Luettelo nimistä (HLT)

Kohteesta Kontuwiki

Luettelo nimistä (engl. List of Names in The Children of Húrin) teoksessa Húrinin lasten tarina[1] on Christopher Tolkienin toimittamaansa teokseen laatima luettelo tekstissä esiintyvistä nimistä, joihin hän on liittänyt mukaan lyhyet kuvaukset kustakin.[2] Varsinaisesta hakemistosta ei siis Silmarillionin ja Keskeneräisten tarujen kirjan tapaan ole kysymys, koska alkuteoksessakaan ei ole mukana sivunumeroviitteitä.[3] Teoksen liitteenä olevassa Beleriandin kartassa esiintyvät nimet on merkitty asteriskilla.

Korjauksia ja täydennyksiä

...maiar ('samaa luokkaa kuin valar...') >>> maiar ('saman luokan henkiä kuin valar...') [engl. ...the Maiar ('spirits of the same order as the Valar...')]
Käännös 'Tähystysvaara' (engl. Hill of Spies) esiintyy myös tekstissä,[4] jossa alkuteos käyttää kuitenkin muotoa Spyhill.[5]
...suuri tasanko joka kasvoi nurmea... >>> nimellä Ard-Galen tunnettu suuri tasanko joka kasvoi nurmea... [engl. the great plain – – once grassy and named Ard-Galen,...]
...antoi sille nimen Gurthang >>> Gurthang kursivoitava.
Belegostin kääpiöiden päällikkö >>> ...ruhtinas / valtias [engl. Lord of the Dwarves of Belegost]
 • Hakusanojen Bar Erib, Bar-en-Danwedh, Bar-en-Nibin-noeg, Barad Eithel keskinäinen järjestys on hieman epäselvä; jos Bar-en-alkuisissa hakusanoissa Bar- katsotaan erilliseksi elementiksi, niiden tulisi olla ennen Bar Eribiä, jos ne katsotaan yhtenäiseksi elementiksi, tulisi Barad Eithelin (sekä seuraavien hakusanojen Baragund ja Barahir) olla niitä ennen. Samanlaista horjuntaa järjestyksessä on myös kohdissa Cabed Naeramarth, Cabed-en-Aras sekä Dor-Cúarthol, Dor-lómin, Dor-lóminin valtiatar, Doriath, Dorlas. Edellisessä kohdassa Cabed-en-Aras nähdään yhtenä aakkostuselementtinä, jälkimmäisessä Dor- katkaisee aakkostuksen, koska Doriath ja Dorlas ovat vasta kolmen Dor-alkuisen hakusanan jälkeen. Hakusanojen järjestys siis toinen seuraavista:
1. Yhdysviiva katkaisee aakkostuselementin: Bar-en-Danwedh ; Bar-en-Nibin-Noeg ; Bar Erib ; Barad Eithel. – Cabed-en-Aras ; Cabed Naeramarth. – Dor-Cúarthol ; Dor-lómin ; Dor-lóminin valtiatar ; Doriath ; Dorlas.
2. Yhdysviiva ei katkaise aakkostuselementtiä: Bar Erib ; Barad Eithel ; Bar-en-Danwedh ; Bar-en-Nibin-Noeg. – Cabed Naeramarth ; Cabed-en-Aras. – Dor-Cúarthol ; Doriath ; Dorlas ; Dor-lómin ; Dor-lóminin valtiatar.
Käännös 'Yksikäsi' (engl. One-hand) on sama kuin Silmarillionissa; Húrinin lasten tarinan sukupuussa[6] on kuitenkin käännös 'Yksikätinen'.
 • Brethilin Handir
Olisi ehkä luontevampi aakkostaa varsinaisen nimen mukaan: Handir Brethilistä[7] [engl. Handir of Brethil]
(yksikkö adan) >>> (yksikkö adan) [sanan adan kursivoinnin lisäksi sulkumerkkien sisällä oleva teksti siirrettävä hakusanan palstasta samaan palstaan kuin hakusanan selitys.
...Ered Wethrinin itärinteillä, >>> Ered Wethrinin itärinteillä;
Esikoiset >>> Vanhemmat lapset. [engl. Elder Children; tämä haltioiden nimitys on yleensä suomennettu '(Ilúvatarin) vanhemmat lapset', kun taas 'esikoiset' on suomennos nimitykselle Firstborn.[8] Vrt. esim. Silmarillionissa "Alussa Ilúvatarin Vanhemmat Lapset olivat vahvempia ja suurempia kuin myöhemmin..."[9] sekä Gwindorin sanat Húrinin lasten tarinassa: "Ei sovi, että Ilúvatarin lapsista vanhemmat viettävät häitä nuorempien kanssa."[10] Vrt. myös hakusana Nuoremmat lapset, engl. Younger Children.]
Doriathin länsirajoilla >>> Doriathin länsirajojen takaisissa metsämaissa [engl. in the woodlands beyond the western borders of Doriath]
Yksi Túrinin tovereista matkalla Doriathiin. >>> Toinen Túrinin tovereista... [engl. One of Túrin's companions... – Túrinilla oli matkallaan vain kaksi seuralaista[11]]
Yksi Túrinin tovereista matkalla Doriathiin. >>> Toinen Túrinin tovereista... [samoin kuin edellä Gethron]
Neiti Haleth (engl. The Lady Haleth) – näin myös Silmarillionin suomennoksessa,[12] mutta Lady olisi ehkä suomennettava mieluummin "valtiatar", vrt. Morwenin nimitys 'Dor-lóminin valtiatar' (engl. Lady of Dor-lómin).
Thalion >>> Thalion [kursivoitava]
Dorlómininilainen >>> Dorlóminilainen [painovirhe]
Dorthonionin kaakkoispuoliset maat >>> Dorthonionin koillispuoliset maat [engl. Lands to the north-east of Dorthonion]
Metsänmies >>> Metsänihminen[13] [engl. One of the Woodmen]
Nirnaeth Arnoediad. >>> Ks. Nirnaeth Arnoediad.
Lisänimi Tinúviel >>> Lisänimi Tinúviel [kursivoitava]
Thingolin ylin päällikkö,... >>> Thingolin ylin päällikkö, Túrinin ystävä,... [engl. chief captain of Thingol, friend of Túrin,...]
Vala,... >>> Vala,... [kursivoitava]
Maia... >>> Maia... [kursivoitava]
Melianin vyön, >>> Melianin vyön;
gaurwaith >>> gaurwaith [g kursivoitava]
vala >>> vala [kursivoitava]
Dor-lóminin Valtiatar >>> Dor-lóminin valtiatar [vrt. hakusana Dor-lóminin valtiatar, jossa myös pieni v-kirjain]
Pyökkimetsä >>> Koivumetsä [engl. Birchwoods]
Eldarin... >>> Eldarin... [kursivoitava]
Länteen levittäytyvä metsä Narogin yläjuoksulla >>> Narogin latvavesiltä länteen levittäytyvä metsä [engl. Woods extending westwards from the upper waters of the Narog]
Maia... >>> Maia... [kursivoitava]
 • Sador Puunveistäjä
Sador Puunveistäjä Húrinin palvelija... >>> Sador Puunveistäjä, Húrinin palvelija... [engl. Sador Woodwright, serving-man of Húrin's... – 'Puunveistäjä' ei ole lisänimi, vaan aloittaa selityksen ja on siirrettävä hakusanasta oikeanpuoliseen palstaan]
Sirionin suuren pohjoisen solan suo, jonka kautta Rivil virtaa alas Dorthonionista. >>> Suuri suo Sirionin solan pohjoispuolella; Riviljoki virtasi sen kautta Dorthonionista. [engl. The great fen north of the Pass of Sirion, where the river Rivil flowed in from Dorthonion.]
 • Sindarin
Sindarin >>> Sindar [engl. Sindarin, mutta suomennoksessa harmaahaltioiden kieli on sindar]
Suuret vuorijonot... >>> Suuri vuorijono... [engl. The great mountain chain... – kyse on yhdestä vuorijonosta, jonka kaksi nimeä (Ered Luin ja Ered Lindon) mainitaan hakusanan selityksessä]
maineikas seppä... >>> Maineikas seppä... [iso alkukirjain]
...maia Melianin... > ...maia Melianin... [kursivoitava]
Sitaatti Kuninkaan paluusta: "vanhan Thorondorin [– – –], joka oli kotoisin Ympärysvuorten luoksepääsemättömistä pesistä..." on samassa muodossa kuin Tarussa Sormusten herrasta[14] mutta joka sekin olisi käännettävä mieluummin: "vanhan Thorondorin [– – –], joka rakensi pesänsä Ympärysvuorten luoksepääsemättömille huipuille..." [engl. ...old Thorondor, who built his eyries in the inaccesible peaks of the Encircling Mountains...]
'Salaisuus' (engl. the Secret) voisi ehkä kääntää 'Salainen'?[15]
lisänimi Lalaith 'Nauru' [ei ollut varsinaisesti lisänimi, vaan toinen kutsumanimi; engl. ...called Lalaith 'Laughter']
...tulivat maailmaan ennen aikojen alkua >>> ...tulivat maailmaan aikojen alussa [engl. ...at the beginning of time – näin alkuteos, vaikka valar tulivatkin maailmaan ennen kuin Valinorin Kaksi puuta alkoivat kukkia ja alkoi Ajan lasku. Tätä ennen valar olivat kuitenkin mitanneet aikaa omalla tavallaan.[16]]
Vala Ulmo >>> Vala Ulmo [kursivoitava]

Viitteet

 1. HLT, Luettelo nimistä, s. 297-317, alkuteos: The Children of Húrin, s. 293-313.
 2. Ks. HLT, Alkusanat, s. 10.
 3. Silmarillionin ja Keskeneräisten tarujen kirjan (1986) suomennoksissa sivunumerot on jätetty pois.
 4. HLT 14, Morwenin ja Niënorin matka Nargothrondiin, s. 207, 208-209.
 5. CoH, s. 205, 206.
 6. HLT, Sukupuut, s. 268.
 7. Nimi on tässä muodossa sukupuissa (HLT, Sukupuut, s. 267).
 8. Vrt. suomennoksen vuoden 1979 laitoksesta pois jäänyt The Silmarillionin hakemiston hakusana: "Firstborn, The: The Elder Children of Ilúvatar, the Elves."
 9. Silm. 3, Haltioiden tulo ja Melkorin vangitseminen, s. 56 / ***. Engl. In the beginning the Elder Children of Ilúvatar were stronger and greater than they have since become.
 10. HLT 10, Túrin Nargothrondissa, s. 170. Engl. Not fitting is it that the Elder Children of Ilúvatar should wed the Younger (CoH, s. 167).
 11. Ks. HLT 4, Túrinin lähtö, s. 74.
 12. Esim. Silm., Hakemisto, s. 408 / 348 (s.v. Haleth).
 13. Eri käännöksistä, ks. artikkeli Metsänihmiset: Keskeneräisten tarujen kirjassa (sekä Húrinin lasten tarinassa).
 14. TSH III/6.4., Cormallenin kenttä, s. *** / *** / *** / *** / 978.
 15. Vrt. HLT 10, Túrin Nargothrondissa, s. 167.
 16. Katso artikkeli Valarin vuodet.

Aiheesta muualla