Firith

Kohteesta Kontuwiki

Loa Imladrisin kalenterissa

Jaksot ja niihin kuulumat-
tomat päivät quenyaksi,
sindariksi ja suomennettuna:

1. tuilë / ethuil 'kevät'
2. lairë / laer 'kesä'
3. yávië / iavas 'syksy'

  • enderi (3 tai 6 välipäivää)

4. quellë = lasse-lanta (q.)
'marras' eli 'lehtien putoaminen' /
firith = narbeleth (s.) 'auringon
haipuminen'
5. hrívë / rhîw 'talvi'
6. coirë / echuir 'koitto'

Firith, "marras", on eldarin lyhyen vuoden, loan (q.), neljännen jakson toinen sindarinkielinen nimi. Quenyaksi quellë. Jaksoa kutsuttiin myös nimellä narbeleth "auringon haipuminen". Vrt. quenyan toinen nimitys jaksolle: lasse-lanta 'lehtien putoaminen'.[1]

Firithissä oli 54 päivää; sitä edelsi kolme "välipäivää", enderi (q.), jotka olivat jaksojen ulkopuolella. Näitä jaksoja – pitkiä kuukausia tai lyhyitä vuodenaikoja – oli vuodessa yhteensä kuusi (ethuil, laer, iavas, firith eli narbeleth, rhîw ja echuir).

Nimen kehityksestä

Tolkienin varhaisemmissa käsikirjoituksissa, joissa Gondorin uuden laskun (neljännen ajan) vuosi on jaettu viiteen jaksoon, kolmannen jakson eli 'syksyn' nimiä ovat firith, dannas ja lasbelin.[2] Tästä järjestelmästä puuttuu "marras".

Nimestä

Nimen firith alkuosa fir- on peräisin 'kuolemaa, kuolemista' merkitsevästä juuresta PHIR- (quenyan firin '(luonnollisesti) kuollut', fírima 'kuolevainen' (adj.), fire 'kuolevainen' (subst.),[3] Loppuosa -th on abstraktin substantiivin muodostamiseen käytetty pääte.[4]

Viitteet

  1. TSH, liite D, "Kalenterit", s. 502 / 953 / 480 / *** / 1146 / 943.
  2. HoMe XII, s. 135-136.
  3. Etymologies s.v. PHIR- (HoMe V, s. 381-382).
  4. Ks. Paul Strack, Eldamo s.v. -th.