Auringon vuodet

Kohteesta Kontuwiki

Kun Kuu ja Aurinko olivat nousseet Ardan taivaalle, aikaa alettiin laskea Auringon vuosina[1] (engl. Years of the Sun). Ennen Valinorin Kahden puun kuolemaa aikaa oli mitattu Puiden vuosina.

Tästä ajasta eteenpäin laskettiin aika Auringon vuosissa. Ne ovat nopsempia ja lyhyempiä kuin Valinorin puiden pitkät vuodet.[2]

Auringon vuosien alkaessa meneillään oli ensimmäinen aika. Ajan loppuun saakka vuosia laskettiin auringon ensinoususta alkaen. Näihin ensimmäisen ajan auringon vuosiin viitataan "Harmaissa annaaleissa" lyhenteellä YS: ensimmäinen auringon vuosi on merkitty "YS 1".[3] Silmarillionissa käytettyjä ajanilmauksia on esimerkiksi "Kun oli kulunut kaksikymmentä Auringon vuotta".[4]

Morgothin kukistuttua ajanlasku aloitettiin alusta, ja näin tehtiin jatkossakin aina, kun uuden Ajan katsottiin alkaneen. Näihin toisen, kolmannen ja neljännen ajan vuosiin viitataan kyseisen ajan nimellä.

Ensimmäisen ajan Auringon vuodet

Tämän annaalin pääasiallisena lähteenä on toistaiseksi Kjell Arne Brudvikin artikkeli First Age The Grey Havens -sivustolla.[5]

Ensimmäinen vuosisata

100-luku

200-luku

300-luku

400-luku

500-luku

Viitteet

  1. Kirjoitusasu Silmarillionin vuoden 1979 laitoksessa: "Auringon Vuodet".
  2. Silm. 12, Ihmiset, s. 125 / 95.
  3. HoME XI, s. 30.
  4. Silm. 13, Noldorin paluu, s. 138 / ***.
  5. Kjell Arne Brudvik, First Age (The Grey Havens; luettu 26.12.2014. Käännös: Vesa Piittinen.

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.