Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä

Kohteesta Kontuwiki


Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä (engl. Appendix: Elements in Quenya and Sindarin names) on Silmarillionin liite,[1] jossa Christopher Tolkien esittelee isänsä kirjoitusten pohjalta haltiakielisten nimien etymologiaa.

Tekstin lähteet

Silmarillionin ilmestymisen jälkeen suuria osia J. R. R. Tolkienin quenyaa ja sindaria koskevista kirjoituksista on julkaistu. Édouard Kloczko arvioi vuonna 2006,[2] että ainoat liitteen tiedot, joille ei tuolloin voitu vielä osoittaa tarkkaa lähdettä, olivat muodot Sindacollo ja Melyanna.

Monet liitteen selityksistä perustuvat oletettavasti Tolkienin 1930-luvulla kirjoittamiin "Etymologioihin".[3] Muihin keskeisiin lähteisiin voidaan laskea ainakin myöhäinen essee The Shibboleth of Fëanor.[4]

Huomautuksia liitteen sisältöön

A

aelin

"aelin 'järvi, lampi'": muoto aelin on melko varmasti monikko yksiköstä ael. "Etymologioissa", joissa esiintyy sindarin kielen sijaan sen edeltäjä noldor, vastaava sana oli oel, mon. oelin.[5] Myöhäisen noldorin diftongia oe vastaa sindarissa ae.[6] Myös Tolkienin käännökset nimelle Aelin-uial ("Etymologioissa" Oelinuial) ovat monikkomuotoisia: Twilight Meres, Twilit Meres.[7]

alda

Alkuteos käyttää muotoa Aldudenië, mutta hakemistossa ja tekstissä nimi on muodossa Aldudénië. Suomennoksen ensimmäinen laitos seuraa alkuteosta, mutta kuvitettu laitos korjaa nimen aksentilliseen muotoon.

anca

"anca 'leuat' nimessä Ancalagon": huomaa, että vaikka hakusana onkin quenyankielisessä muodossa,[8] nimi Ancalagon on kaikesta päätellen sindaria.[9] "Etymologioissa" tämä (tuolloin noldorinkielinen) nimi on kirjoitettu Anc-alagon ja käännetty 'pureva myrsky' (engl. Biting-Storm). Noldorin sanalle anc annetaan samassa yhteydessä käännös 'leuka, hammasrivi'.[10]

K

kir-

Alkuteos käyttää muotoa círya, mutta Fauskanger[11] tulkitsee sen virheeksi, sillä muissa lähteissä sanan muoto on cirya. Suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa aksenttia ei ole, mutta kuvitettu laitos on alkuteoksen mukainen. Fauskangerin mukaan Christopher Tolkien olisi tämän hakusanan tekstissä kirjoittanut myös nimen Ciryon väärin Círyon, mutta tässä vertailussa käytetyssä painoksessa nimi on muodossa Ciryon.

Q

quen- (quet-)

"kuuntele kieleni sanoja": J. R. R. Tolkien ilmoittaa omassa analyysissään (Words, Phrases and Passages) kirjaimellisemman käännöksen "kuuntele kieleni sanaa".[12]
"jossa beth 'sana' vastaa quenyan sanaa quetta": Tolkien kommentoi muotoa beth seuraavasti: "sind. beth, muoto, jonka peth 'sana' saa konsonanttimutaation tuloksena (ollessaan verbiä välittömästi seuraava objekti)".[13]

S

sîr

"S on vaihtunut h:ksi sanan sisässä seuraavissa sanoissa: – – Ethir Anduin, Anduinin suisto (palautuu muotoon et-sîr)": harrastajat ovat tulkinneet sindarin sanan ethir siten, että th tarkoittaa tavalliseen tapaan frikatiivia [θ] (kuten engl. thin) eikä t:n ja h:n yhdistelmää.[14]

U

ur-

Alkuteos käyttää muotoa Urolóki, joka lienee virhe. Suomennoksen ensimmäinen ja kuvitettu laitos käyttävät kummatkin oikeaa muotoa Urulóki.
Alkuteos käyttää lisäksi muotoa Urimë, joka esiintyy joissain Tarun sormusten herrasta alkuteoksen painoksissa, mutta nimen oikea asu on ilmeisesti Úrimë.[15] Suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa Urimë, kuvitetussa laitoksessa Úrimë.

W

wing

Alkuteos käyttää muotoa Vingelot, mutta tekstissä ja hakemistossa laivan nimi on Vingilot. Kumpaakin muotoa ja niiden muunnelmia esiintyy J. R. R. Tolkienin teksteissä.[16] Suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa Vingilot, kuvitetussa laitoksessa Vingelot.

Suomennoksen laitosten erot

Vuoden 2018 kuvitetussa laitoksessa liitteestä on korjattu paino- ja muita virheitä sekä lisätty vuoden 1979 laitoksesta puuttunut hakusana haudh. Myös termien käytössä on tapahtunut muutoksia, kuten seuraava esimerkki hakusanan ris tekstistä osoittaa:

 • 1979: ris 'halkaista' näyttää sekaantuneen kantaan kris- jolla on samantapainen merkitys (johdos kir-kannasta 'halkaista, leikata')
 • 2018: ris 'halkaista' näyttää sekaantuneen vartaloon kris- jolla on samantapainen merkitys (johdos juuresta kir- 'halkaista, leikata')
 • engl. ris 'cleave' appears to have blended with the stem kris- of similar meaning (a derivative of the root kir- 'cleave, cut', q.v.)

Kuvitetun laitoksen toisessa painoksessa (2019) on tehty ainakin yksi muutos, joka on mainittu alla hakusanan quen- (quet-) kommenteissa.

Huomautuksia suomennokseen (vuoden 2018 laitos)

Alla ehdotetut korjaukset koskevat suomennoksen kuvitettua laitosta (2018). Suomennosta on verrattu The Silmarillionin toiseen laitokseen.[17]

Lyhyet korjausehdotukset on merkitty kolmella nuolenkärjellä (alkuperäinen >>> korjaus).

A

anca

Kursivoi nimi "Ancalagon".

anga

Lisää lainausmerkki sanan "rauta" edelle.

anna

Lisää lainausmerkki sanan "lahja" edelle.

ar-

Vaihda pilkku pisteeksi lyhenteen "vrt" jäljessä.

ar(a)-

Lisää pilkku nimen "Fornost Erain" jälkeen.

B

bar

Lisää lainausmerkki sanan "omistautunut" jälkeen.

beleg

Käännös 'vahva', alkutekstissä mighty; ehkä paremmin: 'mahtava', joka sopii myös nimiin Belegaer, Belegost 'mahtava (suuri) meri, mahtava (suuri/vahva) linna'.

C

caran

Lisää pilkku sanan "carnë" jälkeen.

cuivië

Lisää lainausmerkki sanan "herääminen" edelle.

G

gaur

ngwaw >>> ngwaw-.

girith

Vaihda pilkku pisteeksi lyhenteen "vrt" jäljessä.

groth (grod)

Lisää lainausmerkki sanan "kääpiö" edelle.

H

haudh

Kursivoi nimet "Haudh-en-Arwen" ja "Haudh-en-Elleth", poista lainausmerkki viimeisen sanan jälkeen.

heru

Lisää pilkku sanan "gonnhirrim" jälkeen.

hîth

Poista kursivointi lyhenteestä "vrt.". Siirrä viimeinen piste sulkeiden sisälle?

K

khelek-

Poista lihavointi ensimmäisestä lainausmerkistä.

L

laurë

sanoissa >>> nimissä, Rathloriel >>> Rathlóriel.

M

maeg

Lisää lainausmerkki sanan "terävä" edelle.

mal

Korjaa sulkeet (sanaa "merkitys" edeltävällä sulkeella ei ole paria), cul >>> cul-.

mîr

gwaith-i-mirdain >>> gwaith-i-mírdain; katso myös Gwaith-i-Mírdain: Nimen kirjoitusasusta.

Q

quen- (quet-)

[ensimmäisessä painoksessa:] "pedo 'puhua' Morian Länsiportin kaiverruksessa" (engl. speak): kuten länsiportin tekstistä ilmenee, pedo on käskymuoto 'puhu', *'sano'.
Toisessa painoksessa muodon pedo käännös on 'puhu'.

R

rim

Thangorodrim. >>> Thangorodrim jne.

ros

Firos >>> Elros.

S

sarn

Lisää pilkku sanan "Anduin" edelle.

T

tathar

ks. hakemisto Nan-tathren >>> ks. hakemisto: Nan-tathren (välimerkin käyttö kuten hakusanassa gurth).

taur

Lisää lainausmerkki sanan "metsä" edelle.

tum

Lisää lainausmerkki sanan "laakso" edelle ja pilkku sanan "Kaksi" edelle.

Huomautuksia suomennokseen (vuoden 1979 laitos)

Seuraavassa on verrattu suomennoksen ensimmäistä laitosta[18] The Silmarillionin toiseen laitokseen.[17] Painovirheiksi on laskettu kaikki kohdat, joissa nämä tekstit eroavat toisistaan. Käytetty englanninkielinen teksti ei kuitenkaan ole täysin identtinen The Silmarillionin ensimmäisen laitoksen kanssa, josta suomennos on tehty.

Huomautukset, jotka koskevat sekä ensimmäistä että kuvitettua laitosta, on esitetty yllä kuvitetun laitoksen kommenttien kohdalla.

Lyhyet korjaukset on merkitty kolmella nuolenkärjellä kuten edellä. Tähdellä on merkitty kirjaimia, joiden tarkemerkki on sotkeutunut tai jotka ovat muuten lukukelvottomia.

A

alar

alar >>> aglar.

alda

Lothlorienissa >>> Lothlórienissa.

amarth

Umarth >>> Úmarth.

an(d)

Anafalas >>> Anfalas.

andúnë

Adûnakhor >>> Adûnakhôr.

ar(a)-

N*menorin >>> Númenorin.

B

bar

"huoneelle, s.o. kuninkaan huoneelle, uskollinen": ehkä -dil olisi mieluummin suomennettava 'omistautunut' tms. (alkuteksti devoted), koska pääte merkitsee (ks. s. 438) nimenomaan 'kiintymystä, epäitsekästä rakkautta'.

brethil

Avernienin >>> Arvernienin.

C

calen (galen)

"Pinnath Gelin ('vihreät huiput') Gondorissa": alkutekstissä (sekä LoTR:n indeksissä, mutta pienin alkukirjaimin) Green Ridges, joka olisi ehkä parempi suomentaa 'vihreät harjanteet', vrt. J. R. R. Tolkienin käännös Green Hills LoTR:ssa, suom. Vihervuoret.
Tol-Galen >>> Tol Galen.

cam

"erityisesti antava tai vastaanottava kämmen": alkuteksti puhuu vastaanottamisesta tai pitelemisestä ("specifically of the hand held cupped in the attitude of receiving or holding").

carak-

jonka esiintyy >>> joka esiintyy.

caran

Carnim*rië >>> Carnimírië.

coron

"jälkimmäinen sana merkinnee 'ikikesä'": alkuteksti esittää tiedon varmana.

c*

c* >>> .

curu

Curun*r >>> Curunír.

D

dagor

"Dagnir – – on myös johdettu tästä sanasta": pikemminkin "tästä kannasta", sillä tässä viitataan kantaan ndak- eikä sanaan dagor.

del

Deld*wath >>> Deldúwath.

d*n

d*n >>> dîn, Dor D*nen >>> Dor Dínen, Rath D*nen >>> Rath Dínen.

dôr

valinorë >>> valinórë.

lóme >>> lómë.

E

edhel

"Peredhil 'Puolhaltia'": alkuperäisen liitteen käännös 'Half-elven' on ehkä monitulkintainen, mutta sindarinkielinen sana on selvästi monikko 'Puolhaltiat' (ks. hakusana Puolhaltia Silmarillionin hakemistossa).

F

Faug-

Faug- >>> faug-.

G

gl*n

gl*n >>> glîn.

gond

gonhirrim >>> gonnhirrim.

groth (grod)

"mutta se lienee muuttunut": alkuteksti esittää tiedon varmana.

H

[haudh]

Tämä hakusana puuttuu käännöksestä. Alkuperäisessä liitteessä sen teksti kuuluu: "haudh    'kumpu' nimissä Haudh-en-Arwen, Haudh-en-Elleth jne."

heru

gonhirrim >>> gonnhirrim (lisäksi sanan perästä puuttuu pilkku), h*ril >>> híril, H*rilorn >>> Hírilorn.

híni

Eruh*ni >>> Eruhíni, H*rin (pisteen näköinen jälki u-kirjaimen päällä) >>> Húrin.

h*th

h*th >>> hîth, H*silóme >>> Hísilómë, h*sië >>> hísië.

I

iâth

*ita' >>> 'aita'.

ilúve

ilúve >>> ilúvë.

K

kal- (gal-)

rig >>> rig-. Koska rig- ei ole kokonainen sana, alkutekstin root tulisi lisäksi kääntää jotenkin muuten kuin "kantasana".

kir-

Cirdan >>> Círdan.

L

lad

Ephel D*athilla >>> Ephel Dúathilla.

lin (2)

lin (2) >>> lin- (2).

lóm

Pilkku väärässä kohdassa: "Lammoth Lanthir, Lamath" po. "Lammoth, Lanthir Lamath".

M

mereth

Nimas Tirithin >>> Minas Tirithin.

minas

Numenorin >>> Númenorin.

N

naug

"Samaa kantaa lienee toinen sindarin sana": alkuteksti esittää tiedon varmana.

Q

quen- (quet-)

"[muoto pedo] vastaa quenyan kantaa quet-": "kanta" on käännös sanasta stem, mikä pitää ehkä tässä tapauksessa ymmärtää '(verbin) vartaloksi', sillä quenyan verbin 'puhua' vartalo on juuri quet-.[19]

R

rom-

Alkuperäisessä liitteessä teksti jatkuu käännetyn osuuden jälkeen: "vrt. nimeen Béma, joka oli tämän valan nimi muinaisenglanniksi käännetyssä Rohanin kielessä Tarun Sormusten herrasta liitteessä A (II); muinaisenglannin bēme 'torvi'."

rómen

Talath Rhûnen >>> Talath Rhúnen, Amrûn >>> amrûn.

rond

Ost >>> ost.

rûth

Aranrûth >>> Aranrúth.

S

sîr

Häpypuron Laakso >>> Hämypuron Laakso.

T

taur

Taur-im Duinath >>> Taur-im-Duinath.

thoron

Soronúme >>> Soronúmë.

Tin-

Tin- >>> tin-, tindóme >>> tindómë.

tum

"Morian syvästä laaksosta Morannonin ja Rautkymin suun välissä": Udûn on tietenkin Mordorin laakso, ja sen toisessä päässä on Rautakita. Alkutekstissä "the deep dale in Mordor between the Morannon and the Isenmouthe".
Tumlahad >>> Tumhalad.

U

ur-

"kuumuus, kuuma": kirjaimellisemmin "kuumuus, olla kuuma" (heat, be hot).
"sindarin aur, johon liitettiin eteen or- viikonpäivien nimissä": oikea käännös olisi esimerkiksi "sindarin aur, joka muodossa Or- esiintyy etuliitteenä viikonpäivien nimissä". Viikonpäivien sindarinkieliset nimet Orgilion, Oranor jne. esiintyvät Tarun Sormusten herrasta liitteessä D.

Viitteet

 1. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430-442 / 373-386.
 2. About Sindacollo/Sindicollo (E. Kloczko, Lambengolmor #938, 28.10.2006 [kopio: tolkienlistsearch.herokuapp.com]; luettu 8.10.2022).
 3. Vertaa esimerkiksi seuraavia muotoja:
  alak- 'rushing' (liite s.v. alqua),
  ÁLAK- 'rushing' (HoMe V, s. 348);
  carak-, "carca 'fang', of which the Sindarin form carch occurs in Carcharoth" (liite s.v. carak-),
  KARAK-, karka 'tooth', "carch tooth, fang (Carcharoth)" (HoMe V, s. 362);
  et-kelē 'issue of water, spring' (liite s.v. kel-),
  *et-kelē 'spring, issue of water' (HoMe V, s. 363).
 4. Vertaa esimerkiksi selityksiä nimille Turgon ja Fingon (liite s.v. káno; HoMe XII, s. 345) sekä Galadriel (liite s.v. kal- (gal-); HoMe XII, s. 347).
 5. HoMe V, s. 349 s.v. AY-.
 6. AE OR OE? Tolkien's Hard Choice (Helge K. Fauskanger, Ardalambion; luettu 22.4.2019).
 7. Ks. The War of the Jewels, hakemisto s.v. Twilight meres.
 8. Anca on erään fëanorilaisen kirjaimen quenyankielinen nimi (TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 498 / *** / 1160 / ***).
 9. Sindariksi nimen tunnistaa vokaalienvälisestä g:stä, joka ei ole mahdollinen quenyassa. Konsonantti g esiintyy ainoastaan yhtymässä ng [ŋg], kuten Tolkien mainitsee erikseen Liite E:ssä selittäessään quenyan oikeinkirjoitusta tengwarilla (TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 496 / *** / 1159 / ***).
 10. HoMe V, s. 348 s.v. ÁLAK-, 374 s.v. NAK-.
 11. Quettaparma Quenyallo s.v. cirya.
 12. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 45 (engl. "listen to the word of my tongue").
 13. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 46 (engl. "S beth, mutated (as object immediately after verb) for peth, word").
 14. Hiswelókën sanakirjan ääntämisohje: [ˈɛθir] (ethir I (Hiswelókë's Sindarin dictionary Edition 1.9.1, Lexicon 0.9952; luettu 22.4.2019)). Eldamon etymologia noldorin sanalle ethir: "[etsiri] > [eθθiri] > [eθθir] > [eθir]" (N. ethir (Eldamo v0.7.2 — generated April 5, 2019; luettu 22.4.2019)).
 15. Katso artikkeli Úrimë.
 16. Esim. Vingelot (HoMe XI, s. 246), Wingelótë (HoMe XII, s. 371), Vingilot (HoMe XI, s. 246) Vingilótë (HoMe XII, s. 365).
 17. 17,0 17,1 Vertailussa alun perin käytetty painos: HarperCollins Publishers 1999, ISBN 0-261-10273-7. Vertailua on saatettu myöhemmin muokata myös muita painoksia käyttäen.
 18. Vertailussa on alun perin käytetty 14. painosta, ISBN 952-459-106-5. Vertailua on saatettu myöhemmin muokata myös muita painoksia käyttäen.
 19. Ks. Quettaparma Quenyallo s.v. quet-.

Aiheesta muualla