäisessä kartassa mitään katkosta ei ole (ks. Hammond – Scull, Taru Sormusten herrasta Tolkienin silmin, s. 37, kuva 19).
  2. Luikat (Wikipedia [fi]).
  3. RC, s. lix.
  4. RC, s. lvi.