Prologi (TSH)

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Prologi)

Prologi (engl. Prologue) toimii lukijan varsinaisena johdatuksena Tarun Sormusten herrasta maailmaan ja ennen kaikkea hobittien elämään ja historiaan.[1]

Taru Sormusten herrasta: Prologi

1. Hobiteista (engl. Concerning Hobbits)

Yleistietoja hobittien ulkonäöstä, olemuksesta ja historiasta; hobittien jakautuminen alun perin kolmeen heimoon (helokesit, karvajalat ja väkevät); Konnun asuttaminen ja sen vaiheet; hobittien asumukset ja rakennustaito.

2. Piippukessusta (engl. Concerning Pipe-weed)

Ote Meriadoc Rankkibukin teoksesta Konnun kasvitieto; miten Tobold Piipari tuli löytäneeksi piippukessun ja miten hobitit keksivät sille käyttöä.

3. Miten Kontu oli järjestetty (engl. Of the Ordering of the Shire)

Konnun jako neljännyksiin; Konnun virkamiehet: thainin ja Järin Möyremän pormestarin virat; konnavahdit ja huomautus rajojen vartioinnista.

4. Miten Sormus löytyi (engl. Of the Finding of the Ring)

Tiivistelmä Bilbo Reppulin retkestä Ereboriin ja katsaus tapahtumiin Sormuksen siirtyessä Klonkulta Bilbolle.

Huomautus Konnun asiakirjoista (engl. Note on the Shire Records)

Länsikairan Punaisen kirjan vaiheista; Konnun kirjastoista; muista Konnun (erityisesti Meriadoc Rankkibukin kirjoittamista) kirjoista.

Prologin kirjoittamisen historiaa

//lisättävä//

Huomautuksia suomennokseen

Sivunumerot ovat yksiosaisen tarkistetun laitoksen (2007) sivunumeroita:

Bandobras Tuk (Härkäräikkä), Isengrim II:n poika, (s. 13) >>> Bandobras Tuk (Härkäräikkä), Isumbras III:n poika,
(engl. Bandobras Took (Bullroarer), son of Isumbras the Third;[2] – korjaus Isengrimistä Isumbrasiin on tehty vasta alkuteoksen vuoden 2004 laitokseen,[3]mutta se pitäisi omaksua myös suomennoksiin)
Hobittien alkuperä piilee kaukaisissa ajoissa (s. 14) >>> Hobittien alkuperä piilee esiajoissa
(engl. Elder Days – viittaa nimenomaan esiaikoihin ennen toista aikaa eikä yleisesti "kaukaisiin aikoihin")
ja he aiheuttivat paljon päänvaivaa Suurten ja Viisasten neuvostoille. (s. 14) >>> ja he aiheuttivat paljon päänvaivaa Suurten ja Viisasten neuvonpidoissa / pohdinnoissa.
(engl. and troubled the counsels of the Wise and the Great; "neuvosto" viittaisi lähinnä Valkoiseen neuvostoon – mutta Tolkien käyttää tässä sanaa counsels eikä councils)
aika jolloin he asuivat Anduinin ylälaaksoissa Sumuvuorten ja Suuren vihermetsän liepeillä. (s. 15) >>> aika jolloin he asuivat Anduinin ylälaaksoissa, Suuren vihermetsän liepeiden ja Sumuvuorten välissä.
(engl. a time when they dwelt in the upper vales of Anduin, between the eaves of Greenwood the Great and the Misty Mountains.)
Karvajaloilla oli paljon yhteistä kääpiöiden kanssa (s. 15) >>> Karvajaloilla oli muinoin paljon yhteistä kääpiöiden kanssa TAI: Karvajalat olivat muinoin paljon tekemisissä kääpiöiden kanssa
(engl. The Harfoots had much to do with Dwarves in ancient times; joka tapauksessa in ancient times otettava huomioon)
Ja siellä eli vielä Westernessestä tulleiden ihmisten kuninkaiden jälkeläisiä, dúnedain, (s. 15-16) >>> Ja siellä eli vielä jäänteitä dúnedainista, meren yli Westernessestä tulleista ihmisten kuninkaista,
(engl. Indeed, a remnant still dwelt there of the Dúnedain, the kings of Men that came over the Sea out of Westernesse; - ainakin over the Sea huomioitava, mutta kyllä tässä halutaan sanoa että pohjoisen dúnedain olivat yhä ihmisten kuninkaita)
Briissä ja sitä ympäröivässä Aarnimetsässä noin neljänkymmenen virstan päässä Konnusta. (s. 16) >>> Briissä ja läheisessä Aarnimetsässä[, joka oli] noin neljänkymmenen virstan päässä Konnusta itään.
(engl. in the Chetwood that lay round about, some forty miles east of the Shire; round about on hieman hankala ilmaisu: karttojen perusteella Aarnimetsä ei kuitenkaan ympäröinyt Briitä, vaan oli lähinnä sen itä- ja pohjoispuolella; east of joka tapauksessa huomioitava)
He säilyttivät kuitenkin muutamia omia sanoja ja viikonpäivien nimet (s. 16) >>> He säilyttivät kuitenkin muutamia omia sanoja sekä kuukausien ja viikonpäivien nimet
(engl. Yet they kept a few words of their own, as well as their own names of months and days)
ja saatuaan luvan Fornostin ylhäiseltä kuninkaalta (s. 16) >>> ja saatuaan luvan Fornostin korkealta kuninkaalta
(engl. and having obtained permission from the high king at Fornost; arvonimi esiintyy alkuteoksessakin sekä isoilla alkukirjaimilla (High King) että pienillä alkukirjaimilla (high king) kirjoitettuna, mutta se on suomennettu yleensä "korkeaksi kuninkaaksi", tosin iso ja pieni alkukirjain vaihtelevat:
s. 782 Korkean kuninkaan (High King)
s. 1069 korkea kuningas (High King)
s. 1072 kahdeksan kuningasta (eight High Kings)
s. 1082 korkeana kuninkaana (high king)
s. 1082 kuninkuuden (high kingship)
s. 1119 korkeaksi kuninkaaksi (High King)
Sama arvonimi esiintyy usein myös Silmarillionissa, jossa se on suomennettu Korkeaksi Kuninkaaksi)
Pohjoisen valtakuntansa – – Pohjoisen valtakunnan (s. 16) – – Pohjoinen valtakunta (s. 17) >>> ???
(engl. North Kingdom; LoTR:ssa esiintyy kaksi kirjoitusasua: North Kingdom ja North-kingdom. Muualla TSH:ssa ne on suomennettu näin:
s. 197 Pohjoisen kuningaskunnan (North Kingdom)
s. 214 Pohjoisesta kuningaskunnasta (North Kingdom)
s. 266 Pohjoisen kuningaskunnan (North Kingdom)
s. 874 Pohjois-Valtakunnassa (North-kingdom)
s. 891 Pohjois-Valtakunnan tähden (the Star of the North Kingdom)
s. 1070 Pohjoisen kuningaskunnan (North-kingdom)
s. 1072 Pohjois-Valtakunta (North-kingdom)
s. 1075 Pohjois-Valtakuntaa (North-kingdom)
s. 1083 Pohjois-Valtakunta (North-kingdom)
s. 1124 Pohjois-Valtakunnan (North-kingdom)
s. 1135 Pohjois-Valtakunnan (North-kingdom)
s. 1148 Pohjois-Valtakunnan (North-kingdom)
s. 1168 Pohjois-Valtakunnan alamaisia (subjects of the North Kingdom of Arnor)
Miten olisi siis yhtenäistettävä suomennoksen kieliasua? Kenties sekä North Kingdom että North-kingdom voisi suomentaa "Pohjoinen kuningaskunta", sillä "valtakuntaa" varten on olemassa myös tuhkatiheään esiintyvä sana realm, katso s. 256: Pohjois-Valtakunnan – engl. North-realm. Koska sana realm on erittäin usein käytetty, sanan kingdom voisi vallan hyvin kääntää kuningaskunnaksi aina kun se esiintyy.)
Lännestä tulleet hobitit ihastuivat uuteen maahansa heti (s. 16) >>> Lännen hobitit ihastuivat uuteen maahansa heti
(engl. At once the western Hobbits fell in love with their new land; hobitit eivät suinkaan tulleet lännestä, vaan he tulivat länteen)
Näin ollen kolmannen ajan vuosiluvut saadaan ihmisten ja haltioiden laskutavan mukaan selville lisäämällä 1600 konnunlaskun vuosilukuihin. (s. 16 [alaviite 2]) >>> Näin ollen kolmannen ajan vuosiluvut ihmisten ja haltioiden laskutavan mukaan saadaan selville lisäämällä 1600 konnunlaskun vuosilukuihin.
(olisiko tämä selkeämmin ilmaistu vai ei?)
Tuiman talven (s. 17) >>> Ikitalven
(engl. Long Winter; muualla – s. 1088, 1102, 1104, 1126 – suomennettu Ikitalveksi)
ankarina talvina (s. 17) >>> ankarina lumisina talvina
(engl. in bitter white winters)
ja osasivat yhä käsitellä aseita (s. 18) >>> ja osasivat yhä hädän / tarpeen tullen käsitellä aseita
(engl. and at need could still handle arms)
Harmaissa satamissa kaukana lännessä ja muuallakin. (s. 18) >>> Harmaissa satamissa kaukana lännessä ja muuallakin Konnun lähimailla.
(engl. at the Grey Havens away to the west, and in other places within reach of the Shire.)
Läntisten soiden takana oleville Tornikukkuloille (s. 18) >>> Läntisten rajamaiden takana oleville Tornikukkuloille
(engl. on the Tower Hills beyond the western marches; siis marches, ei marshes)
korkein seisoi kauimpana vihreällä kummulla (s. 18) >>> korkein seisoi yksinään kauimpana vihreällä kummulla
(engl. The tallest was furthest away, standing alone upon a green mound)
Ja kun Konnun vuodet vierivät, he puhuivat yhä vähemmän haltioiden kanssa ja alkoivat pelätä heitä; (s. 19) >>> Ja kun Konnun vuodet vierivät, he puhuivat yhä vähemmän haltioiden kanssa ja alkoivat pelätä heitä ja suhtautuivat epäillen niihin jotka olivat heidän kanssaan tekemisissä;
(engl. And as the days of Shire lenghtened they spoke less and less with the Elves, and grew afraid of them, and distrustful of those that had dealings with them;)
Kasvia he kutsuivat piippukessuksi tai -lehdeksi (s. 19) >>> Kasvia he kutsuivat piippukessuksi tai ???
(engl. which they called pipe-weed or leaf; miten sitten olisikin parasta suomentaa leaf tässä - sivulla 1014 Sarumanin kirous Long may your land be short of leaf on suomennettu "Kauan vaivatkoon maatanne kessun puute", ja Longbottom Leaf on "Pitkänpohjan pehku", mutta onko tuo yhdysviiva "-lehdeksi" ainakin liikaa?)
oikeaa piippuruohoa (s. 20) >>> oikeaa piippukessua
(engl. the true pipe-weed)
jonne sen ovat tuoneet Westernessen miehet Meren takaa. (s. 20) >>> jonne luullakseni sen alun perin toivat Westernessen ihmiset Meren takaa.
(engl. whither it was, I suspect, originally brought over Sea by the Men of Westernesse)
joka liitettiin Kontuun 1462 kl. (s. 21) >>> joka liitettiin Kontuun 1452 kl.
(tämä korjaus on tehty vasta LoTR:n vuoden 2005 laitokseen;[4] [katso myös artikkelia Länsikairan vartija])
ylhäisestä kuninkaasta (s. 21) >>> korkeasta kuninkaasta
(engl. high king; ks ed.)
koska ne olivat (kuten he sanoivat) Vanhat ja oikeat säännöt (s. 21) >>> koska ne olivat (kuten he sanoivat) Säännöt, sekä ikiaikaiset että oikeudenmukaiset.
(engl. because they were The Rules (as they said), both ancient and just.)
"aarrettaan" – – "aarteensa" (s. 23) – – "aarteensa" – – "aarteestaan" (s. 24) >>> "Aarrettaan" jne.
(LoTR:n vuoden 2004 laitokseen aikaisempien laitosten precious on muutettu muotoon Precious;[5])
johtaisi tämän ulos tunnelista (s. 23) >>> johtaisi tämän ulos tunneleista
(engl. lead him to a way out of the tunnels)
eikä "arvoitus" kilvan sääntöjen merkityksessä. (s. 23) >>> eikä "arvoitus" kilvan tiukkojen sääntöjen merkityksessä.
(engl. and not a 'riddle' according to the strict rules of the Game)
Mutta loputtomien pimeyden vuosien jälkeen (s. 23) >>> Mutta loputtomien yksinäisten pimeyden vuosien jälkeen
(engl. But after ages alone in the dark)
aukkoa joka johti kaivosten alemmille portaille vuoren itäpuolelle. (s. 24) >>> aukkoa joka johti kaivosten alemmalle portille vuoren itäpuolelle.
(engl. opening that led to the lower gates of the mines, on the eastward side of the mountains.)
Hän palasi kotiinsa kesäkuun 22. päivänä (s. 25) >>> Hän palasi kotiinsa Repunpäähän kesäkuun 22. päivänä
(engl. He returned to his home at Bag End on June the 22nd)
Konnun liittämiseen jälleen yhdistettyyn Valtakuntaan (s. 25) >>> Konnun liittämiseen jälleen yhdistettyyn Kuningaskuntaan
(engl. to the inclusion of the Shire in the Reunited Kingdom)
koko Valtakunnan asioista (s. 25) >>> koko Kuningaskunnan asioista
(engl. events in the Kingdom at large)
sitä säilytettiin Alistorniaisissa, Länsikairan vartijoiden Mesikersojen kodissa. (s. 26) >>> sitä säilytettiin kauan Alistorniaisissa, Länsikairan vartijoiden Mesikersojen kodissa.*
(engl. it was long preserved at Undertowers, the home of the Fairbairns, Wardens of the Westmarch.*; sanan long lisäksi huomaa tähän liittyvä alaviite: * See Appendix B: annals 1451, 1462, 1482; and note at end of Appendix C. "Katso Liite B: annaalit 1451, 1462, 1482; sekä huomautus Liitteen C lopussa."
Se on tarkka nakopio (s. 26) >>> Se on tarkka kopio
(silkka painovirhe)
Todennäköisesti Vuosien kirja laadittiin juuri Suurissa smialeissa (s. 27)
(engl. It was probably at Great Smials that The Tale of Years* was put together; eli tähän liittyy alaviite, joka kuuluu näin: * Represented in much reduced form in Appendix B as far as the end of the Third Age "Suuresti lyhennettynä Liitteessä B kolmannen ajan loppuun saakka.")
On todennäköistä että Meriadoc sai apua Rivendellistä (s. 27) >>> On todennäköistä että Meriadoc sai apua ja tietoja Rivendellistä
(engl. It is probable that Meriadoc obtained assistance and information from Rivendell)

Eräistä lyhenteistä

Prologissa esiintyy useiden vuosilukujen jäljessä lyhenteitä kl. (= konnunlasku) ja na. (= neljättä aikaa / neljäs aika). Liitteissä lyhenteet ovat kuitenkin ennen vuosilukua: ta. 3441 (s. 1070); ta. 3440 (s. 1070); na. 82 (s. 1071); na. 63 (s. 1107); na. 15, na. 120 (s. 1118); kl. 1419 (s. 1134); kl. 1420, kI [> kl.]. 1421 (s. 1135); Liite D passim (s. 1145-1150); na. 120, ka. 1601 (s. 1180). Mutta jos ottaa vertailukohdaksi meidän ajanlaskussamme käytettävät lyhenteet eKr., jKr., eaa., jaa., Prologin käytäntö tuntuisi luontevammalta kuin anglosaksiselta vaikuttava tapa asettaa lyhenne ennen vuosilukua (vrt. AD 2007 sekä esim. T.A. 1000).

Viitteet

  1. TSH, Prologi hobiteista ja muustakin, s. 17-37 / 13-26 / 13-34 / *** / 11-27 / ***.
  2. RC, s. 6.
  3. RC, s. 5.
  4. RC, s. 32-33, 807.
  5. RC, s. 38.

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia