Enderi

Kohteesta Kontuwiki

Loa Imladrisin kalenterissa

Jaksot ja niihin kuulumat-
tomat päivät quenyaksi,
sindariksi ja suomennettuna:

1. tuilë / ethuil 'kevät'
2. lairë / laer 'kesä'
3. yávië / iavas 'syksy'

  • enderi (3 tai 6 välipäivää)

4. quellë = lasse-lanta (q.)
'marras' eli 'lehtien putoaminen' /
firith = narbeleth (s.) 'auringon
haipuminen'
5. hrívë / rhîw 'talvi'
6. coirë / echuir 'koitto'

Enderi olivat eldarin ja ihmisten kalentereiden välipäiviä, jotka eivät kuuluneet mihinkään kuukauteen, ja joiden avulla vuoden päivien lukumäärä saatiin oikean suuruiseksi.

Eldarin kalenterissa

Coranarissa, aurinkovuodessa, kolmannen ja neljännen jakson, Yáviën ja quellën, välissä keskivuoden aikaan oli kolme välipäivää. Joka kahdestoista vuosi näitä välipäiviä oli kuusi.[1] Ei ole tietoa siitä, laskettiinko enderi viikonpäiviksi, konnunlaskussa välipäivät olivat kuitenkin viikonpäivien ulkopuolella.

Epätarkkuuksien korjaamiseksi Imladrisin kalenterissa joka kolmannen yénin (yén vastaa 144 meidän vuottamme) viimeiseen loaan (vastaa meidän vuottamme) nämä välipäivät jätettiin liittämättä.[2]

Númenorilaisen kalenterin kuukaudet (astar)

Kuukausien ja välipäivien nimet quenyaksi ja sindariksi:

yestarë
1. Tammikuu: Narvinyë (Metterrívë) = Narwain (Cathriw)
2. Helmikuu: Nénimë (Ercoirë) = Nínui
3. Maaliskuu: Súlimë (Nócoirë) = Gwaeron
tuilérë (käskynhaltijain laskussa 2060 ka. alkaen)
4. Huhtikuu: Víressë (Ertuilë) = Gwirith
5. Toukokuu: Lótessë (Nótuilë) = Lothron
6. Kesäkuu: Nárië (Ellairë) = Nórui (Eblaer)
loëndë (karkausvuosina kaksi välipäivää, enderi)
7. Heinäkuu: Cermië (Nólairë) = Cerveth (Cadlaer)
8. Elokuu: Úrimë (Mettelairë) = Urui
9. Syyskuu: Yavannië (Erquellë) = Ivanneth
yáviérë (käskynhaltijain laskussa 2060 ka. alkaen)
10. Lokakuu: Narquelië (Lasselanta / Nóquellë) = Narbeleth
11. Marraskuu: Hísimë (Errívë) = Hithui
12. Joulukuu: Ringarë (Norrívë) = Girithron (Ephriw)
mettarë

Númenorilaisessa kalenterissa

Joka neljäs vuosi númenorilaisessa kalenterissa (Kuninkaanlasku) sekä Käskynhaltijain Laskussa keskivuoden päivän (loëndë) tilalla oli kaksi välipäivää, enderi. Normaalisti välipäiviä tarvittiin vain yksi, sillä kesä- ja heinäkuussa oli 31 päivää, kun taas muissa kuukausissa oli 30 päivää. Vuosisadan viimeisenä vuonna (haranyë) enderi jätettiin kuitenkin lisäämättä.[3]

Konnun kalenterissa

Myös hobitit liittivät Kuninkaanlaskusta kehittämäänsä kalenteriin kolme kuukausiin kuulumatonta päivää keskikesän kuukausien (kesä- ja heinäkuu) väliin. Päiviä oli oltava kolme, sillä kaikissa kuukausissa oli 30 päivää. Konnussa näitä välipäiviä kutsuttiin nimellä lith tai lithepäivä. Keskimmäinen lithepäivä oli nimeltään Keskivuoden päivä. Joka neljäs vuosi lithepäiviä oli neljä kappaletta: ylimääräinen lithepäivä oli nimeltään ylilith.[4]

Sanan oikeasta muodosta

Tarun Sormusten Herrasta suomennoksessa quenyankielistä sanaa enderi taivutetaan ikään kuin se olisi suomea ja yksikössä:

"Yávien [po. Yáviën] ja quellën väliin oli sijoitettu enderit eli 'välipäivät'. Näin saatiin 365:n päivän vuosi jota täydennettiin lisäämällä joka kahdenteentoista vuoteen kaksinkertainen määrä endereitä (3 lisää) - - - kolmen endarin [huomaa painovirhe a pro e kaikissa laitoksissa!] lisäksi vuoteen ei lisätty kolmea ylimääräistä kuten olisi pitänyt - - - Joka neljäs vuosi - - - loëndën sijaan pantiin kaksi enderiä eli 'välipäivää'."[5]

Sitaatti on tarkistetun laitoksen kieliasun mukainen; kahdessa ensimmäisessä laitoksessa kursivointi antaa olettaa sanan perusmuodoksi ender: enderit - - - endereitä - - - endarin - - - enderiä.[6]

Alkuteoksessa esiintyy kuitenkin ainoastaan muoto enderi, joka on selvästi monikko. Yksikkömuotoa *enderë ei löydy (?) lähteistä, mutta se on melko todennäköisesti konstruoitavissa.

Viitteet