Hiidet

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo hiisistä Tolkienin Keski-Maa-tarinoissa. Lukeaksesi hiisistä teoksessa Kirjeitä Joulupukilta, katso Hiidet (Kirjeitä Joulupukilta).

Hiidet (engl. goblins) olivat Tolkienin käyttämä nimitys olennoista, joita hän kutsui myös örkeiksi (engl. orcs). Nimitykset eivät kuitenkaan ole täysin yhteneviä, ja sanan "hiisi" (goblin) merkitys riiippuu myös siitä, minkä aikakauden teksteissä ja missä teoksissa Tolkien sitä käyttää.

Hiidet Hobitissa

Tolkien kutsuu Hobitissa örkkejä (engl. orc) lähes yksinomaan hiisiksi (engl. goblin). Sana Orc (örkki) esiintyy Hobitin alkuperäisessä tekstissä vain kerran (sekä Orkrist-miekan (engl. Orcrist) nimessä):

 • ... you would be right among the slopes of the Grey Mountains, and they are simply stiff with goblins, hobgoblins, and orcs of the worst description.
 • "... joutuisitte Varjovuorten rinteille ennen kuin huomaisittekaan, ja siellä suorastaan vilisee hiisiä, hirmuja ja örkkejä, kaikki pahinta lajia."[1]

Toinen sanan 'örkki' esiintymä, "jopa isot hiidet, vuorten örkit..."[2] (engl. even the big ones, the orcs of the mountains) tuli mukaan vasta vuoden 1951 uusitussa laitoksessa. Silloin Tolkien oli jo kirjoittanut Tarun Sormusten herrasta valmiiksi, ja tässä teoksessa 'örkki' on lähestulkoon korvannut sanan 'hiisi' – hobgoblin ('hirmu') on unohtunut kokonaan.

Gandalfin lause Hobitissa antaa kuitenkin ymmärtää, että 'örkki' ja 'hiisi' viittaisivat kahteen eri rotuun. Mutta Gandalf ei tarkemmin selitä hiiden ja örkin välistä eroa. The Hobbitin vuoden 1966 laitoksessa ensimmäisen kerran mukaan tulleessa uudistetussa esipuheessa Tolkien antaa kirjailijan suulla vielä toisenlaisen selityksen, jonka taustalla on niinikään yhdenmukaistaminen Tarun Sormusten herrasta kanssa. (Huom. selityksen loppuosa on jätetty suomentamatta, koska se liittyy yksinomaan englannin kieleen. Sen sijaan hobgoblin-nimen selityksen olisi voinut myös suomentaa!):

 • Orc is not an English word. It occurs in one or two places, but is usually translated goblin (or hobgoblin for the larger kinds). Orc is the hobbits' form of the name given at that time to these creatures, and it is not connected at all with our orc, ork, applied to sea-animals of dolphin-kind.
 • Örkki ei ole suomalainen sana. Se esiintyy kirjassa pari kertaa, mutta yleensä se on suomennettu sanalla hiisi (tai hirmu suuremman lajisista[3]). Örkki on hobittien muoto nimestä jolla noita otuksia kutsuttiin tarinamme aikoihin.[4] Eikä se liity lainkaan meidän sanaamme orc, ork jota käytetään delfiinin sukuisista merieläimistä.[5]

Näin ollen meidän tulisi ymmärtää, että 'hiisi' ja 'örkki' merkitsevät samaa olentoa – ainakin Hobitissa.

Hiidet Tarussa Sormusten herrasta (ja sitä ennen)

Myös Tarussa Sormusten herrasta 'hiisi' (goblin) esiintyy toisinaan, ilmeisesti täysin synonyyminä sanalle 'örkki'.

Osan Kaksi tornia luvussa "Uruk-hai" sanotaan ainakin kerran Uglúkin kanssa kahinoivia pohjoisen örkkejä hiisiksi.[6] Toisaalta luvussa Khazad-dûmin silta ei kertaakaan sanota Sormuksen saattuetta vastaan taistelevia Morian örkkejä hiisiksi, vaikka vain jotkut niistä olivat Mordorista.

Mutta kun Aragorn, Gimli ja Legolas tutkivat kaatuneita örkkejä luvussa Boromirin lähtö, nimenomaan Rautapihan urukeja kutsutaan "hiisisotureiksi":

Kuolleiden joukossa oli neljä suurikokoista, tummaa, viirusilmäistä hiisisoturia, joilla oli paksut sääret ja suuret kädet. (engl. There were four goblin-soldiers of greater stature...)[7]

Myös Christopher Tolkien ottaa kantaa sanojen 'örkki' ja 'hiisi' suhteisiin selittäessään Sormusten herran luvun Sormus vaeltaa etelään käsikirjoituksessa (vuodelta 1939?) esiintyvää sanaa orcs.[8] Hänen selontekonsa on huomionarvoinen:

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun sanaa örkit [engl. Orcs] käytetään SH-teksteissä: Gandalf mainitsee "örkit ja hiidet" Mustan ruhtinaan palvelijoiden joukossa.[9] Mutta sanan harvinaisuus tässä vaiheessa on huomionarvoista. Sana örkit löytyy jo Kadonneista taruista[10] ja sitä käytetään kaikkialla isäni myöhemmissä kirjoituksissa. Kadonneissa taruissa näitä kahta termiä käytettiin samanarvoisina, vaikkakin joskus ilmeisesti eri merkityksissä.[11] Kohta, joka esiintyy sekä varhaisemmassa että myöhemmässä Quentassa[12] saattaa olla suuntaa-antava: "Hiisiksi niitä voidaan kutsua, mutta muinaisina päivinä ne olivat vahvoja ja hirveitä." Vaikuttaa siltä, että tässä vaiheessa "örkkejä" saattoi pitää pelottavamman lajisina "hiisinä"; niinpä luvun "Matka pimeydessä" alustavassa luonnoksessa[13] Gandalf sanoo: "siellä on hiisiä – hyvin ilkeää lajia, tavallista suurempia – varsinaisia örkkejä." – Voi myös sivumennen huomauttaa, että Hobitin ensimmäisessä laitoksessa sanaa "örkki" käytetään vain kerran (luvun VII Kummallinen koti lopussa) kun taas julkaistussa SH:ssa[14] sanaa "hiidet" ei käytetä juuri ollenkaan.

Esimerkkinä hiisien ja örkkien välisestä erottelusta Kadonneitten tarujen kirjassa mainittakoon Nauglafringin kohta, jossa kerrotaan, miten kääpiöt palkkasivat avukseen sodassa Doriathia vastaan

 • ...a great host of the Orcs, and wandering goblins, promising them a good wage, and the pleasure of their Master moreover, and rich booty at the end.[15]
 • ...suuren joukon örkkejä ja vaeltelevia hiisiä, ja lupasivat niille hyvän palkan, ja sen lisäksi niiden Isännän suosion, ynnä lopuksi runsaan sotasaaliin.

Hiisien kutsuminen "vaelteleviksi" verrattuna örkkeihin viittaa ilmeisesti etäisempään yhteyteen Morgothista ja alhaisempaan organisaatiotasoon.

Yhteenveto

"Örkki" on vanhaa perua Tolkienin sanastossa. Lapsille suunnatussa Hobitissa hän ilmeisesti vältteli tätä oudontuntuista sanaa, korvasi sen yleiskielisellä "hiidellä" (goblin), mutta ei malttanut olla sujauttamatta omaa örkki-sanaansa yhteen kohtaan. Sormusten herran maailma oli hänen mielessään paljon lähempänä kauan vaalittua Silmarillionia, jonka hän halusi ilmestyvän yhdessä Sormusten herran kanssa, joten hän uskalsi korvata "lapselllisemman" hiiden Silmarillioniin olennaisesti kuuluvalla örkki-sanalla.

Mutta Hobitin esipuheessa ja etenkin Gandalfin pelottelupuheessa Bilbolle saattaa olla myös jälkiä 1930-luvun Silmarillionissa (kuten edellä Christopher Tolkien selosti) toisinaan näkyvästä hiisien ja örkkien välisestä erosta. Näkyvätkö nämä erot sitten niissä Sormusten herran kohdissa, joissa puhutaan hiisistä?

Sormusten herran kirjoittamisen aikaan Silmarillionin uusin versio oli juuri tuo 1930-luvun Quenta, joten ehkä kuitenkin on merkityksellistä, puhutaanko Sormusten herrassa hiidestä vai örkistä. Mutta asia pitää ratkaista tapauskohtaisesti ja kontekstia huolellisesti tarkastellen. Näin ollen kysymys 'örkin' ja 'hiiden' välisestä mahdollisesta erosta jää kuitenkin vielä lopullista ratkaisua vaille.

Elokuvat

Odottamaton matka -elokuvan "kuvitetun oppaan" mukaan Sumuvuorten luolissa asuvat olennot ovat hiisiä. Näiden kerrotaan olevan yleensä ihmistä pienempiä (joskus vain hobitin kokoisia), auringonvaloa kaihtavia otuksia. Örkit taas ovat hurjempia, kookkaampia ja elävät maanpinnalla, vaikka nekään "eivät – – päivänvalosta perusta". Örkkien sanotaan olevan alkujaan turmeltuja haltioita. Se, koskeeko tämä myös hiisiä, joita kutsutaan örkkien "sukulaisheimoksi", jää auki.[16]

Viitteet

 1. Hobitti VII, Kummallinen koti, s. 148 / *** / 155 / *** / 155.
 2. Hobitti V, Arvoituksia pimeässä, s. 97 / *** / 103 / *** / 103.
 3. Suomennos: Kontuwiki.
 4. Hobitti, Esipuhe, s. 5 / *** / 5 / *** / 5.
 5. Loppuosan suomennos: Kontuwiki. – Tolkien viittaa tässä miekkavalaaseen (Orcinus orca), joka nykyenglannissa tunnetaan varsinaisesti muodossa orca.
 6. TSH II/3.3., Uruk-hai, s. 61 / *** / 54 / *** / 475 / 391.
 7. TSH II/3.1., Boromirin lähtö, s. *** / *** / 13 / *** / 432 / 397.
 8. HoMe VI, s. 429, 437 [viite 35].
 9. HoMe VI, s. 211, 364, vrt. myös s. 187, 320.
 10. [1910-luvulta, suom. huom.]
 11. Ks. HoMe II, s. 364 s.v. Goblins.
 12. HoMe IV, s. 82; HoMe V, s. 233. Qenta Noldorinwa vuodelta 1930 ja Quenta Silmarillion vuodelta 1937, suom. huom.
 13. HoMe VI, s. 443.
 14. [eli Tarussa Sormusten herrasta, Christopher Tolkien käyttää lyhennettä LR (SH) eikä LoTR (TSH), suom. huom.]
 15. HoMe II, s. 360.
 16. Jude Fisher: Hobitti – Odottamaton matka: Kuvitettu opas, s. 68, 70.

Aiheesta muualla

 • Keskustelu Keski-Maan örkit (Vihreä Lohikäärme, 7.7.2003 – tässä artikkelissa on käytetty myös kahta Telimektarin viestiä ko. keskusteluun)