Ajanjaksot

Kohteesta Kontuwiki

Ardan historia voidaan jakaa aikakausiin usealla eri tavalla.

  1. Ajanlaskun mukaan: Aika ennen aikaa, Puiden vuodet eli Autuuden ajat, Auringon vuodet.
  2. Aikojen (engl. Age) mukaan: haltioiden heräämistä edeltänyt ajanjakso, Ilúvatarin lasten ajat; ensimmäinen aika, toinen aika jne.
  3. Ardaa tai Valinoria valaisseen valonlähteen mukaan: 1) tähdet; 2) Valarin lamput, 3) Valinorin Kaksi puuta, 4) Aurinko ja Kuu.

Kontuwikissä käytetään kahta ensimmäistä jakoa. Näistä on erityisesti huomattava, että Annals of Amanin määritelmien mukaan ensimmäinen aika alkoi Puiden vuosina haltioiden herätessä, mutta päättyi Auringon vuosina.

Aika ennen aikaa

Vaikka ajan lasku varsinaisesti alkoi vasta, kun Valinorin Kaksi puuta alkoivat kukkia,[1] aika alkoi jo Eän syntymässä ja valar osasivat laskea ajan kulumisen omien laskujensa mukaan. Eldarin taruntietäjien mukaan Aika ennen aikaa kesti 3500 valarin vuotta, mikä vastaa noin 33 537 aurinkovuotta, sillä valarin vuodet olivat kestoltaan 9,582 aurinkovuotta.[2]

Puiden vuodet ennen haltioiden heräämistä

Ajan lasku alkoi alkuhetkestä, kun Valinorin Kahdesta puusta vanhempi, Telperion alkoi kukkia ensimmäisen kerran.[1] Aikaa mitattiin valarin vuosissa eli puiden vuosissa, sillä yksi vuosi kesti tuhat puiden päivää, ajanjaksoa jonka kuluessa molemmat Puut ehtivät kukkia.

Puiden vuodet kestivät 1495 valarin vuotta (vajaat 14326 aurinkovuotta), Telperionin ensimmäisestä kukkimisesta siihen, kun Melkor ja Ungoliant tuhosivat Puut, ja vielä sen jälkeen pimeyden kauden joka päättyi Auringon ensimmäiseen nousuun valarin vuonna 1500.

Ensimmäinen aika

Ensimmäisen ajan katsotaan alkaneen haltioiden heräämisestä.[3] Morgothin kukistumiseen päättyneitä aikoja nimitetään myös yhteisnimellä esiajat, vaikka neljännellä ajalla nimitykseen laskettiin mukaan myös toinen ja kolmas aika.[4]

Puiden vuodet

Ensimmäinen aika alkoi valarin vuonna 1050.[3] Aikaa laskettiin valarin vuosissa vuoteen 1500 asti.[5]

Auringon vuodet

Ensimmäisen ajan Auringon vuodet kestivät 590 aurinkovuotta[6] Auringon ensi noususta[7] Morgothin häviöön ja hänen heittämiseensä Yön ovesta Tyhjyyteen.[8]

Toinen aika

Toinen aika alkoi Morgothin karkottamisesta ja päättyi siihen, kun Sormusten sormus otettiin pois Sauronin kädestä Viimeisen liiton sodan päätteeksi.[9] Jo tätä ennen oli tapahtunut suuri mullistus, maailman muuttuminen, kun vuonna 3319 ta. valar luopuivat maailman herruudesta Ar-Pharazônin hyökättyä Valinoriin ja Ardan pinta muuttui pallonmuotoiseksi.[10] Tätä ei silti katsottu toisen ajan päätepisteeksi, vaan toista aikaa jatkui vielä 122 vuotta Sauronin ensimmäiseen kukistumiseen vuonna 3441 ta.[11]

Kolmas aika

Kolmas aika kesti Sauronin ensimmäisestä kukistumisesta hänen toiseen kukistumiseensa Sormuksen sodassa, kun Sormusten sormus tuhoutui Orodruinin tulessa 25. maaliskuuta 3019 ka.[12] Mutta varsinaisesti kolmas aika jatkui vielä yli kaksi vuotta ja vaihtui neljänneksi ajaksi 21. syyskuuta 3021 ka., kun mestari Elrond ja muut Kolmen sormuksen haltijat lähtivät Keski-Maasta.[13]

Neljäs aika

Mestari Elrondin lähdön jälkeen alkanutta neljättä aikaa nimitetään myös ihmisten vallan ajaksi, sillä kaikki muut Keski-Maan puhuvat kansat heikentyivät silloin.[14] Tarussa Sormusten herrasta ei puhuta paljonkaan neljännestä ajasta, lähinnä mainitaan joitakin tapahtumia sen toiselle vuosisadalle saakka.[15] Myöhäisin tunnettu neljännen ajan vuosiluku lienee 172 na., jolloin kuninkaan kirjurin Findegilin tiedetään saaneen valmiiksi Punaisen kirjan kopion.[16] Ei tiedetä lainkaan, milloin neljäs aika päättyi.

Viides aika, kuudes aika, seitsemäs aika

Vuonna 1958 Tolkien vastasi kirjeessään Rhona Bearelle kysymykseen myöhemmistä ajoista ja totesi, että tuolloin elettiin ilmeisesti kuudennen ajan loppua tai seitsemännen ajan alkua, sillä myöhemmät ajat olivat luultavasti lyhyempiä kuin toinen ja kolmas aika. Hän arveli myös, että Sormuksen sodan tapahtumista oli kulunut noin kuusi vuosituhatta.[17]

Viitteet

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia