Kääpiökielen sanaluettelo

Kohteesta Kontuwiki

Kääpiökielen sanaluettelo on peräisin Helge K. Fauskangerin artikkelista Khuzdul – the secret tongue of the Dwarves, jonka hän on julkaissut Ardalambion-sivustollaan. Artikkelin alkuosan suomennos on julkaistu Kontuwikissä nimellä Kääpiökieli.

Tekijän esipuhe

(Sanaluettelo perustuu suurimmaksi osaksi Lisa Starin kokoamaan luetteloon, joka ilmestyi Tyalië Tyelelliévan numerossa 4 (s. 22). Hän kiitti puolestaan Jim Gilloglya, Alberto Monteiroa ja Anthony Appleyardia hyödyllisistä kommenteista ja ehdotuksista).

Olen jättänyt pois Balinin, joka on ihmiskielinen nimi, vaikka se esiintyykin Balinin haudan piirtokirjoituksessa. Samoin ihmiskieltä on Forn, kääpiöiden Tom Bombadilista käyttämä nimi. Toisaalta olen ottanut mukaan sanan Fundinul, vaikka vain pääte -ul on varsinaisesti khuzdulia. Olen jättänyt pois nimen Dushgoi "Minas Morgul", joka on ilmeisesti örkkikieltä, mutta johon kuitenkin näyttää sisältyvän elementti dush *"tumma, musta", joka esiintyy myös Morthondin kääpiökielisessä nimessä Buzundush.

Kääpiökielen sanaluettelo

A

aglâb "(puhuttu) kieli" (HoMe XI, s. 395). Ilmeisesti sisältää samat radikaalit G-L kuin iglishmêk.

ai-mênu "kimpussanne", ehkä myös "kimpussasi" (TSH II/3.7; Liite F; engl. LotR upon you). Elementit ai, aya:n (ks. tätä) supistumamuoto, ja mênu (HoMe VIII, s. 20).

Azaghâl Belegostin kääpiöiden valtiaan nimi (Silm. 242).

[Azanûl – nimimuoto, jonka Tolkien myöhemmin korvasi nimellä Azanulbizar (RS 466)]

Azanulbizar "Hämypuron Laakso" (TSH I/2.4). Nomenclaturessa (s.v. Dimrill Dale, RC, s. 768) Tolkien toteaa: "yhteiskielen muoto on tarkka käännös: vuorenrinnettä alas virtaavien hämyisten (varjoon jäävien) purojen laakso". Ks. myös RS 466: Azanulbizar "Hämyisten virtojen laakso", jossa ovat elementit ZN, ûl ja bizar (ks. näitä).

aya "päälle" (HoMe VIII, s. 20). Supistumamuoto ai esiintyy ilmauksessa ai-mênu "päällenne, kimpussanne".

B

baraz "punainen, punertava" nimessä Barazinbar (HoMe VII, s. 174; RC, s. 269). Baraz "Punainen", nimen Barazinbar lyhyempi muoto jota Gimli käytti (TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään).

Barazinbar "Punasarvi", yksi Morian yllä olevista vuorista, sindariksi Caradhras (TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään).

baruk "(jonkun) kirveet" (HoMe VIII, s. 20), Baruk Khazâd "kääpiöiden kirveet!" (TSH Liite F). Mahdollisesti sanan *burk "kirves" monikon status constructus.

bizar "laakso" (HoMe VI, s. 466) nimessä Azanulbizar. Nomenclaturen käsikirjoituksessa (sitaatti: RC, s. 269) Tolkien mainitsee tämän sijaan variantin bizār.

B-N-D sanan bund radikaalit (HoMe VII, s. 174)

B-R-Z sanan baraz radikaalit (HoMe VII, s. 174)

bund "pää" (HoMe VII, s. 174) nimessä Bundushathûr

Bundushathûr "Pilvispää", yksi Morian yllä olevista vuorista, sindariksi Fanuidhol (TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään); elementit ovat Bund- "pää", -u- "jossakin/jollekin kuuluva/jostain tehty" ja -shathûr "pilvet", toisin sanoen "Pää pilvissä/Pilvien pää" (HoMe VII, s. 174)

Buzundush "Morthond, Mustanala" (engl. Blackroot; HoMe VII, s. 167). Nimen loppu tuo ihmeesti joskin ehkä harhaanjohtavasti mieleen Tolkienin örkkikielisen kokeilun Dushgoi "Minas Morgul" (HoMe VIII, s. 216-218); ei suinkaan yhdysnimi koostu elementeistä #buz(u)+undush ennemmin kuin #buzun+dush?

D

duban Tolkienin käsikirjoituksessa (RC 269) radikaaleineen D-B-N annettu sana, joka merkitsee ilmeisesti "laaksoa"; yhteydessä duban azanulbizar ?"Hämypuron Laakso".

dûm "kaivannot, salit, asumukset", joko varsinainen monikko tai kollektiivinen yksikkö. Esiintyy nimessä Khazad-dûm (ks. tätä).

F

felak 1) (substantiivina) leveäteräisen taltan kaltainen työkalu tai pieni, varreton kirveenterä kiven leikkaamista varten; 2) (verbinä, mahdollisesti preteriti l. mennyt muoto) käyttää tätä työkalua (HoMe XII, s. 352)

felakgundu, myös assimiloituneena felaggundu "luolanlouhija" (Finrodille annettu nimi, koska hän hallitsi kevyen kiven kaiverruksen, omaksuttu sindariin muodossa Felagund) (HoMe XII, s. 352). Tämä selvästi mitätöi hakusanan PHELEG (Etymologies, HoMe V, s. 381), jossa Tolkien tarjosi haltiakielisen etymologian nimelle.

felek "louhia kiveä" (mainitaan juureksi, radikaalit ovat ilmeisesti *F-L-K) (HoMe XII, s. 352)

Fundinul käännetty "Fundinin pojaksi", mutta luultavasti on tarkkaan otettuna eräänlainen adjektiivi, joka on johdettu (ihmiskielisestä ei khuzdulinkielisestä) nimestä Fundin

G

gabil "suuri", erotettu nimestä Gabilgathol (ks. tätä)

Gabilân Gelionjoen nimi (HoMe XI, s. 336). Ilmeisesti sisältää elementin gabil "suuri" (vrt. Gabilgathol).

Gabilgathol "Suuri linnoitus", sindariksi Belegost (Silm. 10, Sindar, s. 110 / 83, HoMe V, s. 274).

Gamil Zirak Nogrodin Telcharin opettajana toimineen kääpiösepän nimi (KTK 105). Käännösehdotuksia ovat "Vanha hopea" tai "Vanha piikki"; ks. zirak.

gathol "linnoitus", erotettu nimestä Gabilgathol (ks. tätä)

gundu "maanalainen sali" (juuresta gunud) (HoMe XII, s. 352). Esiintyykö tämän nominin muoto vuoren nimessä Gundabad, jonka on ilmoitettu olevan "alun perin khuzdulinkielinen nimi"? (HoMe XII, s. 301).

gunud "kaivaa maan alla, tehdä tunnelia" (HoMe XII, s. 352 vrt. s. 365), oletettavasti juuri. Vrt. gundu edellä.

I

Ibun Mîmin toisen pojan nimi (Silm. 255; KTK 140)

iglishmêk kääpiöiden käyttämä elekieli (HoMe XI, s. 395). Vrt. aglâb.

inbar "sarvi"; radikaalit M-B-R, huomaa dissimilaatio mb > nb (HoMe VII, s. 174). Nimessä Barazinbar.

K

Kazaddûm. Tavanomaisesta poikkeava kirjoitusasu nimestä Khazad-dûm (RS 467). Sitä voi tuskin pitää osoituksena siitä, että k ja kh eivät kuitenkaan olisi erillisiä foneemeja.

K-B-L radikaalit sanassa kibil "hopea" (HoMe VII, s. 174).

Khazâd "kääpiöt", heimon omakielinen nimitys (TSH Liite F). Yksikkö todennäköisesti Khuzd kuten RC 269.

Khazad-dûm "Kääpiökaivanto", Moria (TSH I/2.3).

Khazâd ai-mênu! "Kääpiöt ovat kimpussanne", kääpiöiden sotahuuto (KTK Liite F)

kheled "lasi" sanassa Kheled-zâram "Kuvastaja", kirjaimellisesti "lasijärvi" (Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 436 / ***, s.v. khelek-); myös Nomenclature s.v. Mirrormere (RC, s. 774)

Khîm Mîmin pojan nimi (Silm. 255)

[Khuzûd "Kääpiöt", jonka Tolkien vaihtoi muotoon Khazâd (HoMe V, s. 274, 278)]

*Kh-Z-D radikaalit sanoissa, jotka liittyvät kääpiöihin ja kääpiöyteen: Khazâd "kääpiöt" (yksikkö Khuzd), Khuzdul "kääpiökieli", ja ilmeisesti myös Nulukkhizdîn "Nargothrond" (Silmarillionissa [s. 290] käytetty muoto Nulukkizdîn on virheellinen; C. Tolkien toteaa tämän lapsuksensa HoMe XI, s. 180)

kibil "hopea" (HoMe VII, s. 174). Radikaalit K-B-L. HoMe VII, s. 174 ehdottaa että sana on sukua quenyan sanalle telpë, mutta varsinainen lainaus on ennemmin sindarin sanasta celeb (ja lainauksen täytyy olla melko myöhäinen, sillä jopa muinaissindarissa sana oli muodossa kelepe [HoMe V, s. 367] ilman vokaalinjälkeisen p:n muuttumista b:ksi; kantahaltiakielen muoto oli *kyelepê.) Khuzdulin kibil muuttaa sanan celeb kahden viimeisen konsonantin järjestyksen.

Kibil-nâla "Hopeajuopa" (TSH I/2.3), Celebrant-joki. Elementtejä kibil, nâla (katso näitä) käsitellään HoMe VII, s. 174, 175. Erikoista kyllä, HoMe XII, s. 279, 286 khuzdulin nimi tälle joelle on Zigilnâd. HoMe XII, s. 275 antaa ymmärtää, että Tolkien käytti yhdessä KTK:n liitteiden hahmotelmassa nimeä Kibil-nâla Kuvastajasta, mutta vaihtoi sen Kheled-zâramiksi, nimeksi jota TSH:n varsinaisessa tekstissä käytetään. Christopher Tolkien sivuuttaa asian "merkityksettömänä lipsahduksena" (HoMe XII, s. 286).

M

Mahal Aulën kääpiökielinen nimi (Silm. 49)

Mazarbul "aikakirjat / aikakirjojen?". Mazarbulin Kammio on käännety "Historiasaliksi" (TSH I/2.5; Letters 186). Jos -ul on khuzdulin adjektiivipääte, genetiivi käännöksessä saattaa olla turha.

M-B-R radikaalit sanassa inbar "sarvi" (huomaa dissimilaatio mb > nb). (HoMe VII, s. 174)

mênu "teidän" tai "sinun" (HoMe VIII, s. 20) [obliikvinen pronomini preposition yhteydessä; Fauskangerin mukaan "monikon 2. persoonan akkusatiivi" (suom. lisäys)]

Mîm vähäkääpiön nimi (Silm. 21, Túrin Turambar)

N

-nâd sanassa Zigilnâd (Celebrantjoen [Hopeajuopa] toinen nimi, HoMe XII, s. 79, 286) esiintyvä elementti. Muualla jokea on kutsuttu khuzduliksi nimellä Kibil-nâla, joten nâd voisi merkitä samaa kuin nâla, katso tätä.

-nâla HoMe VII, s. 175 mukaan sanan merkitystä ei tiedetä, mutta jos khuzdulin sana Kibil-nâla on merkitykseltään sama kuin sindarin Celebrant "Hopeajuopa", voidaan otaksua sen tarkoittavan "polkua, juoksua, joenuomaa". (HoMe VII, s. 174)

Narag-zâram ?"Musta allas". Sisältää radikaalit N-R-G, katso tätä. (HoMe VI, s. 466)

Nargûn "Mordor"; sisältää radikaalit N-R-G "musta" (HoMe VI, s. 466)

N-R-G "mustaa" merkitsevän sanan radikaalit (vokaaleja ei anneta); esiintyy sanassa Nargûn "Mordor, Musta-maa" (HoMe VI, s. 466) itsenäinen sana "musta" voi olla *narag, vertaa baraz radikaaleista B-R-Z.

[Nar(u)kuthûn Ilmeisesti Nargothrondin kääpiökielisen nimen aikaisempi kehitysmuoto Tolkienin muistiinpanoissa (PE17 s. 47); korvautui ao. nimellä. #Uthûn = sindarin othrond ? (suom. lisäys)]

Nulukkhizdin "Nargothrond" (HoMe XI, s. 180), väärin kirjoitettu Silmarillionin 22. luvussa: Nulukkizdîn (Silm. 22, Doriathin tuho, s. 290 / 236; katso HoMe XI, s. 150, jossa Christopher Tolkien myöntää että tämä kirjoitusasu on väärä). Tolkien muuttanut muodosta Nulukhizidûn. Ilmeisesti sisältää radikaalit Kh-Z-D "kääpiö".

R

Rukhs "örkki", monikko Rakhâs (HoMe XI, s. 391)

S

salôn variantin sulûn kanssa annettu muoto mahdollisesta nimestä jonka kanta on S-L-N "pudota, mennä nopeasti alas" (VT 48, 24). Nimiä ei ole selitetty, mutta ne merkitsevät jotakin mikä toteuttaa em. verbiä. Tolkien yritti etsiä selitystä Luninjoen (Lhûn) nimelle ja kääpiökielinen alkuperä oli yksi vaihtoehdoista (nimen merkitys oli sopiva, koska "Lunin juoksu kävi jyrkkään ja nopsasti"). Tässä skenaariossa sindarinkielinen nimi Lhûn periytyisi seuraavasti: salôn tai sulûn lainautuu sindariin aikaisessa vaiheessa ja sen ensimmäinen vokaali katoaa, jättäen jäljelle muodon *slôn tai *slûn. Myöhemmässä harmaahaltiakielessä siitä tulee säännöllisesti Lhûn. Tästä saadaan myös mielenkiintoinen vihje khuzdulin ääntämisen suhteen: muodon salôn/sulûn ensimmäinen vokaali on todennäköisesti painoton mikäli se oli edellämainitun mukaisesti taipuvainen katoamaan; johtaen siihen että viimeinen tavu saa ennemmin pitkine vokaaleineen sanapainon. Sama pitäisi varmasti näinollen paikkansa myös muiden samankaltaisten sanojen kohdalla.

Sigin "pitkä" sanassa Sigin-tarâg, katso tätä (HoMe XII, s. 321). Jos khuzdulin adjektiivit noudattavat pääsanansa lukua, sigin voi olla monikko. (Tai taipumatonta muotoa saattaa olla käytetty yhdyssanoissa.)

Sigin-tarâg "Pitkäparrat" (HoMe XII, s. 321)

S-L-N radikaalit verbille "pudota, mennä nopeasti alas"; kts. salôn (VT48, 24)

sulûn kts. salôn

SH

Sharbhund ?"Paljas Kukkula", vähäkääpiöiden antama nimi Amon Rûdhille (KTK 136). Onko bhund vain bundin (katso tämä) variantti?

shathûr "pilvi / pilvet"; Bundushathûrin, "Pilvispään" (joka oli yksi Morian vuorista) lyhytnimi. (TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään, s. *** / *** / *** / *** / 297 / ***, HoMe VII, s. 174)

T

tarâg "parrat" sanassa Sigin-tarâg, katso tätä (HoMe XII, s. 321). Yksikkö *turg?

Tharkûn, Gandalfin kääpiökielinen nimi, sanottu merkitsevän "Sauvamiestä" (TSH II/4.5, KTK 543) [Mutta katso myös J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 88, jonka mukaan nimen merkitys on Grey-man 'Harmaamies' (suom. huom.).]

Tumunzahar "Kovertola" (engl. [arkaaisesti] Hollowbold "Ontto-rakennus"), Nogrodin nimi khuzdulissa (Silm. 110)

U

-u "jonkun sisällä, johonkin kuuluva"; nimessä Bundushathûr: Bund-u-shathûr "Pää pilvissä/Pilvien pää" (HoMe VII, s. 174); myös: Uzbad Khazad-dûmu "Morian ruhtinas" (TSH I/2.4., Matka pimeydessä, s. *** / *** / *** / *** / 334 / ***)

[Udushinbar – muoto jonka Tolkien on ilmeisesti korvannut nimellä Bundushathûr (HoMe VII, s. 174)]

ûl "virrat" nimessä Azanulbizar (HoMe VI, s. 466) ja mahdollisesti myös tämän korvaamassa nimessä Azanûl. Vertaa samanlaiseen monikonkaltaiseen sanaan dûm sekä valarin kielen sanaan ulu, ullu "vesi" (HoMe XI, s. 400, 401).

[Uruktharbun, Morian nimi? (mahdollisesti korvattu Khazad-dûmilla) (HoMe VI, s. 458)]

Uzbad "ruhtinas" (TSH I/2.4., Matka pimeydessä, s. *** / *** / *** / *** / 334 / ***)

uzu [sic?] "hämäryys, varjo" (RC, s. 269), Nomenclaturessa mainittu sana, jonka Tolkien toteaa todennäköisesti olleen sanan azan yksikkömuoto. Jotkut pitävät muotoa uzu virheellisenä juuren Z-N sekä Tolkienin välittömän oheisviitteen "vrt. khazad - khuzd" perusteella ja argumentoivat, että jälkimmäinen u on väärin luettu n. Kts. Azanulbizar, Z-N.

Z

zâram "järvi, allas" (sanoissa Narag-zâram ja Kheled-zâram, HoMe VI, s. 466). [Muodon vokalisaatio on identtinen niinikään toista luonnon alue-elementtiä kuvaavan yleisnimen, s.o. adûnaicissa käytetyn sanan zâyan "maa" kanssa (suom. huom.).]

Z-G-L radikaalit sanassa zigil (HoMe VII, s. 174)

zigil joko "piikki (pienempi ja ohuempi kuin sarvi)" (HoMe VII, s. 174) tai "hopea" (HoMe VII, s. 175) – yhdyssana Zirak-zigil tarkoittaa "Hopea-piikki", mutta ei ole täysin selvää kumpi osa tarkoittaa "hopeaa" ja kumpi "piikkiä". Tukeutuen Tolkienin viimeisimpään selitykseen zigil tarkoittaa hopeaa, ja tämän mukaisesti Zigilnâd mainitaan Hopeajuovan (Celebrant) nimeksi eräässä lähteessä (HoMe XII, s. 279, 286). Kuitenkin HoMe VII, s. 174, 175 selvästi toteaa, että nimi Kibil-nâla (nimi esiintyy KTK:ssakin) on khuzdulin nimitys joelle. Katso Kibil-nâla.

zirak joko "hopea" (vrt. kibil) tai "piikki"; katso zigil. Koska Tolkienin lopullinen päätös näyttää olevan, että sanassa Zirak-zigil "Hopeaneula, Hopeasarvi", osa zigil on "hopeaa" tarkoittava sana, zirakin täytyy olla "piikki" (HoMe VII, s. 174, vrt. s. 175). Zirak, joko "hopea" tai (todennäköisemmin) "piikki" on Zirak-zigilin (katso tätä) lyhytnimi (TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään, s. *** / *** / *** / *** / 297 / ***). Ehkä myös nimessä Gamil Zirak, katso tätä.

[Zirakinbar #Hopeasarvi" (katso inbar), muoto jonka Tolkien ilmeisesti korvasi Zirak-zigilillä "Hopeaneula" (HoMe IX, s. 45)]

Zirak-zigil "Hopeaneula", yksi Morian vuorista (sindariksi Celebdil)

[Zirik Tolkienin ohimenevästi käyttämä muoto nimestä Zirak (HoMe VII, s. 174, viite 21)]

Z-N radikaalit "pimeää, tummaa" merkitsevissä sanoissa (HoMe VI, s. 466). Esiintyy nimessä Azanulbizar, katso tätä.

Z-R-K radikaalit sanassa zirak, katso tätä (HoMe VII, s. 174)

Käännöksestä

Suomennos julkaistaan Kontuwikissä tekijän luvalla. Kääntäjinä (ja myös osin muokkaajina) Tik (alkuosa Khazad-dûmiin saakka) ja Elemmakil (loppuosa). Kiitokset tähänastisista kommenteista Harri Perälälle ja Haltiamielelle sekä tulevista Kontuwikin käyttäjille.

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.