Aika

Kohteesta Kontuwiki

Aika (engl. Age) viittaa Ardan historiassa pituudeltaan vaihteleviin ajanjaksoihin, joita rajoittivat erityisen merkittävinä pidetyt tapahtumat. Näitä aikoja olivat ensimmäinen aika, toinen aika, kolmas aika ja neljäs aika, jonka koittoon Tolkienin kertomukset päättyvät. Annals of Aman kertoo, että kyseessä ovat tarkemmin sanottuna Ilúvatarin lasten ajat.[1]

Kirjeessään Rhona Bearelle 14. lokakuuta 1958 Tolkien toteaa, että tuolloin oli kulunut noin 6000 vuotta kolmannen ajan lopun mullistavista tapahtumista, ja jos neljännen ajan ja sitä seuraavien aikojen pituudet olisivat olleet saman suuruisia kuin aiempien, elettäisiin viidennen ajan loppua, mutta hän epäili myöhempien aikojen kuluneen nopeammin ja näin ollen 1900-luvun puolivälissä oltiinkin jo kuudennen tai seitsemännen ajan lopulla.[2]

Aika on myös täsmällisempi käsite valarin ajanlaskussa. Kun Melkor vangittiin Utumnon tuhoamisen jälkeen, hänet tuomittiin tyrmään Mandosin linnaan kolmeksi ajaksi.[3] Nuo ajat kestivät Annals of Amanin[4] mukaan kukin sata valarin vuotta, jotka olivat pituudeltaan 9,582 aurinkovuotta,[5] eli yksi valarin aika kesti 958,2 aurinkovuotta.

Spekulaatiota

Yllä mainitun Tolkienin kirjeen johdosta, jossa hän sijoittaa kolmannen ajan lopun tapahtumat historiallisen ajan alkuun, ovat monet pyrkineet sijoittamaan koko Keski-Maan taruston sopivaan ajankohtaan esihistoriaa. Ongelmaksi tulee hyvinkin pian se että historian ja esihistorian tutkimus ja etenkin tulkinta on tarujen kirjoittamisen jälkeen edennyt ja muuttunut huomattavasti. Näin osa tarujen lukijoista on etsinyt "sopivampia tai tarkempia" ajankohtia Sormustarun tapahtumille kuin yllä mainittu "n. 6000 vuotta sitten". Nykytiedon mukaan esim. raudanvalmistus alkoi vasta n. 1500 e.a.a. eli rautaesineitä ei voisi olla Sormustarussa lainkaan, mikäli pitäydyttäisiin tiukasti historian ja esihistorian tutkimuksen tiedoissa. Lukuisia muitakin epähistoriallisia kohtia Tolkienin kirjoituksista löytyy, mikä ei ole ihme.

Ensimmäisestä Valarin sodasta on legendariumin eräiden versioiden mukaan kulunut ainakin 61000 vuotta. Noin puolet tästä sijoittuu aikaan ennen aikaa, josta vain Valar tietävät varmasti. Melkorin saapuminen Ardaan tapahtui maailman luomisen jälkeen, eli voitaneen sanoa maailman olevan ainakin 60000 vuotta vanha. Aika ennen aikaa, jolloin vain Valar ja Maiar taistelivat Ardan hallinnasta, käsittää tästä hieman yli puolet. Tämä sijoittaisi Ardan synnyn meidän maailmamme edelliseen laajaan jäätiköitymisjaksoon.Viittausvirhe: <ref>-elementin sulkeva </ref>-elementti puuttuu yllä mainitun kirjeen lähettämisvuoden perusteella laskelmat Auringon Aikojen sijoittumiselle meidän kalenterissamme:

 • ensimmäinen aika: 11,094 eaa. – 10,504 eaa. (13,107 - 12,517 vuotta sitten)
 • toinen aika: 10,504 eaa. – 7,063 eaa. (12,517 - 9,076 vuotta sitten)
 • kolmas aika: 7,063 eaa. – 4,042 eaa. (9,076 - 6,055 vuotta sitten)

Neljäs aika kesti julkaisematta jätetyn Tolkienin merkinnän mukaan n. 100 ihmisten sukupolvea, kauanko sukupolvi kestää on toinen asia. Martinez käyttää 25 vuotta laskiessaan neljännen ajan pituuden.

 • neljäs aika: 4,042 eaa. – 1,542 eaa. (6055 - 3555 vuotta sitten)
 • viides aika: 1,542 eaa. – ? (3,555 - ? vuotta sitten) (Martinez ei määrittele viidennen ajan loppua.)
 • kuudes aika: ? – 1945 jaa. (? - 68 vuotta sitten)
 • seitsemäs aika: 1945 jaa. -

Toisen maailmansodan päättymistä on usein pidetty ajan vaihtumisen merkkinä. Tästä taaksepäin laskien, käyttäen Valarin vuotta ja Amanin annaaleja, saamme maailman luomisen ajankohdaksi n. 59000 eaa. Liki kaikki Ardan aikojen pituuksia arvioineet henkilöt ovat pitäneet Vuosien kirjassa kerrottuja tapahtumia täysin oikeina. Tällöin tulisi löytää 6422 vuoden jakso jolloin toisen ja kolmannen ajan tapahtumat olisivat meidän maailmassamme tapahtuneet, mikäli haluamme sijoittaa Ardan tapahtumat Maapallon esihistoriaan. Tulkinnanvaraa löytyy siten Lähinnä Valarin vuosissa lasketuista Puiden Ajoista ja Ajasta ennen aikaa, sekä myöhemmistä ihmisten vallan ajoista. Valarin vuoden pituuden on arveltu olleen toinen varhaisina aikoina, tai erilainen verrattuna yllämainittuun 9,582 auringon vuoteen. Tolkien on muuttanut Valinorin Annaaleiden vuosilukuja useaan otteeseen. Ihmisten vallan aikojen on arveltu kestäneen eri laajuisia ajanjaksoja esihistoriallisena ja historiallisena aikana ja näille on käytetty useita erilaisia alkamisajankohtia.

Nämä hypoteesit kolmannen ajan sijoittumisesta meidän ajanlaskussamme voidaan jakaa karkeasti kuuteen ryhmään. 1. Historiallisena aikana päättyvät ajoitukset eli "Rooma on Gondor ja Gondor on Bysantti " 2. Lyhyet kronologiat eli "Erun ja Aulen historiallisena aikana muokkaama maapallo" 3. Tolkienin kronologia 4. Tähtitieteelliset ja Geologiset kronologiat (osa näistä sijoittuu kohtaan 2) 5. Kokonaan historiasta irti olevat ajoitukset (osa kohdasta 4 sijoittuu tähän) 6, Täysin fiktiiviset hypoteesit (joita tässä ei käsitellä)

Alla esitellään muutamia muita tulkintoja Tolkienin tarujen sijoittumisesta esihistorian ja varhaisen historian aikajanalle. (kesken)

Viitteet

 1. HoMe X, s. 51.
 2. J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 356 (alaviite) (kirje 211).
 3. Silm. 3, Haltioiden tulo ja Melkorin vangitseminen, s. 59 / 41.
 4. §5 (HoMe X, s. 50).
 5. HoMe X, s. 60.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia