Liitteet (Silmarillion)

Kohteesta Kontuwiki

Silmarillionin liitteet[1] sisältävät Christopher Tolkienin isänsä käsikirjoitusten pohjalta laatimat kuusi taulua (viisi sukupuuta[2] sekä kaavio haltiakansojen jakautumisesta[3]), huomautuksen ääntämisestä[4] (vain kuvitetussa laitoksessa[5]), hakemiston[6] ja luettelon quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementeistä.[7]

Liitteisiin voinee lukea myös kaksi karttaa: Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta[8] sekä Noldorin ja sindarin valtakunnat.[9]

Christopher Tolkien esittelee liitteitä myös teoksen esipuheessa.[10]

Viitteet

  1. Silm., s. 381-442 / 317-386. – Vain ensimmäisessä laitoksessa (1979) liitteet alkavat otsikkosivulla (s. 381), jossa lukee "Liitteet"; kuvitetussa laitoksessa (2018) vastaava otsikko on "Taulut" (s. 317). Ensimmäisen laitoksen sisällysluetteloon (s. 10) on myös merkitty "Taulut, s. 383", vaikka kyseisellä sivuilla tätä otsikkoa ei ole. Otsikko "Taulut" viittaa kuitenkin kummassakin laitoksessa sukutauluihin ja kaavioon "Haltiakansojen jakautuminen".
  2. Silm., s. 383-386 / 319-322.
  3. Silm., s. 387 / 323.
  4. Silm., s. / 325-326.
  5. Suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa haltiakielten ääntämistä käsitellään suppeammin hakemiston johdannon lopussa (Silm., Hakemisto, s. 389 / ).
  6. Silm., Hakemisto, s. 389-429 / 327-372.
  7. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430-442 / 373-386.
  8. Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [liite] / [sisäkannet].
  9. Silm., kartta Noldorin ja sindarin valtakunnat, s. [liite] / 114.
  10. Silm., Esipuhe, s. 7 / x-xi.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia