Anfalas

Kohteesta Kontuwiki

Anfalas eli Aavaranta[1] (aikaisempi suomennos Pitkälaksi; engl. Langstrand) oli Gondorin läntinen maakunta, Belfalasin lahden rannikkoalue Lefnui- ja Morthondjokien välillä Belfalasista länteen. Anfalasin länsipuolella oli vuoristoinen Andrastin niemi, joka ei enää kuulunut Gondorin alueeseen. Pohjoisessa Anfalas rajoittui Vihervuorten kukkulajonoon.[2]

Sormuksen sodan aikaan Anfalasin herra oli Golasgil. Hän johti Minas Tirithin puolustukseen pitkän rivistön miehiään 9. maaliskuuta vuonna 3019 ka. Golasgilin omaa huonekuntaa lukuun ottamatta hänen tuomansa joukot olivat heikosti varustettuja – paimenia, metsästäjiä ja pienten kylien miehiä. Ilmeisesti syrjäinen Anfalas ei ollut erityisen rikas eikä tiheään asuttu.[3]

On mahdollista, että Anfalasissa asui drúedainia vielä kolmannella ajalla – niin paikalliset ihmiset ainakin uskoivat.[4]

Morthondin suulla Edhellondissa oli toisella ajalla haltiasatama, josta perimätieto Aavarannassa oli säilyttänyt muiston vielä kolmannella ajalla.[5]

Nimestä

Nimi Anfalas on sindaria ja tarkoittaa westronista käännetyn nimen Langstrand tavoin 'pitkää rantaa': an(d)- 'pitkä',[6] falas 'ranta, rannikko'.[7]

Suomennoksesta

Kersti Juva toteaa teoksessaan Tolkienin tulkkina, että aikaisemman suomennoksen "Pitkälaksi" loppuosa -laksi (= lahti[8]) ei vastaa englanninkielisen nimen loppuosaa strand, joka tarkoittaa 'rantaa', ja ehdottaa loogisempana käännöksenä joko "Pitkäranta" tai "Aavaranta",[9] joista jälkimmäinen on vaihdettu Pitkälaksin tilalle Sormusten herran vuoden 2021 laitokseen.

Viitteet

  1. Suomennos "Aavaranta" Tarun Sormusten herrasta vuoden 2021 laitoksessa; aikaisemmissa laitoksissa "Pitkälaksi".
  2. TSH, Karttaliite: Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla.
  3. TSH III/5.1., Minas Tirith, s. *** / 672 / *** / *** / 797.
  4. KTK 4.I, Drúedain, s. 525 / 439.
  5. TBS, Esipuhe, s. 8 / ***, sitaattina: KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 349 / 295 (viite 18). – Tom Bombadilin seikkailuissa nimi esintyy muodossa "Pitkässälahdessa"; Keskeneräisten tarujen kirjan sitaatissa se on korjattu vuoden 2021 laitoksessa muotoon "Aavarannassa".
  6. Vrt. esim. Anduin, ks.Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430 / 374 (s.v. an(d)).
  7. Vrt. esim. Falas, ks. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 434 / 377 (s.v. falas).
  8. Aikaisempi suomennos myös muodossa "Pitkälahti" (TSH I/2.4., Matka pimeydessä, s. 417 / 263 / 393 / 486 / 310 [ennen 2021]; TBS, Esipuhe, s. 8 / ***).
  9. Kersti Juva, Tolkienin tulkkina, 2021, s. 202.