Coirë

Kohteesta Kontuwiki

Loa Imladrisin kalenterissa

Jaksot ja niihin kuulumat-
tomat päivät quenyaksi,
sindariksi ja suomennettuna:

1. tuilë / ethuil 'kevät'
2. lairë / laer 'kesä'
3. yávië / iavas 'syksy'

  • enderi (3 tai 6 välipäivää)

4. quellë = lasse-lanta (q.)
'marras' eli 'lehtien putoaminen' /
firith = narbeleth (s.) 'auringon
haipuminen'
5. hrívë / rhîw 'talvi'
6. coirë / echuir 'koitto'

Coirë, "koitto" (engl. stirring)[1] tai "kevään alku" (engl. first beginning of spring)[2] on eldarin lyhyen vuoden, loan, kuudennen jakson quenyankielinen nimi. Sindariksi echuir.

Coirëssa oli 54 päivää; sitä seurasi vuoden viimeinen päivä mettarë, joka oli jaksojen ulkopuolella. Näitä jaksoja - pitkiä kuukausia tai lyhyitä vuodenaikoja - oli vuodessa yhteensä kuusi (tuilë, lairë, yávië, quellë eli lasse-lanta, hrívë ja coirë).[3]

Coirë sijoittuu meidän kalenterissamme välille 25.1-22.3.,[lähde?] mutta sen paikka vaihtelee eldarin kalenterin karkauspäivien takia laajemminkin. Nykyisen kalenterimme karkauspäivä sijoittuu coirëen, eldarin kalenterissa karkauspäivät ovat syksyllä harvemmin väliajoin. Haltioiden kalenterin vuodenajat voidaan kiinnittää tapahtuvaksi aina säännölliseen aikaan gregoriaanisessa kalenterissa muuttamalla sen karkauspäivän enderiksi coirëen 31. ja 32 päivän väliin.

vko Elenya Anarya Isilya Alduya Menelya Valanya
52. 1 2 3 4 5 6
53. 7 8 9 10 11 12
54. 13 14 15 16 17 18
55. 19 20 21 22 23 24
56. 25 26 27 28 29 30
57. 31 32 33 34 35 36
58. 37 38 39 40 41 42
59. 43 44 45 46 47 48
60. 49 50 51 52 53 54
Mettarë Mettarë

Nimestä

Quenyan sana coirë on Silmarillionin liitteen mukaan peräisin samasta juuresta kuin cuivië 'herääminen';[4] "Etymologioiden" mukaan tämä juuri olisi KUY- 'tulla eloon, herätä'.[5] Tosin Tolkienin haltiakielten eri kehitysvaiheissa esiintyy 'elämään' liittyvin sanojen taustalla myös juuri KOY-, jonka varhaisin esiintymä muodossa KOẎO- on 1910-luvun Qenya Lexiconissa.[6] Vaikka 1930-luvulla kirjoitetuissa "Etymologioissa" juuri KOY- ei esiinny lainkaan, ilmeisesti 1940-luvulta peräisin olevassa tekstissä Quenya Verbal System juuri KOY- on 'elämää' tarkoittavien sanojen pohjana ja näihin sanoihin kuuluu todennäköisesti myös Tarussa Sormusten herrasta mainittu coirë.[7]

Nimen coirë loppuosa - on ilmeisesti abstraktien nominien muodostamiseen käytetty pääte.[8]

Viitteet

  1. Suom. "koitto" Tarussa Sormusten herrasta (TSH, liite D, "Kalenterit", s. 502 / 953 / 480 / *** / 1146 / ***) ja Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 2021 laitoksessa (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. / 106), vuoden 1986 laitoksessa "havahtuminen" (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 120 / ).
  2. Käännös Silmarillionin liitteessä (Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. *** / 376 (s.v. cuivië).
  3. TSH, liite D, "Kalenterit", s. 502 / 953 / 480 / *** / 1146 / ***.
  4. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 432 / 376 (s.v. cuivië).
  5. Etymologies s.v. KUY- (HoMe V, s. 366).
  6. Qenya Lexicon (Parma Eldalamberon 12, 1998, s. 48.
  7. Quenya Verbal System, Parma Eldalamberon 22, 2015, s. 125. (Lähdettä ei ole nähty; tieto Paul Strack, Eldamo s.v. √KOY pohjalta (luettu 3.10.2021).
  8. Esimerkkejä ja lähteitä, ks. Paul Strack, Eldamo s.v. - (luettu 3.10.2021). – Strack ei ota kantaa sanan coirë päätteeseen. Ks. myös Eldamo s.v. coirë (luettu 3.10.2021).