Mustan kielen sanasto

Kohteesta Kontuwiki

Mustan kielen sanasto on peräisin Helge K. Fauskangerin artikkelista Orkish and the Black Speech – base language for base purposes, jonka hän on julkaissut Ardalambion-sivustollaan. Artikkelin mustaa kieltä käsittelevän osan suomennos on julkaistu Kontuwikissä nimellä Musta kieli.

Mustan kielen sanasto

Tekijän johdanto

Sanastossa ei ole mukana yksittäisiä örkkinimiä, joiden merkitys on tuntematon. VMK tarkoittaa "vulgaaria mustaa kieltä" ja käytännössä osoittaa sanat, jotka ovat peräisin mordorilaisen örkin kirouksista. Jotkin näistä eivät välttämättä tietenkään eroa Sauronin kielen alkuperäisistä "puhtaista" muodoista. Sitä ei varmasti koskaan saada tietää. (Tolkien ehkä inhosi mustaa kieltä, mutta toisaalta onko kaikki muistiinpanot todella julkaistu?)

A

agh "ja"

ash "yksi"

-at infinitiivipääte; tai mahdollisesti "intentiivisuffiksi", joka ilmaisee tarkoitusta: Ash nazg durbatulûk "yksi sormus hallitsemaan heitä kaikkia"

B

bagronk (VMK) "likakaivo", mahdollisesti bag+ronk "jäte/loju + syvänne"

búbhosh (VMK) "suuri"

búrz "pimeä, musta", (nimestä Lugbúrz), burzum "pimeys"

D

dug "saasta", epävarma eristys sanasta pushdug

durb- "hallita", infinitiivi durbat, vahvistettu vain suffiksoituna: durbatulûk "hallitsemaan heitä kaikkia". Verbi durb- muistuttaa hämmästyttävän paljon quenyan samanmerkityksistä elementtiä tur-.

?Dushgoi julkaistuun Taruun Sormusten harrasta asti päätymätön Minas Morgulin nimi (HoMe VIII, s. 216-18, 226). Uusiotulkinnan mukaan siitä löytyvät elementin vastaisivat suunnilleen sindarin sanoja gûl ja minas.

G

ghâsh (s.) "tuli" (sanotaan mustasta kielestä johdetuksi, saattaa joko olla Sauronin alkuperäinen muoto tai ei)

gimb- "löytää", infinitiivi gimbat, vahvistettu vain persoonasuffiksin kera: gimbatul "löytämään heidät"

glob (VMK) "hölmö, houkka"

Golug (VMK) Túrinin aikaisen örkkikielen nimi noldorille (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 127 / 111; vrt. sindarin golodh, mon. gelydh). Mahdollisesti monikkomuotoinen sana.

gûl "kuka tahansa suurimmista näkymättömistä palvelijoista, joita Sauronin tahto ohjasi" (A Tolkien Compass s. 172). Käännetty "aave(et)" yhdyssanan Nazgûl "Sormusaave(et)" yhteydessä.

H

hai "väki, joukko", sanoissa Uruk-hai "örkkien väki" sekä Olog-hai "peikot"; vrt. myös Oghor-hai (nykykielen mukainen paras suomennos sanalle olisi varmasti "jengi"...)

I

ishi "-ssa; -een", kiinnittyvä postpositio: burzum-ishi "pimeydessä; pimeyteen"

K

krimp- "kahlita, sitoa", infinitiivi krimpat, vahvistettu ainoastaan persoonasuffiksin kera: krimpatul "sitomaan heidät"

L

lug "torni", nimestä Lugbúrz, kts. al.

Lugbúrz "Musta torni", harmaahaltiakielellä Barad-dûr (Lug-búrz "torni-pimeä")

N

nazg "sormus": ash nazg "yksi sormus", Nazgûl "Sormusaave(et)", kts. al. (mahd. myös "kehä", kuten engl. ring; vrt. ishi = in; sekä valarink. [a]naškad)

Nazgûl "Sormusaave(et)", nazg + gûl

O

Oghor-hai "drúedain" (KTK 4.I, Drúedain, s. *** / 433; {Kesk|osa=san|sivu=602|sivu2=511}}, s.v. oghor-hai); nimi joko on puhdasta mustaa kieltä tai sitten ei)

olog Sauronin kehittämän peikkorodun jäsen. Olog-hai "olog-väki".

P

pushdug (VMK) "sontasaasta", mahd. push-dug "sonta+saasta"

R

ronk "syvänne, lammikko", epävarma eristys sanasta bagronk

S

skai (VMK) halveksiva huudahdus

snaga "orja" (kenties VMK). Pienemmistä örkkilajeista käytetty nimitys (HoMe XI, s. 390).

sha (VMK) halveksiva huudahdus ensimmäisen (HoMe XII, s. 83) käännöksen mukaan. Tolkien saattoi kuitenkin antaa sanalle myöhemmin prepositiollisen arvon "jnk kanssa" (Vinyar Tengwar 27, 1993).

sharkû (VMK?) "vanhus" (huomaa myös númenorilaista substantiivia muistuttava pääte )

T

thrak- "tuoda", infinitiivi thrakat, vahvistettu vain suffiksoituna: thrakatulûk "tuomaan heidät kaikki"

U

u (VMK) = engl. to

-ûk "kaikki", mm. persoonasuffikseihin liittyvä pääte: -ulûk, "heidät kaikki"

-ul persoonapääte "heitä, heidät, ne"

-um abstraktien nimien (substantiivien) pääte, sanassa burzum "pimeys"

uruk monentapaiseen örkkiin viittaava yleisnimi. HoMe XI, s. 390 mukaan Sauron luultavasti lainasi sanan "muinaisaikojen haltiakielistä".

Käännöksestä

Suomennos ja lisäyksiä: Elhath

Alkuperäinen teksti: Ardalambion

Katso myös:

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.