Hobitin hakemisto

Kohteesta Kontuwiki

Tämä on hakemisto Hobitin kolmannen tarkistetun laitoksen kolmanteen painokseen (2009). Hakemiston on tarkoitus kattaa kaikki erisnimet sekä muutamia muita aiheita.

Tämän hakemiston lisäksi on käytettävissä Erämaan kartan paikannimihakemisto, luettelo runoista ja lauluista sekä luettelo Lohikäärmevuoren nimikäännöksistä.

Käytetyt merkinnät on selitetty alla. Lisäksi voidaan mainita, että kansoihin ja ryhmiin viittaavien hakusanojen (esimerkiksi haltiat, velhot) kohdalla on yleensä lueteltu vain sellaiset kohdat, joissa kansasta tai ryhmästä kerrotaan jotain yleisellä tasolla.

Merkinnät

(#) Sivulla # viitataan hakusanan tarkoittamaan kohteeseen jollain muulla nimellä. Esimerkiksi "Thorin (50), 53, – –" voisi tarkoittaa, että sivulla 50 Thoriniin viitataan ainoastaan sanalla "hän".
[ak] Hakusana esiintyy ainoastaan virkkeen alussa, joten ei ole varmaa, onko alkukirjaimen tarkoitus olla iso.
[k] Virheellinen kirjoitusasu. Tämä tarkoittaa useimmiten muotoa, joka on jäänyt päivittämättä uudistetun oikeinkirjoituksen (joka tuli ensimmäistä kertaa käyttöön 3. laitoksen 3. painoksessa) mukaiseksi. Jos on epäselvää, onko kirjoitusasu tarkoituksella valittu, käytetään merkintää [k?].
[puutteellinen] Vain osa hakusanan esiintymistä on lueteltu. Tavallisesti tämä tarkoittaa, että sivunumerot kattavat vain kirjan loppupuolen tietystä sivusta alkaen.
kartat Hakusana esiintyy Throrin kartassa, Erämaan kartassa tai molemmissa.
kuvat Hakusana esiintyy tekijän kuvituksen kuvateksteissä.

Hakemisto

A

B

 • Balin 14–15, 18, 20, 27, 38, 41, 46–47, 55, 58, 103, 105–106, 136, 160, 167, 171, 181–183, 190, 196, 198, 211, 220–222, 232, 235, 237, 249, 251, 258–259, 263–265, 277–278, 282, 307, 314–315, 327
 • Bard (267–268), 269–275, 280, 285–287, 292–301, 303–307, 313–314, 327; lohikäärmeentappaja 272; Jousimies 273
 • Beorn 130, 133–139, 141–147, 149–152, 158, 162, 167, 172, 207, 261, 275, 312, 316–317, 321, kartat; jälkeläiset 317
 • Bertti 43–47, 49–51, 323
 • Bifur 17, 20, 47, 112, 138, 160, 171, 178, 180, 211, 228, 237, 314–315
 • Bladorthin 251
 • Bofur 17, 20, 47, 112, 138, 144, 160, 171, 178, 180, 211, 225–226, 237–238, 314–315
 • Bolg 302, 305–307, 312
 • Bombur 17, 20, 47, 51, 77, 110, 112, 132, 138, 160–163, 166–168, 170–171, 174–175, 178–180, 212, 225–226, 229, 237–238, 264, 288, 290–291, 294–295, 307, 314–315

C

D

 • Dain 280, 284, 289, 293, 296, 299–303, 305–306, 313–314, 316, kartat
 • Dori 16, 20, 41, 47, 76, 78, 105, 112–113, 120–121, 123, 134, 159–160, 169–170, 178, 212, 264–265, 314–315
 • Dorwinion 195, 197
 • Durin 64, 66, 210, 213, 297, kartat; Durinin heimo 279, (286, 313)
 • Dwalin 13–15, 18, 20, 38–39, 47, 58, 136, 160, 171, 183, 211, 228, 314–315

E

 • Elrond 6, 54, 56, 61–66, 107, 141, 224, 320–324, kartat
 • erämaa 284
 • Erämaa 55, 66, 111, 113, 154, 317, 323, kartat
 • Esgaroth 245, 271–272, 279, 287, kartat; Järvikaupungin Esgaroth 267; esgarothilaiset 285

F

 • Fili 15, 18, 20, 24, 41, 47, 53, 68–69, 77, 112, 137, 159–160, 171, 178, 211–214, 216, 221, 224, 232, 237, 258–259, 281, 288, 291, 307, 314–315
 • Fundin 278

G

 • Galion 199
 • Gandalf 9–20, 23–30, 33–34, 36–40, 42, 49, 51–53, 56–57, 59–62, 64–66, 68–71, 76–78, 103–105, 107–112, 114–115, 118–119, 123–124, 127–128, (129), 130–138, 141, 143–147, 151–153, 155, 172, 182, 193, 196, 207, 295, (296), 297, 299, 302–304, 307, 310, 313, 316–317, 319–321, 323–325, 327–328
 • Girion 246, 251, 270, 272, 280, 285, 287, 314, kartat
 • Glamdring 62, 76, 105
 • Gloin 16, 25–27, 41–42, 47, 69, 112, 124, 137, 160, 171, 212, 256, 258–259, 314–315
 • Golfimbul 25
 • Gondolin 62, 75, 80, 84
 • Gramin vuoret 25
 • Gundabadin vuori 303, kartat

H

I

J

K

 • Kahlaamo (Rivendellin lähellä) kartat
 • karhut 130, 145, 312, 317; suuret muinaiset karhut 130; karhujen kieli 130
 • Kili 15, 18, 20, 24, 41, 47, 68–69, 77, 112, 137, 159–160, 170–171, 178, 211–213, 216, 221, 224, 226, 232, 237, 258–259, 281, 288, 291, 307, 314–315
 • kirjaimet 5, 63
 • Klonkku 82–100, 106–107, 182
 • korpit 277–278, 281, 289, 295, 301, 303 [puutteellinen]; Vuoren suuret korpit 278
 • Korppikallio 221, 263, 278, 306–307, 309; vartiopaikka 221, 263, 265, 306
 • Kotkanpesä kartat
 • kotkat 116–117, 127–128, 307–308, 312–313; pohjoisten vuorten ikivanhat kotkat 117
 • kotkien ruhtinas 116–117, 120, 123, 124, 126–127, (313); Sumuvuorten kotkien ruhtinas 116; kotkaruhtinas 123; Suuri kotka 123; Sumuvuorten suuri kotka 312
 • Kukkaronvartija 273
 • Kukkula 7, 9–10, 20, 23, 38, 227, 260, 324
 • Kulottunut nummi 27, kartat
 • kuningas 42
 • kuninkaan ovi (haltiakuninkaan) 189; suuret portit 193; pääovi 193; yläportit(?) 200
 • kääpiöt 5, 8, 21–23, 28, 30–32, 35, 39, 43–44, 47, 59, 61, 63–64, 73, 77, 124, 136, 147, 185, 232, 235, 243, 255, 259, 280, 283, 294, 298, 300, 303, 326–327; kääpiökartat 6

L

M

N

O

 • odotuksen salit 311
 • Oin 16, 41–42, 47, 69, 112, 124, 137, 160, 171, 212, 256, 258, 314–315
 • Ori 16, 20, 47, 112, 135, 160, 171, 212, 314–315
 • Orkrist 62, 75–76, 105, 213, 313
 • Otava 208
 • Otavankalle 128–130, 139, 145, 149–150, 152, kartat
 • ovi (Vuoren länsipuolella) 267; taikaovi 264 [puutteellinen]; salaovi 281

P

R

S

T

 • takaportti (hiisien luolaston) 97–98, (100–101); takaovi 108; alaportti 108, 137
 • Tammikilpi 17, 74, 134, 171, 213, 231, 275, 279, 287, 293, 310, 315
 • Thorin 17–20, 23–24, 27–30, 33–35, 37, 40, 42, 47, 49, 52–54, 59–64, 68, 73–75, 77–78, 105, 111–113, 134, 141, 152–153, 155, 158, 160–162, 164, 166–167, 169–171, 183, 185–186, 190, 192, 196, 198, 207, 211–218, 220–222, 228–229, 231–232, 237–240, 248, 250–252, 254–262, 264, 266, 273, 275, 277–280, 282–287, 289–294, 296–299, 301, 306, 310–315
 • Thrain 6, (32), 33, (34), 135, 210, 213–214, 218, 231, 251, 278, 282, 285, 289, 294, 297
 • Thrain Vanha 30, (kartat)
 • Thraininpoika 287
 • Thror 5–6, 27, 30, (32), 33, (34), 135, 210, 213–215, 218, 224, 240, 251, 275, 278–279, kartat; Throrin kultahaarikka 251; Throrin suuri sali 262
 • tie (Vuorelta etelään johtava) 263, (264), 265
 • Tom 44–47, 49–51, 323
 • Tonkeli, Tonkeli ja Onkaloinen 325
 • Tuk, Belladonna 8–9, 11–12
 • (Tuk,) Härkäräikkä 25–26
 • Tukit 9, 22, 25, 30, 35, 111, 233, 307, 318, 326
 • Tuk, Vanha 8–12, 25, 108
 • Tynnyri 243

V

Y

Ö