Liite E

Kohteesta Kontuwiki

Liite E : Lukeminen ja kirjoittaminen (engl. Appendix E: Writing and Spelling) Tarussa Sormusten herrasta käsittelee lukemista ja kirjoittamista, kuten liitteen alaotsikko kertoo. Liite jakautuu kahteen osaan:

  • E I: Sanojen ja nimien ääntäminen (engl. Pronunciation of words and names)[1]
  • E II: Kirjoittaminen (engl. Writing)[2]

Kuten suomentajan huomautus[3] kertoo, lukua on sovitettu suomen kielen vaatimusten mukaan. Alkutekstin niitä tietoja, jotka suomennoksesta puuttuvat, esitellään artikkelissa Appendix E.

Liite E I: Sanojen ja nimien ääntäminen

Tässä osuudessa esitellään erikielisten nimien transkribointiperusteet ja annetaan ääntämisohjeet:

Konsonantit

Seikkaperäinen taulukko esittelee kaikkien konsonanttien ja olennaisten konsonanttiyhtymien ääntämisohjeet. Ohjeissa kiinnitetään myös huomiota samojen konsonanttien ääntämiseen eri kielissä.

Vokaalit

Ohjeet ovat jonkin verran lyhyemmät: tärkeitä tietoja ovat pitkien vokaalien merkitseminen akuutilla aksentilla, sirkumfleksin käyttö sekä erokepisteiden merkitys.

Paino

Korrektiin nimien ääntämiseen kuuluu tietysti myös sanapainon huomioonottaminen. Painotusohjeet keskittyvät haltiakieliin.

Huomautus

Huomautus koskee kääpiökielen ääntämistä, erityisesti aspiroituneita äänteitä th ja kh, soinnillista s:ää (kirjoituksessa z) sekä örkkikielen palataalispiranttia (kirjoituksessa gh).

Liite E II: Kirjoittaminen

Johdannossa esitellään eldarilaisten kielten aakkoset tengwar ja certar (eli cirth) sekä valotetaan niiden kehittymistä. Tärkein cirthin sovellus on Angerthas Moria, kääpiöiden käyttämät riimut.

Fëanorilainen kirjaimisto

Taulukossa ja sen selityksissä esitellään tengwarin kirjoitusmerkit ja niiden äännearvot.

Huomautus

Huomautus koskee quenyan kirjoitustapaa, taulukon lisäkirjaimia, vokaalien merkitsemistapaa sekä kirjainten nimiä.

Cirth

Taulukossa ja sen selityksissä esitellään Daeronin kehittämien riimujen käyttö ja kehitys sekä Angerthas Morian ynnä Ereborin kirjoitustavan eroaminen siitä.

Viitteet

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia