Sara

Kohteesta Kontuwiki

Sara (engl. Rushey / Rushy) oli kylä Konnun Itäneljännyksessä, Rungon ja Kolonkolon välissä, Nevan alueella.[1] Vaikka Rankkivuon länsipuolella sijainnut Sara ei kuulunut Bukinmaahan, "alueen isännät tunnustivat Hovin Herran (kuten Rankkibukin päämiestä kutsuttiin) määräysvallan" ja olivat hyvissä väleissä bukinmaalaisten kanssa.[2]

Nimestä

Saran englanninkielinen nimi on alkuteoksen tekstissä muodossa Rushey, mutta Konnun kartassa Rushy.[3] Nimi Rush(e)y tarkoittaa "vihviläsaarta" (engl. Rush-isle) eli kuten Tolkien itse määrittelee kääntäjille antamissaan ohjeissa, "alun perin 'kovaa maata' Nevan soiden keskellä. Elementti -ey, -y merkityksessä 'pieni saari' vastaa ruotsin sanaa ö – – ja on hyvin yleinen englantilaisissa paikannimissä."[4] Oxfordshiressä on myös paikka nimeltään Rushy Weir, joka 1500-luvun lähteissä tunnettiin nimellä Russhey.[5] Mielenkiintoista kyllä, Rushy Weiristä käytetään myös nimiasua Rushey Weir.[6]

Käännöksestä

Sarat (Carex) ovat sarakasvien (Cyperaceae) heimon suku. Sarakasvit kasvavat tyypillisesti soilla, kosteilla niityillä ja rannoilla.[7] Englannissa saraa vastaisi sedge,[8], kun taas rush tarkoittaa Juncaceae-suvun kasveja[9] mutta voi viitata yleisimmin myös "kaisloihin".[10] Suomeksi Juncaceae ovat vihviläkasveja,[11] joten suomennos voisi olla myös "Vihviläsaari" tai ehkä myös "Kaislasaari". Toisaalta "Sara" on napakka paikannimi, sarat ovat märkien paikkojen kasveja kuten vihvilät, ja nimi vastaa lyhyydessään hyvin nimeä Rushey, vaikka elementti "-saari" puuttuukin suomennoksen lopusta.[12]

Viitteet

 1. TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32.
 2. TSH I/1.5., Salaliitto paljastuu, s. *** / *** / 138 / *** / 111.
 3. RC, s. lix, 115.
 4. Nomenclature s.v. Rushey (RC, s. 775).
 5. RC, s. 115; Appendix: Place-names and settlement history aspects of selected topographical elements on the continent and in England, s. 55 (luettu 22.4.2019). Liite kuuluu tutkimukseen Susan Hilsberg, Place-Names and Settlement History: Aspects of Selected Topographical Elements on the Continent and in England (luettu 22.4.2019).
 6. Ks. esim. Rushey Weir Oxfordshire : Archaeological Watching Brief Report (Oxford archaeology, february 2009; luettu 22.4.2019). PDF-dokumentissa on myös tietoja paikasta.
 7. Sarat (Wikipedia [fi]; luettu 22.4.2019).
 8. Carex (Wikipedia [en]; luettu 22.4.2019).
 9. Juncaceae (Wikipedia [en]; luettu 22.4.2019).
 10. Ks. esim. Hurme - Pesonen - Syväoja, Englanti-suomi suursanakirja, 2001, 13. p., s. 1077 s.v. 3 rush 2.
 11. Vihviläkasvit (Wikipedia [fi]; luettu 22.4.2019).
 12. Ks. myös Kersti Juva, Tolkienin tulkkina, 2021, s. 165.