Kolonkolo

Kohteesta Kontuwiki

Kolonkolo (engl. Deephallow) oli kylä Konnun Itäneljännyksen kaakkoiskulmassa Konnunallikon (eli Heljävirran) ja Rankkivuon (Baranduinin) yhtymäkohdassa. Kolonkolosta johti tie länteen Pajunpohjaan ja pohjoiseen Saraan. Nimi esiintyy ainoastaan Konnun kartassa.[1]

Nimestä

David Salo arvelee, että nimen Deephallow taustalla on muinaisenglannin Deophealh 'deep angle' ("syvä kulma"). Muinaisenglannin sana healh (nykyenglannissa haugh tarkoitti alun perin kulmaa., nurkkaa, eristynyttä paikkaa[2] ja myöhemmin 'joenvarsimaata', 'joenrantaniittyä'.[3] Salon mukaan kylän sijainti Konnun kartasssa sopii kumpaankin merkitykseen.[4]

Viitteet

  1. TSH, Konnun kartta, s. [takalieve] / 27 / 36 / 42 / 32.
  2. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. healh (luettu 15.8.2020).
  3. Ks. esim. Haugh (OE) (Wikipedia [en]; luettu 13.5.2018).
  4. Hobbitish Place-Names (David Salo, Elfling 22.11.1998; luettu 13.5.2018).