Vuosien kirja

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo Tarussa Sormusten herrasta julkaistusta Vuosien kirjasta. Lukeaksesi muista englannilsi nimellä The Tale of Years tunnetuista teksteistä, katso The Tale of Years (täsmennyssivu).

Vuosien kirja[1] (engl. The Tale of Years) on toisen ja kolmannen ajan sisältävä annaali, jonka liitteenä on myös Sormuksen ritarien myöhempiä vaiheita aina vuoteen 1541 kl. (= 120 na.) kartoittava annaali.

Vuosien kirja on julkaistu Tarun Sormusten herrasta liitteissä.[2] Sen alkuperästä kerrotaan teoksen prologissa, että "todennäköisesti Vuosien kirja [joka on esitetty huomattavasti supistetussa muodossa Liitteessä B kolmannen ajan loppuun saakka] laadittiin juuri Suurissa smialeissa Meriadocin keräämän aineiston tuella."[3]

Tarussa Sormusten herrasta julkaistun Vuosien kirjan sisällöstä tarkemmin, katso: Liite B.

Viitteet

  1. Kirjoitusasu: "Vuosien Kirja" (TSH: vuoden 2007 kolmiosaiseen laitokseen saakka); "Vuosien kirja" (TSH: vuoden 2007 yksiosainen laitos).
  2. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. 476-494 / 932, 934-946 / 451-473 / *** / 1119-1137.
  3. TSH, Prologi, "Huomautus Konnun asiakirjoista", s. *** / 26 / *** / *** / 27. Suomennoksesta puuttuu sitaatin hakasulkeissa oleva osa.