Mordor

Kohteesta Kontuwiki

Mordor oli Sauronin hallitsema maa Varjovuorten itäpuolella. Muita nimityksiä: Musta Maa, Nimetön maa, Varjon maa.

Mordorin alue

Mordorin rajoina olivat korkeat vuoristot kaikissa muissa ilmansuunnissa paitsi idässä. Pohjoisessa Ered Lithuin (Tuhkavuorten) vuorijono ulottui Rhûnin järven eteläpuolelta suoraan idästä länteen Kalmansoille saakka. Siitä haarautui etelään kolme vuorijonoa, joista pisin oli itäisin. Siitä virtasi Núrnen-järveen kaksi nimetöntä jokea. Keskimmäinen haara oli lyhyin, ja läntisimmän haaran kärjessä kohosi Barad-dûr, Sauronin asuinpaikakseen rakentama Musta torni. Länsipäässään Ered Lithui jakautui kahtia ja yhdessä Ephel Dúathin pohjoiskärkien kanssa se muodosti Udûnin laakson. Udûnin pohjoissivulla oli Mordorin pääsisäänkäynti, Morannon eli Musta portti, josta kuljettiin varsinaiseen Mordoriin Udûnin läpi ja sen eteläsivulla olevan solan, Rautakidan kautta.

Lännessä Mordorin rajana oli Varjovuorten eli Ephel Dúathin pohjoisesta etelään kulkeva osuus. Tämän korkean vuoriston keskelle jäi sen pohjoisosassa syvä laakso, jonka itäpuolella kohosi Morgai, Mordorin sisempi aita. Hieman Ephel Dúathin keskikohdan pohjoispuolella oli korkea sola, Cirith Ungol, jonka länsipäätä vartioi Isildurin rakentama linnoitus. Sen nimi oli Minas Ithil 'Nousevan kuun torni', kunnes sormusaaveet valloittivat sen ja se sai nimekseen Minas Morgul 'Mustan noituuden torni'. Laaksosta (Imlad Morgul) virtasi Anduiniin myrkyllinen Morgulduin-joki.

Ephel Dúathin keskivaiheilta pisti Mordoriin vuoriharjanne, joka kulki kohti Ered Lithuin itäisintä haaraa, mutta madaltui tasangoksi ennen kuin kohtasi sen. Näiden haarojen pohjoispuolista aluetta, Mordorin luoteiskulmaa, kutsuttiin Gorgorothin tasangoksi. Sen keskellä kohosi yksinäinen Orodruin-vuori eli Tuomiovuori.

Mordorin lounaiskärjessä Ephel Dúath kääntyi kulkemaan lännestä itään. Itäpäässään se kaartui loivasti koilliseen. Ephel Dúathin lounaiskulman ja sen eteläsivun pohjoisrinteiltä virtasi kaksi nimetöntä jokea suureen Núrnen-järveen, joka hallitsi Mordorin etelä- ja itäosaa, Nurnia. Nurn oli Mordorin ainoa alue, joka ei ollut Sauronin hallitessa täysin kuollutta maata. Siellä olivat suuret pellot ja laitumet, joilla raatavat orjat tuottivat Mordoria asuttaneiden örkkien ja muiden Sauronin olentojen tarpeisiin viljaa ja karjaa.

Mordorin itäraja oli avointa tasankoa, joka ilman mitään luonnollista rajaa liittyi Rhûniin.

Mordorin naapurit

Mordorin naapureina ovat pohjoisessa Rhovanion, idässä Rhûn, lännessä Gondoriin kuuluva Ithilien, lounaassa Etelä-Gondor, etelässä Etu-Harad ja kaakossa Khand.

Mordor Sauronin valtakuntana toisella ajalla

//puuttuu//

Vartioitu Mordor kolmannen ajan alkupuoliskolla

//puuttuu//

Mordor Sauronin valtakuntana kolmannella ajalla

//puuttuu//

Mordor Sauronin tuhoutumisen jälkeen

//puuttuu//

Nimestä

Sindarinkielinen nimi Mordor tarkoittaa nähtävästi suunnilleen samaa kuin sen rinnalla käytetyt englanninkieliset nimet Dark Land, Black Land jne.[1] Varsinaisia käännöksiä mainitaan seuraavissa kirjoituksissa:

  • 'musta maa' [Black Land] kirjeessä vuodelta 1954.[2]
  • 'pimeyden maa' tai 'pimeä maa' ['Land of Darkness' or 'Dark Land'] noin vuosina 1959–1960 kirjoitetussa esseessä Quendi and Eldar.[3]

Nimen rakenteelle esitetään vaihtelevia selityksiä:

  • Kokoelmassa enimmäkseen Tarun Sormusten herrasta nimiin liittyviä muistiinpanoja, joiden viimeinen sivu on päivätty 1957, selitetään nimen Arnor etymologiaa ja mainitaan vertailukohtana nimi "Mordor, morn-ndor".[4]
  • Maininta 60-luvulla kirjoitetuissa muistiinpanoissa antaa ymmärtää, että sanassa bardor 'kotimaa' ja nimessä Mordor ei nähdä konsonanttimutaatiota, koska jälkiosa on -ndor ("bardor – – From bar-ndor, hence absence of mutation as in Mordor").[5]
  • Kirjeessä vuodelta 1972 Mordor = morn 'musta' + dor.[6]

On ehdotettu, että inspiraatio tähän nimeen olisi tullut sanasta murder tai sen edeltäjästä muinaisenglannissa.[7]

Viitteet

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia