Words, Phrases and Passages

Kohteesta Kontuwiki

Words, Phrases and Passages in various tongues in The Lord of the Rings on J. R. R. Tolkienin luultavasti 1960-luvun alussa[1] kirjoittama keskeneräinen kommentaari Tarussa Sormusten herrasta esiintyvistä vieraskielisistä sanoista ja tekstikatkelmista. Selitysten oli tarkoitus kattaa näytteet Tolkienin itse luomista kielistä sekä rohirrimin kieltä edustavasta muinaisenglannista. Kommentaari on julkaistu kokonaisuudessaan Christopher Gilsonin toimittamana yhdessä muiden siihen liittyvien Tolkienin kirjoitusten kanssa Parma Eldalamberonin numerossa 17 vuonna 2007. Christopher Tolkien on aiemmin julkaissut otteita tekstistä The History of Middle-earth -sarjassa.[2]

Tausta

Vuonna 1959 Rayner Unwin lähetti Tolkienille erään lukijan koostamat luettelot Tarussa Sormusten herrasta esiintyvistä nimistä, paikoista ja sanoista. Tolkien kirjoitti niiden olevan huomattava saavutus ottaen huomioon, miten vähän tietoa Keski-Maan kielistä on saatavilla, ja ryhtyi tekemään listoista "kenties hieman hyödyllisempiä" tekemällä korjauksia sanastoon. Tämä saattoi antaa alkusysäyksen "Words, Phrases and Passagesin" kirjoittamiseen.[3]

Aluksi Tolkien koosti listan teoksessa ja sen liitteissä esiintyvistä sanoista siinä järjestyksessä, jossa ne tekstissä mainitaan. Useimpien sanojen perään on kirjoitettu käännös tai muu lyhyt muistiinpano. Muistiinpanot ovat joissain tapauksissa vaikeaselkoisia ja selvästi tarkoitettu vain Tolkienin omaan käyttöön. Vieraskielisistä lauseista, runoista ym. on yleensä lueteltu yksittäiset sanat käännöksineen. Erisnimiä mainitaan muutamia, toisinaan ilman kommentteja. Tästä listasta käytetään Parma Eldalamberon 17:ssä nimitystä luonnos (Draft).

Listan pohjalta hän ryhtyi koostamaan selityksiä, joille hän antoi otsikoksi "Words, Phrases and Passages in various tongues in The Lord of the Rings". Näissä selityksissä sanojen taustaa ja etymologiaa kuvataan kuvataan yleensä huomattavasti tarkemmin; esimerkiksi sanan Balrog selityksessä kerrotaan, mitä balrogit olivat, ilmoitetaan sanan juurten olevan √BAL ja √RUK sekä mainitaan niihin palautuvia quenyan ja sindarin sanoja. Henkilön- ja paikannimistä Tolkienin oli tarkoitus kommentoida vain niitä, jotka on käännetty teoksessa itsessään (tekstin alaotsikkona oli "not including Place or Personal Names unless these are explicitly translated"). Kommentaari jäi kuitenkin kesken ennen kuin hän oli päässyt lukua Lothlórien pitemmälle. Valmiiksi saamansa osan Tolkien kokosi yksiin kansiin alkuperäisen suppean listan kanssa ja lisäsi näihin vielä kaksi ainoastaan quenyankielisiä sanoja tai nimiä sisältävää listaa, jotka hän oli luultavasti kirjoittanut ennen kommentaaria.

Julkaistu muoto

Parma Eldalamberon 17:ssä "Words, Phrases and Passages", alkuperäinen suppea lista ja kaksi quenyan sanojen listaa on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, joka kattaa koko Tarun Sormusten herrasta. Myös Tolkienin muistiinpanoja lukuisista muista lähteistä on lisätty sen sanan tai lauseen yhteyteen, johon ne liittyvät. Tämä kokonaisuus vie numeron sivut 11–142.

Tarun Sormusten herrasta ensimmäisen ja toisen laitoksen julkaisun välisenä aikana Tolkien koosti myös useita juurien mukaan järjestettyjä etymologisia selityksiä, jotka on koottu osioksi "Eldarin Roots and Stems" (s. 143–191).

Viitteet

  1. Christopher Gilson, Re: Etymology of omentie (Elfling #35655, 11.12.2009; luettu 23.11.2018).
  2. Ks. esim. HoME X, s. 387.
  3. Nämä tiedot ovat Gilsonin mukaan Hammondin ja Scullin teoksesta The J. R. R. Tolkien Companion and Guide I, s. 551–558.

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia