Ääntämisestä (HLT)

Kohteesta Kontuwiki

Ääntämisestä (engl. Note on Pronounciation) on Húrinin lasten tarinassa Esipuhetta seuraava lyhyt katsaus kirjassa esiintyvien nimien ääntämisen pääpiirteisiin.[1]

Konsonanteista esitellään suomennoksessa C:n, CH:n ja DH:n ääntäminen, alkuteoksessa on lisäksi konsonantti G. Vokaaleista suomennoksessa mainitaan AE, EA ja EO, Ú, E. Alkuteoksessa ovat lisäksi AI, AU, EI, IE sekä IR, UR. Pois jätetyt äänteet eivät tuota vaikeuksia suomalaisille, joten niitä ei ole kannattanut mitenkään kääntää.

Suomennoksessa alkutekstiä on muutettu seuraavasti (hakasulkeiden sisällä olevat lisäykset ja foneettiset tarkekirjoitukset ovat Kontuwikin lisäyksiä):

 • CH: esimerkkisana "Scots loch" jätetty pois, samoin maininta "ei koskaan [äännetä] kuten ch [tʃ] englannin sanassa church".
 • DH: jätetty mainitsematta: "ei th [θ] sanassa thin".
 • G: puuttuu suomennoksesta: "G on aina kuten englannin g sanassa get; täten nimeä Region ei äännetä kuten englannin region [ˈriːdʒ(ə)n]; nimessä Ginglith [g äännetään] ensimmäisessä tavussa samoin kuin englannin sanassa begin [bɪˈɡɪn], ei kuten sanassa gin [dʒɪn]".
 • AI: puuttuu suomennoksesta: "sama äänne kuin englannin sanassa eye; täten nimen Edain toinen tavu on sama kuin englannin sanassa dine [daɪn], ei kuten Dane [deɪn]".
 • AU: puuttuu suomennoksesta: "äännetään kuten englannin ow sanassa town [taʊn]; täten nimen Sauron ensimmäinen tavu on sama kuin englannin sanassa sour [ˈsaʊə(r)], ei kuten sore [sɔː(r)].
 • EI: puuttuu suomennoksesta: "esimerkiksi nimessä Teiglin, ääntyy kuten englannin grey [ɡreɪ]".
 • IE: puuttuu suomennoksesta: "ei pidä ääntää kuten englannin sanassa piece, vaan molemmat vokaalit i ja e ääntyvät ja muodostavat diftongin; täten Ni-enor, ei Neenor'".
 • EA ja EO: suomennokseen on lisätty huomautus: [Eärendil] "äännetään siis earendil".
 • IR, UR: puuttuu suomennoksesta: "ennen konsonanttia (kuten nimissä Círdan, Gurthang) ei pidä ääntää kuten englannin fir, fur [fɜː(r)], vaan kuten englannin eer, oor [i:r, u:r]".
 • E: suomennoksessa: "lausutaan aina; Celebros, Menegroth."; alkuteoksessa: "äännetään erillisenä vokaalina aina sanan lopussa...". – alkutekstin "sanan lopussa äännetään aina erillisenä vokaalina – – äännetään aina myös sanan keskellä kuten nimissä Celebros, Menegroth.

Viitteet

 1. HLT, Ääntämisestä, s. 27, alkuteos: The Children of Húrin, s. 28-29.

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia