Iglishmêk

Kohteesta Kontuwiki

Iglishmêk oli kääpiöiden käyttämä elekieli, jota käytettiin puhutun kielen täydennyksenä salaisten viestien ja lisämerkityksien välittämiseksi kääpiöltä toiselle, kun nämä olivat tekemisissä muiden kansojen kanssa.

Kääpiöt alkoivat opetella iglishmêkiä jo hyvin nuorena, melkein samaan aikaan kuin he oppivat puhumaan. Kieli koostui hyvin hienovaraisista eleistä, joiden tarkoitus oli jäädä muukalaisilta huomaamatta. Kuitenkin jotkut noldorin taruntietäjät saivat oppia tämän kielen puhutun kääpiökielen lisäksi.[1]

Iglishmêkin rakennetta tunnetaan hyvin vähän; jotkut myöhäiset kommentaattorit ovat kuitenkin kertoneet, että esimerkiksi oikean käden etusormen kevyt kohottaminen, jota seurasi sama liike vasemman käden etusormella, tarkoitti "minä kuuntelen", mutta jos liikkeet tehtiin yhtäaikaisesti, merkitys oli "kuuntele!".[2]

Toisin kuin puhuttu kääpiökieli, joka pysyi tiukasti samanlaisena ajasta toiseen, iglishmêk oli muuttuvaista ja siinä oli runsaasti paikallista vaihtelua.[3]

Nimestä

Tolkien ei selitä kielen nimen rakennetta, mutta Magnus Åberg arvelee sen koostuvan sanoista ʔigal 'kieli' ja shimak 'merkit'.[4] Jälkimmäinen elementti voi kuitenkin olla myös teoreettisen nominin *ʔisham monikko tai kaksikko, jolloin #-êk olisi kyseisen luvun johdin. Edelleen — koska khuzdul tiedetään seemiläistyyliseksi ja sen sanojen olevan useimmiten kolmikonsonanttisista juurista peräisin — voitaisiin taas toisaalta esittää nimen koostuvan itse asiassa osista ʔiglī̆sh (vrt. ʔaglâb, ʔinbar) [< *G-L-SH] sekä mêk [< *mayk- kannasta *M-Y-K?].

Viitteet

  1. Esseessä Quendi and Eldar (HoME XI, s. 395).
  2. J. R. R. Tolkien, "From Quendi and Eldar, Appendix D", Vinyar Tengwar 39, 1998, s. 10 (tekijän viite 1).
  3. HoME XI, s. 395, 402.
  4. M. Åberg, An Analysis of Dwarvish (Mellonath Daeron - The Language Guild of the Forodrim, haettu 18.10.2012).