Kolonkolo

Kohteesta Kontuwiki
Kolonkolo (Deephallow) Heljävirran ja Rank­ki­vuon yhtymäkohdassa. Yk­si­tyiskohta kartasta A Part of the Shire.

Kolonkolo (engl. Deephallow) oli kylä Konnun Itäneljännyksen kaakkoiskulmassa Konnunallikon (eli Heljävirran) ja Rankkivuon (Baranduinin) yhtymäkohdassa. Kolonkolosta johti tie länteen Pajunpohjaan ja pohjoiseen Saraan. Nimi esiintyy ainoastaan Konnun kartassa.[1]

Nimestä

David Salo arvelee, että nimen Deephallow taustalla on muinaisenglannin Deophealh 'deep angle' ("syvä kulma"). Muinaisenglannin sana healh (nykyenglannissa haugh tarkoitti alun perin kulmaa., nurkkaa, eristynyttä paikkaa[2] ja myöhemmin 'joenvarsimaata', 'joenrantaniittyä'.[3] Salon mukaan kylän sijainti Konnun kartasssa sopii kumpaankin merkitykseen.[4]

Huomautuksissaan Sormuksen herran hollannintajalle Max Schuchartille Tolkien toteaa, että nimen Deephallow "etymologia ei ole selkeä (eikä sen ole tarkoituskaan olla – kaikki nimet eivät ole selkeitä)". Scullin ja Hammondin mukaan nimi sisältää luultavasti muinaisenglannin elementin -hall (tai -healh) 'syvänne, (rinteiden, metsien tai joenmutkan) puoliksi ympäröimä maa-alue' kuten myös nimessä Woodhall (suom. Metsähovi); Kolonkolo sijaitsee Heljävirran ja Rankkivuon välisessä kulmassa.[5] Nimessä ei siis esiintyne nykyenglannin sanaa hallow 'pyhättö', joka tunnetaan esimerkiksi nimestä Hallow of Eru, suom. Erun pyhättö (Númenorissa).

Viitteet

  1. TSH, Konnun kartta, s. [takaesilehti] / 27 / 36 / 42 / 32 / 22.
  2. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. healh (luettu 15.8.2020).
  3. Ks. esim. Haugh (OE) (Wikipedia [en]; luettu 13.5.2018).
  4. Hobbitish Place-Names (David Salo, Elfling 22.11.1998; luettu 13.5.2018).
  5. RC, s. lvii-lviii. – Ks. myös Tolkienin kommentti Schuchartille nimestä Woodhall: Metsähovi : Nimestä.