Serni

Kohteesta Kontuwiki

Serni (tai Sernui[1]) oli yksi Lebenninissä, Gondorin maakunnassa, virranneista joista. Se sai alkunsa Lebenninin ylämailta ja laski Belfalasin lahteen Anduinin suiston länsipuolella. Hiukan ennen laskemistaan Suureen mereen Serniin virtasi Ered Nimraisilta Gilrain.[2]

Serni kuljetti mukanaan paljon hiekkaista maa-ainesta, ja siitä se oli saanut nimensäkin.[3] Hiekasta muodostui joen suulle särkkiä, jotka ainakin myöhempinä aikoina pakottivat Anduinille pyrkivät laivat purjehtimaan Tol Falasin itäpuolitse.[4] Jo ennen merta Sernin täytyi olla varsin leveä ja matala, sillä Linhirin kaupungissa aivan joen suun tuntumassa sen ylitti kahlaamo. Linhiriin asti oli kuitenkin mahdollista purjehtia, vähintään pienillä aluksilla ja ainakin vielä kolmannen ajan lopulla, sillä Sormuksen sodassa gondorilaiset saivat puolustaa kahlaamoa jokea ylös hyökänneitä Umbarin merirosvoja ja haradrimia vastaan.[5]

Serni vai Gilrain jokien yhtymäkohdasta lähtien?

Esseessään "The Rivers and Beacon-hills of Gondor" Tolkien sanoo selvästi, että vaikka Serni oli lyhyempi kuin Gilrain, "sen katsottiin jatkuvan mereen yhtymäkohdasta Gilrainin kanssa".[6]

Samasta essseestä on peräisin myös Amrothin ja Nimrodelin tarinan yhteydessä julkaistu katkelma, jossa kerrotaan miten Gilrain muodosti tasamaalla pienen järven ja "jatkoi taas vauhdikkaasti matkaansa yhtyäkseen kohta Serniin".[7]

Toisaalta keskeneräisessä paikannimihakemistossaan Tolkien selittää nimen Linhir tarkoittavan "satamaa ja lauttasiltaa Gilrainin yli lähellä sen suuta, vars[inaisesti] joen nimi = kirkas virta, Gilrainin ja Ringlón [po. Serni] yhdistyneen uoman niiden yhtymäkohdan ja meren väl[illä]".[8]

Tarussa Sormusten herrasta Legolas kertoo Harmaan komppanian saapuneen "Linhiriin Gilrainin suiston yläpuolelle".[5] Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartassa Linhir on merkitty selvästi Sernin ja Gilrainin yhtymäkohdan ja meren väliin. Tosin yleiskartassa jokien yhdistynyt osa on vielä paljon pidempi ja nimi "Serni" on merkitty joen eteläpuolelle merenrannasta lähtien.

Nimestä

Sindarin sana sarn[9] tarkoittaa 'pikkukiveä'. Sen normaali monikkomuoto on sern,[10] muoto Serni vastaa Tolkienin mukaan quenyan sanaa sarnië 'somerikko'.[4]

Serni vai Sernui?

Joen nimi esiintyy muodossa Sernui teoksen Tom Bombadilin seikkailut esipuheen alaviitteessä olevassa Gondorin jokien luettelossa.[1] Tolkien ei tiettävästi halunnut korjata sitä, joten voi olettaa, että kyseessä ei ole virhe vaan vaihtoehtoinen nimimuoto.[11] Olisiko kyseessä muinaissindarin ui-monikon jäänne?[12]

Tosin Christina Scull ja Wayne G. Hammond muuttivat nimen Sernui muotoon Serni toimittamassaan The Adventures of Tom Bombadil -teoksen laajennetussa laitoksessa (2014). Heidän mukaansa kirjoitusasu Sernui on "hyvin todennäköiseseti painovirhe" vaikka he toteavat Carl F. Hostetterin pitävän muotoa sernui 'kivinen' sindariin sopivana adjektiivin muodostamistapana substantiivista sarn 'kivi'.[13]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 TBS, Esipuhe, s. 8 / *** (viite 1). Gondorin seitsemän virran luettelossa muodossa "Gilrain-Sernui" samoin kuin ennen mereen virtaamistaan yhtyvät kolme jokea "Morthond-Kiril-Ringló".
 2. TSH, Karttaliite (Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta).
 3. Ks. alla osa "Nimestä".
 4. 4,0 4,1 KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 608 / 516 (s.v. Serni).
 5. 5,0 5,1 TSH III/5.9., Viimeinen neuvottelu, s. *** / *** / 179 / *** / 905 / ***.
 6. Sitaatti: KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 608 / 516 (s.v. Serni). Ks. myös Vinyar Tengwar 42, 2001, s. 11.
 7. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 333 / 282 (ks. myös Vinyar Tengwar 42, 2001, s. 12).
 8. RC, s. 587.
 9. Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 1986 laitoksen hakemistossa (samoin kuin alkuteoksessakin, myös vuoden 2020 kuvitetussa laitoksessa) on tässä kohden virhe, sern po. sarn. Ks. Christopher Tolkienin huomautus, Vinyar Tengwar 42, 2001, s. 11. Suomennoksen vuoden 2021 laitoksessa virhe on korjattu.
 10. Vrt. esim. Sern 'Aranath, Sern Ubed (= Argonath), HoMe IX, s. 132, 137.
 11. David Salo pitää muotoa Sernui virheellisenä ("incorrectly spelled"), ks. A Gateway to Sindarin, s. 391.
 12. Ks. esim. D. Salo, A Gateway to Sindarin, s. 96.
 13. J. R. R. Tolkien, The Adventures of Tom Bombadil, expanded edition, edited by Christina Scull and Wayne G. Hammond, 2014, Commentary, s. 120-121, vrt. Preface, s. 31 [viite 1].

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia