Parma Eldalamberon 22

Kohteesta Kontuwiki
Parma Eldalamberon 22: kansi. Lähde: Parma Eldalamberon.

Parma Eldalamberon 22 on vuonna 2015 ilmestynyt Elvish Linguistic Fellowshipin julkaiseman Parma Eldalamberonin 170-sivuinen numero otsikolla The Feanorian Alphabet, Part 1 and Quenya Verb Structure ("Fëanorilaiset aakkoset, osa 1 ja quenyan verbirakenne"). Tämän aiemmin julkaisemattomia J. R. R. Tolkienin kirjoituksia sisältävän julkaisun ovat toimittaneet Christopher Tolkienin ohjauksessa ja Tolkien Estaten luvalla Christopher Gilson ja Arden R. Smith.

The Feanorian Alphabet, Part 1

1930-luvun loppupuolelta peräisin oleva, varhaisin ja pisin versio kirjoitusjärjestemän yksityiskohtaisista kuvauksista. Tekstissä esitellään neljän eri kielen (lindarin qenya, parmaqestarin, muinaisnoldor ja "beleriandic") kirjoitustavat. Parmaqestarinista on mukana myös 1940-luvulla tehty korjattu versio. Jokainen kirjoitustapa esitellään taulukkoina, joissa ovat kirjaimet ja niiden nimet. Kielistä annetaan esimerkkejä tengwarilla ja transkriptioina eri käyttötapojen kuvaamiseksi ja tiettyjen historiallisten muutosten osoittamiseksi.

Qenya Spelling

Säilynyt osuus eräästä qenyan kieliopista, joka on jokseenkin samanikäinen edellisen tekstin varhaisen version kanssa. Siinä kuvaillaan fëanorilaisen kirjakielen kirjoitustapaa ja esitellään sen äänteiden transkriptio latinalaisille aakkosille Ælfwinen käytännön mukaan. Tämän pohjalta Tolkien on liittänyt mukaan kuusi versiota lyhyestä tekstistä "On Ælfwine’s Spelling". Myöhäisin näistä on peräisin luultavasti noin vuodelta 1950.

Quendian & Common Eldarin Verb Structure

Luultavasti 1940-luvulta peräisin oleva teksti, jossa kuvaillaan quenyan verbien kieliopillisen rakenteen etymologista taustaa ja sen esihistoriallisia yhteyksiä muiden haltiakielien verbijärjestelmiin. Mukana on myös (ehkä alun perin sen jatkoksi tarkoitettuna) teksti Quenya Verbal System". Teksti on luultavasti 1940-luvulle ajoitettavan quenyan kieliopin osa. Siinä kuvaillaan quenyan verbien eri aikamuotojen vartaloiden ja partisiippien muodostumista ja niiden taivutusta sekä esitetään huomioita syntaksista. Mukana on myös osuus epäsäännöllisistä verbeistä.

Common Eldarin: Verb Structure

Korjattu versio alkuhaltiakieltä ja kantaeldaria käsittelevästä aineistosta noin vuodelta 1950. Teksti on jatkoa Parma Eldalamberon 21:ssä (2013) julkaistulle tekstille Common Eldarin: Noun Structure: molemmat kuuluvat Tolkienin suunnittelemaan eldarilaisten kielten vertailevaan kielioppiin. Tolkien suunnitteli 1960-luvulla näiden aineistojen uutta versiota. Late Notes on Verb Structure on kokoelma vuodelta 1969 peräisin olevia tekstejä, jotka käsittelevät Tolkienin uusia käsityksiä verbien taivutuksesta eri aikamuodoissa, verbaalinomineista ja -adjektiiveista, konditionaali-ilmauksista ja kieltomuodoista.

Sisällys[1]

 • The Feanorian Alphabet, Part 1 — toim. Arden R. Smith
  • Introduction (s. 6)
  • Version A
  1. Part 1. Feanorian Alphabet — The Lindarin Use (s. 9)
  2. Part 2. Parmaqestarin Use (s. 15)
  3. Part 3. The Old Noldorin or Feanorian usage (s. 24)
  4. Part 4. The Beleriandic or Exilic Usage (s. 30)
  • Version A′
  1. Part 2. The Parmaqestarin Mode (s. 42)
 • Qenya Spelling — toim. Christopher Gilson ja Arden R. Smith
  • Introduction (s. 55)
  • Qenya Grammar — Spelling and Transcription (s. 61)
  • On Ælfwine's Spelling
  1. Version 1 (s. 67)
  2. Version 2 (s. 69)
  3. Version 3 (s. 71)
  4. Version 4 (s. 73)
  5. Version 5 (s. 75)
  6. Version 6 (s. 77)
 • Quenya Verb Structure — toim. Christopher Gilson
  • Introduction (s. 80)
  • Quendian & Common Eldarin Verbal Structure (s. 92)
  1. Inflexion (s. 92)
  2. Verbal Stems (simple or strong verbs) (s. 95)
  3. Moods (s. 97)
  4. Formation of other Verbal Stems (s. 98)
  • Quenya Verbal System — Conjugation & Syntax (s. 99)
  1. Conjugation of simple or "strong" verbs
  2. Imperative (s. 105)
  3. The Participles (s. 106)
  4. The reduplicating syllable (s. 112)
  5. Forms of weak verbs, or verbs with weak aorist-present (s. 113)
  6. Syntactical notes (s. 118)
  7. Expressions of "Mood" (s. 120)
  8. Irregular Verbs (s. 122)
  9. The Negative Verb (s. 126)
  • Common Eldarin: Verb Structure (s. 128)
  1. Inflexion (s. 128)
  2. The Verbal Stems (s. 129)
  3. The verbal stems of Basic Verbs (s. 129)
  4. Formation of derivative verbal stems (s. 133)
  5. Adjectival and Substantival forms of Verbal stems (s. 136)
  6. Imperative forms (s. 139)
  7. Negation (s. 140)
  • Late Notes on Verb Structure (s. 141)
 • List of Abbreviations (s. 169)

Lähteet

ViitteetTämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia