Anfalas

Kohteesta Kontuwiki

Anfalas eli Pitkälaksi (engl. Langstrand) oli Gondorin läntinen maakunta, Belfalasin lahden rannikkoalue Lefnui- ja Morthondjokien välillä Belfalasista länteen. Anfalasin länsipuolella oli vuoristoinen Andrastin niemi, joka ei enää kuulunut Gondorin alueeseen. Pohjoisessa Anfalas rajoittui Vihervuorten kukkulajonoon.[1]

Sormuksen sodan aikaan Anfalasin herra oli Golasgil. Hän johti Minas Tirithin puolustukseen pitkän rivistön miehiään 9. maaliskuuta vuonna 3019 ka. Golasgilin omaa huonekuntaa lukuun ottamatta hänen tuomansa joukot olivat heikosti varustettuja – paimenia, metsästäjiä ja pienten kylien miehiä. Ilmeisesti syrjäinen Anfalas ei ollut erityisen rikas eikä tiheään asuttu.[2]

On mahdollista, että Anfalasissa asui drúedainia vielä kolmannella ajalla – niin paikalliset ihmiset ainakin uskoivat.[3]

Morthondin suulla Edhellondissa oli toisella ajalla haltiasatama, josta perimätieto Pitkälaksissa oli säilyttänyt muiston vielä kolmannella ajalla.[4]

Nimestä

Nimi Anfalas on sindaria ja tarkoittaa westronista käännetyn nimen Langstrand[5] tavoin 'pitkää rantaa': an(d)- 'pitkä',[6] falas 'ranta, rannikko'.[7]

Käännöksestä

Kun westronista englanninnettu nimi Langstrand mainitaan kerran Sormuksen ritareissa, se on suomennettu muotoon Pitkälahti.[8] Pitkälaksi on Kuninkaan paluussa, Keskeneräisten tarujen kirjassa ja kartoissa käytetty käännös.

Viitteet

  1. TSH, Karttaliite: Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla.
  2. TSH III/5.1., Minas Tirith, s. *** / 672 / *** / *** / 797.
  3. KTK 4.I, Drúedain, s. 525.
  4. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 349 [viite 18] = TBS, Esipuhe.
  5. Suomennoksen "Pitkälaksi" loppuosa -laksi on vanhahtava 'lahtea' tarkoittava sana; ks. hakusana laksi (Vanhan kirjasuomen sanakirja; luettu 24.4.2020).
  6. Vrt. esim. Anduin, ks.Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430 / 374 (s.v. an(d)).
  7. Vrt. esim. Falas, ks. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 434 / 377 (s.v. falas).
  8. TSH I/2.4., Matka pimeydessä, s. 417 / 263 / 393 / 486 / 310.