Loa

Kohteesta Kontuwiki

Loa, 'kasvu' (engl. growth, myös time of growth[1]), oli eldarin kalenterin "lyhyt" vuosi eli aurinkovuosi ("pitkässä" vuodessa eli yénissä oli 144 aurinkovuotta), jota käytettiin erityisesti Keski-Maan luoteisilla seuduilla, "kun oli kysymys ennen muuta kasvuston muutoksista vuodenaikojen vaihtelussa, kuten haltiat yleensä asiaa tarkastelivat". Astronomisesti käsitettynä aurinkovuosi oli eldarilla nimeltään coranar 'auringonkierto'.[2]

Loa jaettiin lyhyempiin jaksoihin, jotka vaihtelivat eri seuduilla. Hobitit tuntivat ainoastaaan Imladrisin kalenterin, jossa näitä jaksoja ("pitkiä kuukausia" tai "lyhyitä vuodenaikoja") oli kuusi.[3]

Loa alkoi yestarë-päivänä, joka edelsi tuilën, kevään alkua; päivä vastasi suunnilleen Konnun huhtikuun kuudetta päivää.[4]

Nimestä

Quenyankielinen sana loa (löa) 'kasvu, kukinta’ (engl. growing, blooming) on peräisin juuresta LAW-, LAWAR-, joka viittaa 'kultaan' värinä, ei metallina. Aurinkovuoden nimeksi se päätyi siksi, että haltioiden vuosi alkoi keväällä.[5]

Katso myös

Viitteet

  1. HoMe XII, s. 126 [alaviite *].
  2. TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1145.
  3. TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1145-1146. Katso myös artikkeli Eldarin kalenteri.
  4. TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1146; TSH, liitteiden viitteet, s. *** / *** / *** / *** / 1181 (viite 66); KTK 3.III, Ereborin-retki, s. 443 / 373 (viite 3).
  5. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 159, ks. myös J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 120, jossa käännös season[al] year. – Varhaisemmassa tekstissä, 1930-luvulta peräisin olevassa Etymologiesissa, juuren LAW- merkitys on 'lämmin' (engl. warm) ja juuren LÁWAR- merkitys 'kulta (värinä)', mutta sanaa löa ei vielä mainita (HoMe V, s. 368).