Puiden vuodet

Kohteesta Kontuwiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Puiden vuodet (engl. Years of the Trees) alkoivat, kun Valinorin Kaksi puuta alkoivat kukkia. Puiden kukkiessa valar mittasivat aikaa "puiden vuosina", joita kutsuttiin myös nimellä valarin vuodet (engl. Years of the Valar / Valian Years).

Tässä artikkelissa kerrotaan tuon ajan tapahtumista. Puiden vuotta ajan yksikkönä käsittelee tarkemmin artikkeli Valarin vuodet.

Yleistä

Ajan laskeminen alkoi 3500 valarin vuotta sen jälkeen, kun valar olivat laskeutuneet Ardaan. Melkor oli tuhonnut Valarin lamput ja valar olivat siirtyneet Keski-Maasta länteen, Amaniin, jonne he olivat rakentaneet valtakuntansa Valinorin. Kun Valinor oli valmis, valar rakensivat itselleen kaupungin, Valmarin, jonka länsiportin edessä oli Ezelloharin vihreä kumpu. Tuolle kummulle asettuivat valier Yavanna ja Nienna. Yavanna lauloi ja Nienna kasteli kumpua kyynelillään. Laulun ja kyynelten voimasta maasta kohosi kaksi taimea, Telperion ja Laurelin. Kun puista ensimmäisenä Telperion alkoi kukkia, koitti Alkuhetki, josta lasketaan alkaneeksi Valinorin hallituksen aika. Samalla alkoi Ajan lasku: Ensimmäisen päivän kuudennella hetkellä Telperion lakkasi kukkimasta ja Laurelinin kukka sammui kahdennellatoista hetkellä.[1]

Jokaisessa puiden vuosien päivässä oli kaksitoista hetkeä ja vuodessa tuhat päivää. Sata vuotta muodosti yhden valarin "ajan". Yksi puiden vuoden hetki vastasi seitsemää meidän tuntiamme, päivä 84 tuntia ja vuodessa oli 84000 meidän tuntiamme. Näin yksi puiden vuosi vastasi 9,582 aurinkovuotta.[2]

Puiden vuosia edeltänyt ajanjakso, "aika ennen aikaa", ei kuulu ajanlaskun piirin, mutta eldarin taruntietäjät ovat myöhemmin arvioineet sen keston.

Puiden vuodet päättyivät varsinaisesti 1495 valarin vuoden jälkeen Valinorin pimenemiseen, kun Melkor ja Ungoliant tuhosivat Puut,[3] mutta auringon vuosien katsotaan alkaneen vasta viisi valarin vuotta tämän jälkeen, kun Kuu ja Aurinko nousivat taivaalle ensimmäisen kerran.[4]

Puiden vuosien tapahtumia

Puiden vuodet on ilmoitettu lähinnä "Amanin annaalien" (engl. Annals of Aman = AA)[5] mukaan:

 • 3500 valarin vuotta Ardan alusta: Telperionin ja Laurelinin kukinta aloittaa ajanlaskun ja puiden ajan.[1]
 • 1: Valar asuvat Amanin autuudessa. Melkor kerää voimiaan Keski-Maassa Utumnon linnoituksessa.[6]
 • 1000-1050: Varda tekee uusia ja kirkkaampia tähtiä Esikoisten tuloa varten.[7]
 • 1050: Viimeisenä Varda nostaa taivaalle Valacircan, Valarin sirpin. Samalla hetkellä ensimmäiset haltiat heräävät Cuiviénenin järven rannalla. Melian lähtee Valinorista Keski-Maahan.[8]
 • 1085: Oromë löytää haltiat ratsastusretkellään.[9]
 • 1086: Oromë viettää aikaansa haltiain luona ja lähtee sitten viemään viestiä Amaniin.[10]
 • 1090: Manwë päättää ryhtyä sotaan Melkoria vastaan haltiain vuoksi.[11]
 • 1090-1092: Mahtien mittelö (Mahtien sota) alkaa, valar hyökkäävät Keski-Maan luoteisosaan ja ajavat Melkorin palvelijat Utumnoon.[12]
 • 1092-1100: Utumno on piiritettynä.[13]
 • 1099: Utumnon portit särjetään ja katot revitään. Melkor pakenee sen syvyyksiin, mutta Tulkas painii hänen kanssaan ja hänet sidotaan Angainorin kahleeseen.[14]
 • 1100: Melkor viedään vankina Valinoriin ja tuomitaan vankeuteen kolmeksi ajaksi.[15]
 • 1101: Valar pitävät neuvoa päättääkseen mitä tehdä haltiain kanssa. Lopulta haltiat päätetään kutsua Valinoriin.[16]
 • 1102: Haltiat eivät halua ottaa valarin kutsua vastaan. Heidän joukostaan valitaan kolme lähettilästä, Ingwë, Finwë ja Elwë, puhemiehiksi Valinoriin.[17]
 • 1104: Oromë tuo haltiain lähettiläät takaisin Cuiviénenille ja nämä neuvovat kansojaan ottamaan valarin kutsun vastaan.[18]
 • 1105: Osa haltioista, eldar, kuulee johtajiaan ja valmistautuu lähtemään Suurelle matkalle kohti Amania, mutta osa jää Cuiviénenille. Heistä tulee avari, "haluttomat".[19]
 • 1115: Kymmenen valarin vuoden matkanteon jälkeen eldar saapuvat Anduinin rannalle. Vanyar ja noldor ylittävät joen Oromën avulla, mutta teleri jäävät pitkäksi ajaksi asumaan joen itärannalle. Osa tästä heimosta, nandor, luopuu marssista ja siirtyy etelään.[20]
 • 1125: Vanyar ja noldor saapuvat Sinivuorten yli Beleriandiin. Etujoukot pääsevät Suuren meren rannalle, mutta monet pelkäävät merta ja vetäytyvät metsiin. Oromë palaa Valinoriin kysymään neuvoa Manwëlta.[21]
 • 1128: Teleri saapuvat Beleriandiin Elwën johdolla.[22]
 • 1130: Elwë eksyy Nan Elmothin metsään, tapaa siellä Melianin ja jää lumouksen valtaan.[23]
 • 1132: Ulmo tulee Keski-Maan rannalle ja kehottaa haltioita ylittämään meren. Palvelijoidensa avulla hän irrottaa Sirionin suulta saaren, johon vanyar ja noldor asettuvat matkustaakseen meren yli, mutta Elwën veljen Olwën johtamat teleri jäävät Beleriandiin etsimään kadonnutta kuningastaan Elwëä.[24]
 • 1133: Vanyar ja noldor saapuvat Amaniin. Pelóri-vuoriin tehdään Calaciryan sola väyläksi mereltä Valinoriin. Haltiat asettuvat Eldamariin ja ryhtyvät rakentamaan kaupunkiaan Tirionia.[25]
 • 1140: Tirion valmistuu. Ingwë ja monet vanyar muuttavat Valinoriin.[26]
 • 1142: Yavanna antaa noldorille Galathilionin, Telperionin kuvan. Se istutetaan Mindoniin Tirionissa.[27]
 • 1149: Finwën pyynnöistä Ulmo palaa Keski-Maahan hakemaan teleriä. Useimmat haluavat lähteä, mutta Ossë suostuttelee osan jäämään Beleriandiin, jonne he rakentavat Círdanin johdolla Brithombarin ja Eglarestin kaupungit.[28]
 • 1150: Ulmo vie kaikki halukkaat Eresseälla Amaniin, mutta Elwën sukulaiset ja ystävät jäävät Beleriandiin etsimään tätä.[29]
 • 1151: Kun Eressëa on saapunut Eldamarin lahteen, Ossë pyytää Ulmoa keskeyttämään halitiain matkan. Teleri yhtyvät Ossën pyyntöihin, ja näin Eressëa ankkuroidaan lahteen. Teleri jäävät asumaan saarelle.[30]
 • 1152: Elwë herää lumouksestaan ja palaa Melianin kanssa kansansa luo. Hänestä tulee sindarin hallitsija.[31]
 • 1161: Ossë opettaa telerille laivanrakentamisen taidon. He purjehtivat Eldamarin rannoille ja asettuvat asumaan sinne.[32]
 • 1162: Olwë alkaa rakentaa Alqualondën kaupunkia Eldamarin rannikolle.[33]
 • 1165: Viimeiset vanyar jättävät Tirionin, josta tulee yksin noldorin kaupunki.[34]
 • 1169: Fëanor syntyy Tirionissa.[35]
 • 1170: Míriel vaipuu uneen ja siirtyy Mandosin luo.[36]
 • 1172: Manwë antaa tuomionsa eldarin avioliitoista: Finwë saa luvan avioitua Indisin kanssa.[37]
 • 1179: Noldor alkavat kaivaa esiin jalokiviä ja työstää niitä.[38] Rúmil laatii kirjaimistonsa ja alkaa merkitä muistiin eldarin lauluja ja viisautta.[39]
 • 1185: Finwë viettää häitä Indisin kanssa.[40]
 • 1190: Fingolfinin syntymä.[41]
 • 1230: Finarfinin syntymä.[42]
 • 1250: Fëanorin taidot ovat kehittynet kukkaansa. Hän laatii uudet kirjaimet ja alkaa tutkia jalokivien tekemisen taitoa.[43] Keski-Maassa: naugrim (kääpiöt) tulevat Beleriandiin.[44]
 • 1280: Finarfin ottaa puolisokseen Eärwenin Olwën tyttären Alqualondëssa.[45]
 • 1350: Keski-Maassa: viherhaltiat tulevat Beleriandiin.[46]
 • 1362: Aredhelin syntymä.[47]
 • 1400: Melkor vapautuu vankeudestaan, nöyryyttää itsensä ja saa jäädä asumaan Valinoriin.[48]
 • 1410: Melkor asuu "vaatimattomassa talossa Valmarissa valvonnan alaisena". Hän alkaa punoa juoniaan haltioita ja valaria vastaan.[49]
 • 1449: Fëanor aloittaa Silmarilien takomisen.[50]
 • 1450: Silmarilit valmistuvat.[51]
 • 1450-1490: Melkor kylvää myrkkyä haltioiden korviin ja koettaa salaa taivuttaa näitä puolelleen. Noldor alkavat napista valaria vastaan. Valinorin rauha rikkoutuu.[52]
 • 1490: Fëanor kutsutaan valarin tuomittavaksi ja hänet karkotetaan kahdeksikymmeneksi vuodeksi Tirionista. Hän asettuu isänsä kanssa Formenosiin. Melkorin valheet käyvät ilmi oikeudenkäynnissä ja Tulkas lähetetään pidättämään hänet, mutta Melkor pakenee.[53]
 • 1492: Melkor ilmestyy Formenosin edustalle ja tarjoaa ystävyyttään Finwëlle ja Fëanorille, mutta hänet lähetetään matkoihinsa. Melkor pakenee uudestaan ja tapaa Ungoliantin.[54]
 • 1495: Valinorin pimeneminen: Melkor ja Ungoliant tuhoavat Valinorin Kaksi puuta. Aman jää pimeyden valtaan. Melkor surmaa Finwën ja varastaa Silmarilit. Hän pakenee Ungoliantin kanssa Keski-Maahan. Fëanor vannoo valansa ja johtaa suuren joukon noldoria Meren yli. Alqualondën sukusurman jälkeen Fëanorin ylle langetetaan Mandosin kirous.[55] Valar yrittävät elvyttää Puut, mutta turhaan. Telperionin viimeisestä kukasta ja Laurelinin viimeisestä hedelmästä he tekevät Auringon ja Kuun; Aulë takoo niille astiat ja Tilion ja Arien valitaan kuljettamaan niitä taivaalla. (Tähän kuluu viisi valarin vuotta.)[56]
 • 1496: Fëanorin johtamat noldor lähtevät purjehtimaan Keski-Maahan. Finarfin katuu ja palaa Valinoriin.[57]
 • 1497: Fëanor saapuu Keski-Maahan ja polttaa laivansa. Fingolfin johtaa oman joukkonsa kohti Helcaraxën jääraumaa. Beleriandin sotien toinen taistelu Dagor-nuin-Giliath ja Fëanorin kuolema.[58]
 • 1500: Kuu ja Aurinko nousevat. Fingolfin astuu Keski-Maan kamaralle.[4]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 Silm. 1, Aikojen alku, s. 41-42 / ***; Annals of Aman (= AA) §25-29 (HoME X, s. 55-56).
 2. HoME X, s. 59.
 3. AA §107-116 (HoME X, s. 98-101).
 4. 4,0 4,1 AA §173-181 (HoME X, s. 131-134).
 5. HoME X, s. 70-138.
 6. AA §30-31 (HoME X, s. 70-71).
 7. AA §32-35 (HoME X, s. 71).
 8. AA §36-40 (HoME X, s. 71-72).
 9. AA §41-45 (HoME X, s. 72-74).
 10. AA §46 (HoME X, s. 74).
 11. AA §47 (HoME X, s. 74).
 12. AA §48 (HoME X, s. 74-75).
 13. AA §49 (HoME X, s. 75).
 14. AA §50 (HoME X, s. 75).
 15. AA §51-52 (HoME X, s. 80-81).
 16. AA §53 (HoME X, s. 81).
 17. AA §54-55 (HoME X, s. 81).
 18. AA §56 (HoME X, s. 81).
 19. AA §57-58 (HoME X, s. 81-82).
 20. AA §59-62 (HoME X, s. 82-83).
 21. AA §63 (HoME X, s. 83).
 22. AA §64 (HoME X, s. 83).
 23. AA §65 (HoME X, s. 83-84).
 24. AA §66 (HoME X, s. 84).
 25. AA §67 (HoME X, s. 84).
 26. AA §68 (HoME X, s. 84-85).
 27. AA §69 (HoME X, s. 85).
 28. AA §70 (HoME X, s. 85).
 29. AA §71 (HoME X, s. 85).
 30. AA §72-73 (HoME X, s. 85-86).
 31. AA §74 (HoME X, s. 86).
 32. AA §75 (HoME X, s. 86).
 33. AA §76 (HoME X, s. 86-87).
 34. AA §77 (HoME X, s. 87).
 35. AA §78 (HoME X, s. 92) antaa vuosiluvuksi alun perin 1179; Tolkienin myöhemmän korjauksen mukaan 1169 (HoME X, s. 101 [viite 1], 205).
 36. AA, lisäys (HoME X, s. 101 [viite 1], 205).
 37. AA, lisäys (HoME X, s. 101 [viite 1], 205).
 38. AA §79 (HoME X, s. 92).
 39. AA §80 (HoME X, s. 92).
 40. AA, lisäys (HoME X, s. 101 [viite 4]).
 41. AA §81 (HoME X, s. 92).
 42. AA §82 (HoME X, s. 92).
 43. AA §83 (HoME X, s. 92-93).
 44. AA §84 (HoME X, s. 93).
 45. AA §85 (HoME X, s. 93).
 46. AA §86 (HoME X, s. 93).
 47. AA lisäys §86/87 (HoME X, s. 102 [viite 8]).
 48. AA §87-88 (HoME X, s. 93).
 49. AA §89-91 (HoME X, s. 94).
 50. AA §92 (HoME X, s. 94).
 51. AA §93-94 (HoME X, s. 94-95).
 52. AA §95-98 (HoME X, s. 95-96).
 53. AA §99-100 (HoME X, s. 96-97).
 54. AA §101-106 (HoME X, s. 97-98).
 55. AA §107-116 (HoME X, s. 98-101); §117-150 (HoME X, s. 106-117).
 56. AA §164-172 (HoME X, s. 129-131.
 57. AA §151-156 (HoME X, s. 117-118).
 58. AA §157-163 (HoME X, s. 118-120).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia