Olwën ja Elwën jälkeläiset (Silmarillion)

Kohteesta Kontuwiki

Olwën ja Elwën jälkeläiset (engl. The Descendants of Olwë and Elwë) on toinen Silmarillionin liitteisiin kuuluvasta viidestä sukupuusta.[1]

Sukupuussa ovat mukana Olwën jälkeläisten neljä haltiasukupolvea, Elwën jälkeläisten viisi haltiasukupolvea sekä Arwenin puolisona Aragorn, jonka polveutuminen Elrosista on ilmoitettu sanoilla "Númenorin kuninkaat, Andúniën ruhtinaat, Arnorin kuninkaat ja dúnedainin päämiehet alenevassa polvessa läpi koko toisen ja kolmannen ajan".[2]

Painetussa Silmarillionissa mainituista henkilöistä sukupuusta puuttuvat:

Lisää sukupuuhun liitettäviä nimiä, jotka mainitaan Tolkienin muissa kirjoituksissa, löytyy Kontuwikin sukupuusta Elwën huone.

Katso myös

  • Elrosin sukupuu (Aragornin periytyminen Elrosista sukupuussa mainitun luettelon kautta yksityiskohtaisesti esitettynä).

Viitteet

  1. Silm., sukupuu Olwën ja Elwën jälkeläiset, s. 384 / [320].
  2. Silmarillionin ensimmäisen laitoksen kirjoitusasu: dúnedainin päämiehet – – Toisen ja Kolmannen Ajan". Lisäksi ensimmäisen laitoksen luettelossa on painovirhe "Númeronin" p.o, "Númenorin".
  3. Silm., sukupuu Finwën huone, s. 383 / [319].

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia