Esiajat

Kohteesta Kontuwiki

Esiajat[1] (engl. Elder Days) oli "Morgothin kaatamista edeltäville ajoille" annettu nimi. Neljännellä ajalla kaikkia aikaisempia aikoja kutsuttiin usein esiajoiksi.[2] Aragorn käytti ilmaisua tässä merkityksessä sanoessaan Arwenille olevansa esiaikojen viimeinen kuningas.[3]

Silmarillionin hakemistossa Christopher Tolkien sanoo esiaikojen tarkoittavan samaa kuin ensimmäinen aika:

esiajat ensiaika; myös alkuajat (engl. Elder Days The First Age; also called the Eldest Days).[4]

Silmarillionissa nimitys esiintyy lähinnä viitattaessa esiaikojen kertomuksiin ja taruihin[5] tai henkilöihin ja tapahtumiin.[6]

Muita määritelmiä

The Tale of Years on varsinaisille annaaleille (Annals of Aman ja Grey Annals) rinnakkainen teos, joka esittää Silmarillionin tapahtumien vuosiluvut tiivistetyssä muodossa. Dokumentin viimeisessä versiossa (n. 1951) esitetään muista lähteistä poikkeava määritelmä esiaikojen päättymiselle. Tekstin käsin kirjoitetussa versiossa kerrotaan, että joidenkin mukaan esiajat päättyivät jo auringon vuosien alkamiseen, mutta "useimmat taruntietäjät" laskevat niihin myös Beleriandin sotien ajan. Koneella kirjoitetussa kopiossa tekstiä on muutettu siten, että "Valinorin taruntietäjien" mukaan esiajat päättyivät jo auringon vuosien alkamiseen, mutta "noldorin taruntietäjät" laskevat niihin myös Beleriandin sotien ajan.[7]

Myös Annals of Amanin luonnoksessa, johon Tolkien käytti aiempaa AV 2 -käsikirjoitusta, otetaan kantaa esiaikojen kestoon. Luonnoksessa esiaikoja ja ensimmäistä aikaa ei sidota Ilúvatarin lasten vaiheisiin, vaan ajan laskemiseen: luonnoksen mukaan ajanjakso puiden vuosien alkamisesta Morgothin kukistumiseen oli nimeltään esiajat, ja esiaikojen päättyessä päättyi "the First Age of Time". Tämä on ilmeisesti ymmärrettävä niin, että esiajat ja "the First Age of Time" tarkoittavat samaa. Annaalien lopullisessa versiossa tämä kohta on muutettu niin, että esiaikoja ei mainita ja ensimmäinen aika alkaa haltioiden heräämisestä.[8]

Käsitteen historia

Ensimmäisen kerran käsite esiajat esiintyy Númenorin tuhon legendan varhaisissa versioissa 1930-luvulla. Se näyttää aluksi tarkoittaneen aikaa ennen Númenorin häviötä ja maailman muuttumista pyöreäksi, tosin kyseisessä kohdassa käsitettä ei selitetä tarkemmin.[9]

Viitteet

  1. Kirjoitusasu: "Esiajat" (Silmarillion, vuoden 1979 laitos; TSH, vuoden 2007 kolmiosaiseen laitokseen saakka), "esiajat" (Silmarillion, vuoden 2018 laitos; TSH, vuoden 2007 yksiosainen laitos).
  2. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / 932 / *** / *** / 1119.
  3. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. *** / 918 / *** / *** / 1098.
  4. Silm., Hakemisto, s. 404 / 343 (s.v. esiajat).
  5. Silm., Valaquenta, s. 31 / 17; Silm. 1, Aikojen alku, s. 41 / 26.
  6. Kääpiökäädyt (Silm. 13, Noldorin paluu, s. 140 / 107; Silm. 22, Doriathin tuho, s. 291 / 237); Beleg (Silm. 21, Túrin Turambar, s. 262 / 210); Túrin (Silm. 21, Túrin Turambar, s. *** / 212); Doriathin tuho (Silm. 22, Doriathin tuho, s. 295 / 239); Maeglinin petos (Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 304 / 249).
  7. HoMe XI, s. 342–343.
  8. HoMe X, s. 51, 57–58.
  9. HoMe V, s. 32–33.