Erchamion

Kohteesta Kontuwiki

Erchamion eli Yksikäsi / Yksikätinen[1] (engl. One-hand) on Berenin lisänimi, jonka hän sai sen jälkeen, kun Carcharoth oli puraissut poikki hänen Silmarilia pitelevän kätensä ja nielaissut sen.[2]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen merkitys on 'Yksikäsi':[2] vrt. er, êr 'yksi; ainoa'[3] ja cam 'käsi',[4] josta on peräisin myös toinen Berenin lisänimi: Camlost 'Tyhjäkäsi'. Konsonantin muutoksen cam > cham osalta vrt. Sindar – jalo kieli: Likvidamutaatio. Pääte -ion esiintyy useissa nimissä, mutta sen etymologia on usein epäselvä.[5] Paul Strackin mukaan kyseessä on maskuliinisuutta ilmaisevan päätteen -on variantti.[6]

Viitteet

  1. Jälkimmäinen suomennos esiintyy ainakin Húrinin lasten tarinan sukupuussa "Bëorin huone" (HLT, Sukupuut, s. 268).
  2. 2,0 2,1 Silm. 19, Beren ja Lúthien, s. 228 / 182.
  3. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 434 / 377 (s.v. er); David Salo, A Gateway to Sindarin, s. 252.
  4. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 432 / 375 (s.v. cam); Etymologies s.v. KAB- (HoMe V, s. 361-362).
  5. Roman Rausch: Essekenta Endamarwa, kohta "Note on the endings -on, -ion".
  6. P. Strack, Eldamo s.v. Erchamion. – Strack mainitsee myös Patrick Wynnen huomion: Tolkien saattoi kirjoittaa nimen myös tarkoituksellisesti muodossa Erchamon ilman i-kirjainta (ks. Vinyar Tengwar 47, 2005, s. 7).