Tûr Haretha

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Haudh-en-Arwen)

Tûr Haretha, "Neidonhauta" (engl. Ladybarrow; sindariksi Haudh-en-Arwen), oli Halethin hauta Brethilissä. Kun Haleth oli kuollut, "hänen kansansa kokosi vihreän kummun hänen haudalleen metsän laelle."[1]

Nimestä

Tûr Haretha

Nimi on ilmeisesti haladinin kieltä ja käännöksen perusteella tûr tarkoittaa '(hauta)kumpua'. Haretha vaikuttaa olevan genetiivimuoto sanasta hareth 'valtiatar' (engl. lady), joka tunnetaan myös naisennimenä Hareth.[2] Muiden naisennimien (Hunleth, Meleth) perusteella voi päätellä, että -(l)eth[3] vastaa haladinin kielessä sindarin päätettä -wen 'neito'. Nimen alkuosa har- puolestaan tarkoittanee 'kunnianarvoisaa, jalosukuista' (vrt. sindarin ar(a)-).[4]

Haudh-en-Arwen

Haudan sindarinkielisen nimen Haudh-en-Arwen alkuosa haudh tarkoittaa 'kumpua, hautaa'[5] en on genetiiviartikkeli[6] ja arwen tarkoittaa 'kuninkaallista / jalosukuista neitoa'.[7]

Viitteet

  1. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 182 / 142. Vrt. Silm., Hakemisto, s. 408 / 348 (s.v. Haudh-en-Arwen); Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 426 / 368 (s.v. Tûr Haretha).
  2. Ks. artikkeli Hareth.
  3. Joko -eth ja -leth ovat jokseenkin samanmerkityksisiä rinnakkaismuotoja tai -leth on tässä assimiloitunut r:n jälkeen. Toisaalta voi pohtia vielä useampien nimien alkua hal- (haladin ennen muita) ja sen suhdetta har-elementtiin.
  4. Myös nimessä Hardang?
  5. Etymologies s.v. KHAG- (HoMe V, s. 363), vrt. s.v. KHAW- 'levätä' (HoMe V, s. 364); Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. / 379 (s.v. haudh; hakusana puuttuu vuoden 1979 laitoksesta). Ks. myös: J. R. R. Tolkien, "Quenya Phonology", Parma Eldalamberon 19, 2010, s. 91. Vrt. Haudh-en-Elleth, Haudh-en-Ndengin, Haudh-en-Nirnaeth.
  6. Ks. Sindar - jalo kieli: Artikkelit. Hautojen nimissä, ks. edellinen viite.
  7. Etuliite ar(a)- 'korkea, jalo, kuninkaallinen' esiintyy monissa nimissä, vrt. Aragorn ja erit. Arwen (Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 432 / 374 (s.v. ar(a)-)) samoin kuin pääte -wen 'neito', vrt. esim. Eärwen, Morwen (Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 442 / 386 (s.v. wen)).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia