Urulóki

Kohteesta Kontuwiki

Urulóki (yksikkö urulókë), "tulikäärmeet", olivat tultasyökseviä lohikäärmeitä.

Sanan merkityksestä

Silmarillionissa nimitystä urulóki käytetään ainoastaan Glaurungista puhuttaessa. Kun sanaa käytetään ensimmäisen kerran, sen merkitys selitetään seuraavasti:

Taas sadan vuoden päästä hyökkäsi Glaurung, ensimmäinen urulókista, pohjoisen tultasyöksevistä lohikäärmeistä[1]
Engl. Again after a hundred years Glaurung, the first of the Urulóki, the fire-drakes of the north, issued

Sanan fire-drake tai firedrake merkitys on 'tultasyöksevä lohikäärme, erityisesti germaanisessa mytologiassa'.[2]

1930-luvulla kirjoitetuissa "Etymologioissa" urulóke oli yksi monista lohikäärmeiden tyypeistä. Näitä olivat rámalóke 'siivekäs lohikäärme', urulóke 'tulilohikäärme', fealóke 'kipinälohikäärme' ja lingwilóke 'kalalohikäärme, merikäärme'.[3]

Christopher Tolkien esittää kuitenkin Silmarillionin hakemistossa määritelmän, joka on mahdollista ymmärtää niin, että sana tarkoittaisi lohikäärmeitä yleisesti:

Urulóki quenyankielinen sana, joka merkitsee 'tulikäärmeet'; lohikäärmeet, yksikössä urulókë.[4]
Engl. Urulóki Quenya word meaning 'fire-serpent', dragon.

Yksikkö- ja monikkomuodosta

Silmarillionin alkuteoksen tekstissä muotoa Urulóki käytetään kerran yksikön tavoin:

and Glaurung the Urulóki passed over Anfauglith
ja Glaurung Urulókë kulki yli Anfauglithin[5]

Myös edellä lainattu hakemiston määritelmä ilmoittaa muodolle Urulóki yksiköllisen käännöksen 'fire-serpent'. J. R. R. Tolkienin käsikirjoituksissa sanan yksikkömuoto näyttää kuitenkin olevan aina Urulókë. "Harmaissa annaaleissa" vastaava kohta on muodossa Glaurung the Urulókë passed over Anfauglith.[6]

Suomennoksen ensimmäinen laitos seurasi alkutekstiä melko tarkasti, mutta vuoden 2018 kuvitetussa laitoksessa, josta tämän artikkelin sitaatit ovat peräisin, käytetään johdonmukaisesti yksikköä urulókë ja monikkoa urulóki.

Lähteet

Apuna on käytetty Quettaparma Quenyalloa (s.v. urulócë), Encyclopedia of Ardan artikkelia Urulóki ja Wikipedian artikkelia Dragon (Middle-earth).

Viitteet

  1. Silm. 13, Noldorin paluu, s. 142 / 109. Ensimmäisessä laitoksessa: "Glaurung, ensimmäinen urulóki, tultasyöksevä lohikäärme".
  2. firedrake (Merriam-Webster).
  3. Etymologies s.v. LOK- (HoME V, s. 370).
  4. Silm., Hakemisto, s. 427 / 370. Ensimmäisessä laitoksessa: "Uruloki Quenyankielinen sana joka merkitsee 'tulikäärme', lohikäärme."
  5. Silm. 21, Túrin Turambar, s. 267 / 214. Ensimmäisessä laitoksessa: "ja Glaurung Urulóki kulki yli Anfauglithin".
  6. HoME XI, s. 85. Sama muoto toistuu myös myöhemmässä tekstissä (HoME XI, s. 141).