Pajunpohja

Kohteesta Kontuwiki

Pajunpohja (engl. Willowbottom) oli kylä Konnun Itäneljännyksen eteläosassa, Karhiaispuron ja Heljävirran yhtymäkohdan tienoilla. Pajunpohjasta johti tie itään Kolonkoloon.[1]

Nimestä

Englanninkielisen nimen Willowbottom osat ovat willow 'paju' ja -bottom. Tolkien kommentoi nimen loppuosaa huomautuksissaan Tarun Sormusten herrasta hollannintajalle Max Schuhartille, ja sanoo, että se on peräisin muinaisenglannin sanasta botm 'laaksonpohja'. Tolkien toteaa, että bottom "on levinnyt laajalle Englannin paikannimistössä (usein murteellisessa muodossa botham) viit[aten] 'jyrkkärinteiseen laaksoon' tai erityisesti 'syvällä olevaan tasamaahan'."[2]

Viitteet

  1. TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32.
  2. RC, s. lx.