Hobittila

Kohteesta Kontuwiki
Hobittila (J. R. R. Tolkienin mukaan). Kuva: Matěj Čadil.

Hobittila (engl. Hobbiton) oli yksi Konnun vanhoista kylistä.[1] Se sijaitsi Länsineljännyksessä Virran molemmin puolin. Hobittilasta kaakkoon seuraava kylä oli Virranvarsi, pohjoisessa Ylismäki. Hobittilan pohjoisosassa ennen Ylismäkeä kohosi Kukkula,[2] Hobittilan läpi kulki Idäntieltä Virranvarren kautta puiden reunustama tie, jota kutsuttiin joko Hobittilan tieksi tai Virranvarren tieksi. Tie jatkui edelleen länteen kohti Vähä-Möyremää. Hobittilan tieltä ylös Kukkulalle vei tie, jota kutsuttiin Kukkulan tieksi.[3] Se ylitti Virran siltaa pitkin myllyn luona.[4]

Hobittilan tunnetuin kolo oli Repunpää, Bilbo Reppulin ja hänen perijänsä Frodo Reppulin koti. Repunpään edustalla oli Juhlakenttä, jolla kasvoi neljännellä ajalla ainoa mallorn Sumuvuorista länteen.[5] Kentän vieressä oli Repunreuna, kuja, jonka varrella asui Hamfast Gamgi perheineen.[6]

Hobittilan merkittäviä rakennuksia oli myös Hiesulin mylly, joka tosin purettiin Sarumanin hallitessa Kontua, ja jonka tilalle rakennettiin uusi saastuttava tiilinen mylly.[7]

Toinen Sarumanin tuhoama arvorakennus oli Vanha moisio, jonka tilalle hänen käskyläisensä rakensivat rivin tervattuja tönöjä.[7]

Hobittilassa oli myös postitoimisto, jonka kerrotaan menneen tukkoon Bilbo Reppulin syntymäpäiväkutsuista vuonna 1401 kl.[6]

Ilmeisesti Hobittilassa oli myös majatalo, nimeltään Muratti – sen tiedetään sijainneen Virranvarren tien varrella,[8] mutta ei tiedetä täysin varmasti, oliko se Hobittilassa vai Virranvarressa – jossa tosin oli oma majatalonsa Vihreä lohikäärme, Virranvarren viimeinen talo Hobittilan puolella.[9]

Mylly, ilmeisesti Vanha moisio sekä Kukkula hobitinkoloineen ynnä Kukkulan alarinteiden pellot näkyvät J. R. R. Tolkienin maalauksessa Kukkula: Hobittila Virran tuolla puolen, joka on tärkein Hobittilasta kertova kuvallinen lähde.[10] Lisäksi Hobittilan sijainti, sen talot ja tiet näkyvät kartassa Kontu: osa Tarussa Sormusten herrasta.[3]

Hobittilan asukasluvusta ei ole mitään tarkkoja tietoja, mutta hieman suuntaa-antavana joskin vaikeasti määriteltävänä voidaan pitää kertomukseen vuoden 1401 kl. tapahtumista sisältyvää mainintaa, jonka mukaan Hobittilassa ja Virranvarressa "hyvinkin vuoden jokainen päivä oli jonkun syntymäpäivä".[11]

Viitteet

 1. TSH, Prologi hobiteista ja muustakin, s. *** / *** / *** / *** / 18.
 2. Kukkulan kuuluminen Hobittilaan käy ilmi Tarun Sormusten herrasta liitteestä D, jossa puhutaan huhtikuun kuudennen päivän juhlista "Hobittilan Kukkulaa ympäröivillä seuduilla" (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1150).
 3. 3,0 3,1 TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32.
 4. Silta näkyy kuvan Kukkula: Hobittila Virran tuolla puolen alareunassa.
 5. TSH III/6.9., Harmaat satamat, s. *** / *** / *** / *** / 1054.
 6. 6,0 6,1 TSH I/1.1., Odotettu juhla, s. *** / *** / *** / *** / 38.
 7. 7,0 7,1 TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1047.
 8. TSH I/1.1., Odotettu juhla, s. *** / *** / *** / *** / 34.
 9. TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1034.
 10. Hobitti II, Lammaspaistia, s. 37 / *** / / *** / . – Ks. myös artikkeli Vanha moisio.
 11. TSH I/1.1., Odotettu juhla, s. *** / *** / *** / *** / 39.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia