Sisällys (TSH)

Kohteesta Kontuwiki

Sisällysluettelo teoksen Taru Sormusten herrasta suomennoksen eri laitoksissa on luonnollisesti sijaintinsa, sivunumeroiden ja lukumääränsä puolesta erilainen jokaisessa laitoksessa.

Vuosien 1973-1975 kolmiosainen laitos

Sormuksen ritarit (1973)

Sisällysluettelo (otsikko "Sisällys") on Esipuheen ja suomentajien saatesanojen (Saatteeksi) jälkeen, ennen Prologia. Teksti on keskitetty, kirjojen nimet ("Ensimmäinen kirja" ja "Toinen kirja") ovat väliotsikkoina. Prologin osia ei ole eritelty (otsikko "Prologi Hobiteista ja muustakin). Sisällysluetteloa edeltävät esipuhe ja "Saatteeksi" puuttuvat sisällysluettelosta. Konnun karttaa ja liitteenä olevaa yleiskarttaa ei ole mainittu.[1]

Kaksi tornia (1974)

Sisälllysluettelo (otsikko "Sisällys") on Sormuksen ritarien tiivistelmän (joka puuttuu myöhemmistä laitoksista) ja Kolmannen kirjan välissä. Sisällysluettelon ulkoasu on sama kuin Sormuksen ritareissa.[2]

Kuninkaan paluu (1975)

Sisällysluettelo (otsikko "Sisällys") on samoin kuin Kahdessa tornissa teoksen alkuosan tiivistelmän ja osan aloittavan Viidennen kirjan välissä. Ulkoasu on sama kuin edellisissä osissa. Liitteiden osat on eritelty. Liitteenä olevaa Rohanin, Gondorin ja Mordorin karttaa ei ole mainittu.[3]

Vuoden 1985 yksiosainen laitos

Sisällysluettelo (otsikko "Sisällys") on teoksen lopussa numeroimattomilla sivuilla.[4] Teksti on keskitetty, osien nimet ovat suuraakkosilla, kirjojen nimet (Ensimmäinen kirja jne.) kursiivilla, samoin lopussa otsikko Liitteet. Esipuhe ja "Saatteeksi" ovat mukana sisällysluettelossa, Prologin otsikkona sisällysluettelossa on "Prologi Hobiteista ja muustakin". Konnun karttaa (s. [27]) eikä irrallista karttaliitettä, jossa ovat yleiskartta sekä Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta, ei ole mainittu.

Laitoksen ensimmäisissä painoksissa sivunumerot on virheellisesti kopioitu suoraan vuosien 1973-1975 laitoksesta luvusta 2 "Menneisyyden varjo" lähtien, joten ne eivät pidä lainkaan paikkaansa alkua lukuun ottamatta. Myöhemmissä lisäpainoksissa sivunumerot on korjattu; toistaiseksi ei tiedetä tarkasti, mistä painoksesta lähtien.[5]

Vuoden 2002 kolmiosainen laitos

Vuoden 2007 kolmiosainen laitos

Vuoden 2007 yksiosainen laitos

Sisällysluettelo (otsikko "SISÄLLYS") on teoksen lopussa numeroimattomilla sivuilla.[6] Teksti on tasattu molempiin reunoihin, osien nimet ovat suuraakkosilla, kirjojen nimet (Ensimmäinen kirja jne.) kursiivilla, samoin lopussa otsikko Liitteet. Esipuhe ja "Saatteeksi" ovat mukana sisällysluettelossa, Prologin otsikkona sisällysluettelossa on "Prologi hobiteista ja muustakin". Konnun kartta (s. 32) on mainittu sisällysluettelossa mutta ei karttaliitettä, jossa ovat yleiskartta sekä Rohanin, Gondorin ja Mordorin kartta.

Viitteet

  1. TSH, sisällysluettelo, s. [17] / / / / . – Tiedot tarkistettu 4. painoksesta (1979).
  2. TSH, sisällysluettelo, s. [9] / / / / . – Tiedot tarkistettu 3. painoksesta (1979).
  3. TSH, sisällysluettelo, s. [13-14] / / / / . – Tiedot tarkistettu 2. painoksesta (1978).
  4. TSH, sisällysluettelo, s. / [983]-[984] / / / . – Tiedot tarkistettu 1. painoksesta (1985).
  5. Ks. käyttäjä Tikin viesti keskustelussa Tolkien-suomennosten vihreet (Vihreä Lohikäärme, 17.11.2018) ja vastaukset siihen. Edelleen käynnissä olevan kyselyn perusteella ainakin 10. painoksesta (1993) lähtien sivnunumerot on korjattu, mutta sekä 10. painoksessa että myöhemmissä painoksissa luvun "Yrttejä ja jänispataa" sivunumero (TSH II/4.4., Yrttejä ja jänispataa, s. *** / 566 / *** / *** / ***) puuttuu kokonaan. – Kyselyyn voi vastata myös tämän artikkelin keskustelusivulla: kerro mikä vuoden 1985 laitoksen painos (numero ja vuosi) hallussasi on, ovatko sivunumerot oikein vai väärin, ja onko puuttuva sivunumero (ks. yllä) mukana. – Myös tietoja muiden laitosten eri painosten sisällysluettelosta otetaan vastaan, etenkin, jos hallussasi olevassa painoksessa on poikkeamia yllä esitetyistä tiedoista.
  6. TSH, sisällysluettelo, s. / / / / [1183]-[1185]. – Tiedot tarkistettu vuoden 2021 laitoksesta.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia